EDUin: Co hrozí kvůli zpoždění revize RVP ZV?

úterý 24. ledna 2023 ·

Dokument Hlavní směry revize RVP ZV, který vypracoval expertní panel, stále leží na ministerstvu školství a čeká na schválení od ministra Vladimíra Balaše. EDUin upozorňuje na zbytečné plýtvání peněz a času kvůli prodlevě při jeho schvalování a vyjadřuje zároveň pochybnosti nad využitím 860 milionů pro implementaci změn do roku 2028. Kompletní podklad najdete ZDE.


Zdroj: Tisková zpráva EDUin 24. 1. 2023

 

Shrnujeme vývoj, data a argumenty.


 

1. prodleva při schválení Hlavních směrů revize RVP ZV

 

Šéf expertní skupiny Jan Jiterský pro Hospodářské noviny uvedl, že by měla být zítra (ve středu 25. 1.) ministrovi předložena finální verze dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV. Podle původního plánu mělo ke schválení dokumentu dojít o půl roku dřív. 

 

Jan Zeman, analytik EDUinu: “Je potřeba jasně nastavit vedení celého procesu, musí být jasné, kdo je odpovědná osoba v řízení celého procesu vzniku. A také to, jakou roli v celém procesu má Národní pedagogický institut a jakou ministerstvo školství.” 

 


2. využití peněz na implementaci

 

Zahájení projektu je podle jeho charty plánováno na leden 2023 a jeho trvání je vymezeno na 68 měsíců s ukončením v srpnu 2028. Vzhledem ke skutečnosti, že programový dokument OP JAK počítá s ukončením činnosti v roce 2029, nezbývá na odklad aktivit příliš mnoho času. 

Při bližším pohledu na veřejně deklarované termíny je zřejmé, že plánované aktivity jak v rámci tvorby RVP ZV, tak při jeho implementaci do škol buď vůbec nelze reálně stihnout, nebo – pokud budeme trvat na stanovených harmonogramech – nebudou provedeny kvalitně a vynaložené peníze tak promrháme. 

 


3. shoda nad dokumentem

 

Pokud bude dokument schválený, je nejpodstatnější, aby šlo o opravdu kvalitní zadání pro konkrétní tvorbu Rámcového vzdělávacího programu. Hlavní směry by měly být dokument, na kterém je široký a vyargumentovaný konsensus.

 

Lucie Slejšková, analytička EDUinu: “Doufejme, že Hlavní směry budou schváleny v lednu. A také doufejme, že na nich bude široká shoda odborné veřejnosti, podobně jako v případě Strategie 2030+. Samotná tvorba RVP ZV bude trvat rozhodně více než pár měsíců, zvlášť pokud do ní chce ministerstvo opravdu zapojit veřejnost. V tom případě je nutné posunout termíny zahájení výuky na školách, a ještě před tím, než se začne podle nového RVP učit, doručit na školy patřičnou podporu. A to plošně, ne jen výběrově.” 

 

Kompletní podklad najdete ZDE.

 

Vřele doporučujeme k přečtení!

 

0 komentářů: