Kateřina Lichtenberková, Renata Majvaldová, Monika Houšková, Jana Doležalová: Jak učit finanční gramotnost? Tipy a podněty do výuky

sobota 14. ledna 2023 ·

Praktický průvodce přehledně zpracovává téma finanční gramotnosti a pedagogům nabízí řadu podnětů do výuky na ZŠ i SŠ, tipy pro činnosti, pracovní listy či ukázky dobré praxe.

  

Finanční gramotnost by měl ideálně učit finančně gramotný a podnikavý učitel. Ten potřebuje oporu v metodice výuky finanční gramotnosti, přístup k novým výukovým metodám, zapojení mezipředmětových vazeb a propojení výuky s praxí.

 

Publikace Jak učit finanční gramotnost? vznikla ve spolupráci se společností yourchance o. p. s. a jejím projektem Finanční gramotnost do škol. Metodiku využijí pedagogové základních i středních škol, nejen díky grafickému zpracování je kniha přehledná a srozumitelná. 

 


Autorky v knize zpracovaly tato témata:

— Proč je potřeba se finančně vzdělávat? 

— Proč je potřeba být podnikavý? 

— Finančně gramotní a podnikaví učitelé 

— Témata a nástroje finančního vzdělávání 

— Nakupování a placení

— Hospodaření domácnosti 

— Práce s přebytkem rozpočtu, tvorba rezerv 

— Práce se schodkem rozpočtu, dluhová problematika 

— Dovednosti a výukové nástroje spojené s podnikavostí 

— Finančně gramotná a podnikavá škola 

— Práce s žáky se specifickými potřebami 

— Praktické tipy na hry (nejen) do výuky  

— Pracovní listy  

— Kam pro další pracovní listy a náměty do výuky? 

— Doporučené stolní a deskové hry do výuky 

 

Finanční vzdělávání by mělo být pevnou součástí celoživotního učení, protože pomáhá pochopit, jak správně hospodařit se svými penězi, jak je zhodnotit, jak funguje trh, jak se nepředlužit, jak nenaletět a mnoho dalšího. 

 

Ukázky najdete ZDE.

 

0 komentářů: