Sešlo se 228 připomínek k Dlouhodobému záměru vzdělávání ČR 2023֪–2027

středa 15. února 2023 ·

K připravovanému strategickému dokumentu pro modernizaci školství bylo možno se vyjádřit v termínu 15. 12. 2022 – 15. 1. 2023 v rámci veřejné konzultace. Zúčastnilo se ho celé spektrum osob a organizací: nejvíce ředitelé a učitelé škol nebo zástupci jejich asociací – a to od mateřských až po vysoké školy, politici z obecní, krajské i celorepublikové úrovně, výzkumníci, neziskové a prospěšné organizace působící ve vzdělávání, podnikatelské subjekty i rodiče žáků a studentů.


Zdroj: www.rizeniskoly.cz 10. 2. 2023Proces sběru připomínek


K pracovní verzi navržených opatření v rámci připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 20232027 (DZ ČR 20232027), což je implementační dokument Strategie vzdělávání 2030+ na toto další realizační období, bylo možno se vyjádřit v termínu 15. 12. 2022 až 15. 1. 2023 v rámci veřejné konzultace.


Ministerstvo školství v průběhu této konzultace obdrželo celkem 228 připomínek. Připomínky přišly ke všem 9 zveřejněným oblastem, kterých se plány MŠMT budou týkat. Své připomínky a postřehy poslalo celé spektrum osob a organizací: nejvíce ředitelé a učitelé škol nebo zástupci jejich asociací a to od mateřských až po vysoké školy, politici z obecní, krajské i celorepublikové úrovně, výzkumníci, neziskové a prospěšné organizace působící ve vzdělávání, podnikatelské subjekty i rodiče žáků a studentů. Odbor vzdělávací politiky, který práce na DZ ČR 20232027 koordinuje, velmi kvalitní a přínosné podněty přivítal.Struktura připomínek


Připomínky se nejčastěji týkaly obsahů vzdělávání a podpory učitelů. V rámci kvalitního a dostupného předškolního vzdělávání šlo o dotazy k počtu dětí na učitele a na snížení výjimky počtu dětí ve třídě. Všeobecně padaly připomínky napříč tématy pro podporu wellbeingu a duševního zdraví dětí, žáků, studentů a pracovníků škol, se zaměřením na systematickou podporu jejich sociálních a emočních dovedností. U tématu podpory a rozvoje pedagogů a leaderů škol odbornou veřejnost zajímal kompetenční profil absolventa/učitele a zaměření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. U rovného přístupu a efektivní podpory pro všechny žáky bez rozdílu pak specificky přišly dotazy a komentáře k připravované metodické podpoře pro školy s vyšším počtem znevýhodněných žáků a financování škol.

 

Ministerstvo školství plánuje pokračovat i v reformě systémové podpory a řízení škol, a to například zavedením středního článku podpory nebo možností rozdělit roli ředitele školy na pedagogického a výkonného ředitele tak, aby školy měly prostor se efektivně rozvíjet po pedagogické i provozní stránce. I toto opatření vzbudilo zájem, stejně jako opatření pro řešení odkladů povinné školní docházky, u kterých je Česká republika vysoko nad průměrem zemí Evropy. V rámci vzdělávání v celoživotní perspektivě se připomínky týkaly zejména oblasti podpory motivace k cílenému studiu cizích jazyků a aktivit v rámci propojování formálního a neformálního vzdělávání pro rozvoj potenciálu každého jednotlivce.Další kroky v přípravě DZ ČR 20232027


MŠMT aktuálně připomínky a komentáře zpracovává a souhrnnou zprávu o jejich zapracování zveřejní na webu EDU.cz nejpozději do konce února 2023.

 

Termíny finálního zpracování Dlouhodobého záměru stanovuje vyhláška č. 150/2022 Sb., kterou se určují náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv. Na základě této vyhlášky bude návrh materiálu 15. května 2023 zveřejněn na 30 dnů k veřejné konzultaci. Finální verze bude během října 2023 předložena Vládě ČR ke schválení.

 

Zajímají vás došlé připomínky?! Projít si je můžete v této tabulce.

 

0 komentářů: