Renata Zajíčková: Jaký chceme vzdělávací systém za 10 let?

pátek 7. dubna 2023 ·

Při jednání u kulatého stolu pod záštitou premiéra Petra Fialy jsem představila balíček reformních opatření pro mateřské, základní a střední školy. 

Zdroj: Pedagogicke.info, 28. 3. 2023

 

S pedagogy, odborníky na vzdělávací politiku, ekonomy, zástupci zaměstnavatelů, či odborů jsme diskutovali dopady a možné přínosy navrhovaných změn.

 

 

1. Prodloužení povinného vzdělávání o dva roky na střední škole +

 

 

2. Zkrácení základní školy na 8 let 

 

Trendem úspěšných vzdělávacích systémů je modularita a prodlužování povinného vzdělávání. Řada odborníků, rodičů, a dokonce i žáků se shoduje na tom, že devátý ročník se postupně stal pouze čekáním na střední školu. Nahraďme ho dvěma povinnými roky na střední škole. 

 

 nastartujeme dlouho odkládanou reformu středního školství

 pomůžeme efektivnějšímu rozložení sil v učitelských sborech

 společný odborný základ příbuzných oborů a postupná specializace usnadní dětem volbu oboru i úrovně vzdělání

 získáme jednoduše více kapacit pro ZŠ a MŠ

 získáme zhruba 10 miliard pro efektivnější financování předškolního a prvostupňového vzdělávání

 

 

3. Redesign a podpora předškolního vzdělávání

 

Studie dokládají, že investice do předškolního vzdělávání mají největší efekt a návratnost. Výrazně ovlivňují průběh i výsledky následného vzdělávání s dopady až do dospělosti. 

 

 využijme efektivně nově vzniklé kapacity ZŠ 

 vytvořme zde vyrovnávací (přípravné) třídy

 přesuňme sem odklady školní docházky a snižme jejich enormní množství

 šestileté děti s odkladem nebudou blokovat místa nejmenším

 zrušme propadání, podporujme žáky ve vyrovnávacích třídách

 zajistěme, aby každé dítě ve škole zažilo úspěch

 

 

4. Na změny ve středním školství koncepčně navazuje vytvoření systému dalšího profesního vzdělávání v rámci celoživotní učení. To kvitují také zástupci zaměstnavatelů.

 

 s lepší prostupností vzdělávacího systému mezi učebními a maturitními obory může změna sehraje pozitivní roli při volbě vzdělávací a profesní dráhy 

 uchopme všechny možnosti učení – ať už v tradičních vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému či mimo ně – jako jediný propojený celek, který:

 dovolí rozmanité a četné přechody mezi formálním, neformálním a informálním vzděláváním, mezi vzděláváním a zaměstnáním

 umožní získávat kvalifikaci, potřebné znalosti, dovednosti a kompetence různými cestami a kdykoli během života

 

S odborníky se shodujeme na potřebě zásadní změny, a to zejména u návrhu prodloužení povinného vzdělávání. Rušení devítky naopak může být kontroverzní, nicméně nahlížejme na návrhy optikou toho, jaký chceme vzdělávací systém za 10 let. 

 

Svět prochází složitou dobou a před námi stojí několik zásadních výzev. Pokud je chceme překonat a další generaci na ni připravit, musíme se zvládnout adaptovat. Jako učitelé musíme mít odvahu, ideu a vizi. 

 

Dobře si uvědomuji, že na zásadní změny je třeba nahlížet z pohledu všech aktérů a především s ohledem na žáky. Klíčová bude odborná debata, na jejímž začátku se právě nacházíme. Diskutujme.

 

 

3 komentářů:

Zdeněk Bělecký řekl(a)...
10. dubna 2023 v 18:41  

V roce 1976 komunisté uvedli v život dokument o Dalším rozvoji československé vzdělávací soustavy. Důvody této optimalizace byly především ekonomické. Základní škola byla zkrácena na osm let a část učiva se přelila do nižších ročníků. Výsledkem bylo masivní přetěžování dětí mladšího školního věku, enormní nárůst klientů poraden a zahlcení tehdejších zvláštních škol dětmi, které v hlavním vzdělávacím proudu selhávaly. Povinná školní docházka byla prodloužena o dva roky středoškolského vzdělávání, což vedlo především k tomu, že už tehdy neatraktivní učňovské školy musely strpět řadu žáků, které nemohly vyloučit, a ocitly se v začarovaném kruhu apatie, nepostižitelného hrubého chování a nárůstu neomluvené absence. V devadesátých letech se i díky inovativním hnutím (Nemes aj.) podařilo (mimo jiné) tento krok stranou alespoň zčásti napravit.

Anonymní řekl(a)...
10. dubna 2023 v 21:29  

Naprosto souhlasím se Zdenkem Běleckým - tyto "reformní" návrhy nelze považovat za dobrý nápad, již to tu bylo a velmi se to neosvědčilo.

Anonymní řekl(a)...
10. dubna 2023 v 21:32  

V.Hrabovská
Paní Zajíčková, dřív než bude navrhovat podobné pitominy, by se měla seznámit s ím, co už tu bylo za komunistů, k čemu to vedlo, jak dlouho trvalo eliminovat důsledky...