EDUin: Co se dá vyčíst z dat žáků přihlášených k přijímacím zkouškám?

čtvrtek 11. dubna 2024 ·

V Česku už zítra začínají přijímací zkoušky na střední školy. Jako první čekají testy žáky devátých tříd, v dalších dnech pak i uchazeče z pátých a sedmých tříd. Česká školní inspekce ve spolupráci s Cermatem a Ministerstvem školství v březnu zveřejnila přehled počtu přihlášek na střední školy. EDUin teď přináší analýzu nejzajímavějších dat. Celou si ji můžete přečíst ZDE.

 

Zdroj: tisková zpráva EDUin 11. 4. 2024

 

Žáci devátých tříd mají zájem především o maturitní obory (1. priorita pro cca 90 tisíc uchazečů, bez konzervatoří, nástaveb a víceletých gymnázií, zatímco nematuritní obor si jako 1. prioritu zvolilo cca 33 tisíc uchazečů), na což dlouhodobě upozorňují data Národního pedagogického institutu. Všeobecně zaměřené obory (čtyřletá gymnázia a lycea) si na první místo zapsalo cca 26 tisíc uchazečů a přes 70 tisíc uchazečů ostatní maturitní obory (vč. nástaveb, bez nástaveb přes 63 tisíc).

 


 

 
 

 

 


Zdroj: dle zdrojových dat z ČŠI, CERMAT, MŠMT, 1. priorita přihlášek, denní i dálkové formy vzdělávání; pozn. v počtu ostatní maturitní obory je započítáno i nástavbové studium

 


Nabízené kapacity maturitních oborů nestačí pro všechny deváťáky, převis u všeobecného vzdělávání je obrovský, plýtváme talenty a hrajeme si s budoucností mnoha dětí. Převis celorepublikové poptávky nad nabídkou je viditelný u čtyřletých gymnázií, kde je rozdíl mezi počtem uchazečů (1. priorita) a celkovým počtem míst. Jde zhruba o 2 400 míst.

 

Pokud bychom chtěli rozebírat celkové kapacity gymnaziálních programů, musíme ke kapacitám čtyřletých gymnázií připočítat i ta víceletá, neboť v nich jsou zapsáni žáci, u kterých se předpokládá, že v nich zůstanou až do maturity. V letošním roce navíc došlo k nárůstu přihlášek na víceletá gymnázia. To může být dáno například strachem z kapacit na všeobecných oborech při přechodu z deváté třídy, nedůvěrou v druhý stupeň základní školy, snahou o přechod z jednostupňových škol do dlouhodobého jednotného kolektivu, motivací tímto krokem vyřešit spory či negativní klima v navštěvované škole, demografií (vč. nárůstu dětí, jejichž rodiče absolvovali víceletá gymnázia – rodinná tradice), či představou o prestiži studia na víceletých gymnáziích.

 

Kompletní analýzu najdete ZDE.

 

0 komentářů: