Projekt „Učitelé jsou třída“ k profesi pedagoga ve 21. století

středa 25. října 2023 ·

Po nejbližší rodině jsou učitelé těmi, kdo s dětmi tráví největší množství času a mají zásadní dopad na jejich vývoj. Jsou často jejich vzory, ovlivňují jejich kariérní volby nebo životní postoje. Představy veřejnosti o tom, co obnáší pedagogická práce, však často začínají a končí u rozdávání známek. Pedagogické fakulty a nevládní organizace podporující učitele proto chtějí ukázat, jak vypadá moderní pedagogika ve 21. století. Kampaň “Učitelé jsou třída” startuje na začátku školního roku. V klipu, který ji doprovází, se objeví například herečka Ivana Chýlková.


Zdroj: MŠMT 19. 9. 2023

 

I když je každoročně učitelství vyhodnocováno jako jedno z nejprestižnějších povolání, není vnímáno jako perspektivní kariérní cesta. Jen zlomek populace přitom tuší, co práce učitele obnáší nad rámec vedení hodin. Pedagogové musí znát základy psychologie, umět se v klidu vypořádat s krizovými situacemi i dokázat povzbudit a motivovat děti s různými vzdělávacími potřebami. Navíc často bojují s nedůvěrou ze strany rodičů. „Věda, technologie, medicína a další obory kráčí neustále dopředu. Stejně tak se děje i ve školství. Svému lékaři věříme, že nám předepíše správný lék, právníkovi, že se nás zastane ve složité situaci. Přál bych si, aby stejnou důvěru vkládali rodiče do učitelů, ačkoli jsou dnešní pedagogické metody značně odlišné od toho, jak si je pamatují oni sami,“ říká děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Michal Nedělka.

 

Učitelé se v praxi setkávají s nedůvěrou zejména ve chvílích, kdy navrhují nový postup či metodu, ať už se jedná o badatelskou výuku dějepisu nebo o Hejného metodu. Cílem kampaně je zvýšit důvěru v učitele. Aby veřejnost podporovala nutné změny ve výuce, zejména směrem k inovativním metodám a postupům, které děti lépe připraví na trvale proměnlivou budoucnost. Na webu ucitelejsoutrida.cz proto rodiče naleznou, co v dnešní době znamená být učitelem a co všechno musí pedagogové mimo rámec samotné výuky řešit.

 

“Když dnes dítě přijde za rodiči s přáním stát se učitelem, většinou se nebudou dmout pýchou jako u jiných, tzv. prestižních povolání. To je něco, co musíme změnit: učitelství je mimořádně komplexní profese. Dobrý učitel je zároveň průvodce, kouč, manažer, psycholog a expert na svůj obor. Krom toho, že je to profese krásná a náročná, je ale naprosto zásadní pro budoucnost celé společnosti,” říká Sandra Ort Feyglová, spoluzakladatelka organizace Začni učit!

 

Projekt je vyústěním spolupráce vzdělávacích institucí a neziskových organizací. Společně jej připravila Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity a neziskové organizace Začni učit!, Otevřeno, Učitelská platforma a Učitel naživo, s podporou Nadace České spořitelny a MŠMT. Takto široká spolupráce přitom nemá v tuzemském školství obdoby. "Kompetence pro 21. století a jejich rozvoj nejen u dětí a mladistvých, ale také u učitelů a ředitelů je hlavní strategickou linkou naší nadace, a proto nám dávalo smysl podpořit tento projekt. Mám radost, že společným úsilím několika subjektů se téma vyzdvihuje a komunikuje," říká Dana Brandenburg, předsedkyně správní rady Nadace České spořitelny.

 

Projekt podpořily také známé herecké tváře: Ivana Chýlková a Vladimír Škultéty. Jejím cílem je osvětlit, co v dnešní době znamená učit, v čem jsou nové metody přínosné a proč má smysl důvěřovat pedagogům v jejich používání. Otevírá diskusi nad hodnotou kvalitního vzdělání pro celou společnost a důležitost důvěry v učitele a jejich odbornost.

 

Video ke kampani Učitelé jsou třída najdete ZDE.


0 komentářů: