Mikuláš Bek: Revize učebních plánů by měla reagovat i na zjištění školní inspekce

pondělí 15. dubna 2024 ·

Revize rámcového vzdělávacího programu musí podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) reagovat i na výsledky mezinárodních testování a zjištění České školní inspekce (ČŠI). Řekl to na jednání Národního konventu o vzdělávání 12. 4. 2024. 

 

Zdroj: České noviny.cz 12. 4. 2024

 

Podle Beka se dá říct, že zhruba polovina žáků devátých tříd v řadě znalostí, dovedností a gramotností nedosahuje moc dobrých výsledků. Ačkoliv si Česká republika v mezinárodním srovnání výsledků žáků nevede špatně, podle Beka se v celém vyspělém světě kromě Asie zhoršují výsledky vzdělávání. Podle ministra je revize šancí udělat učební plány tak, aby se žáci mohli zlepšovat.

 

Například podle zjištění ČŠI nedosahuje ani minimální čtenářské gramotnosti téměř čtvrtina páťáků, 17 procent deváťáků, u žáků druhého ročníků středních škol je to asi pětina. Zároveň necelá třetina žáků testovaných ročníků v základních školách dosáhla jen minimální úrovně čtenářské gramotnosti, u žáků druhých ročníků středních škol to bylo 29 procent. Mezinárodní průzkumy i národní testování inspekce zároveň poukazují na vliv rodinného zázemí na rozdíly mezi žáky a na krizi důvěry mezi dětmi ve školách a učiteli.

 

"Nechceme zhoršit vzdělání našich dětí, ale jde o to, že možná někdy dosáhneme více, když se ponoříme podrobněji do některých témat," řekl Bek. Jako příklad uvedl dějepis, ve kterém by se děti mohly podrobněji učit epizody dějin 20. století. A nich by se jim mohly ukazovat historické procesy a učit je kriticky o dějinách přemýšlet, spíše než učit děti podrobně fáze dějin starověkého Říma.

 

Revizi vzdělávacích programů představili zástupci ministerstva školství a Národního pedagogického institutu minulý týden. Zájemci se mohou k návrhu změn pro základní a předškolní vzdělávání vyjádřit v takzvané veřejné konzultaci do konce května. Vzdělávání by se mělo podle zástupců ministerstva zaměřovat na dovednosti a schopnosti, ustoupit by se mělo od takzvaného encyklopedického přístupu, tedy učení mnoha věcí nazpaměť. Podle nových učebních plánů by školy mohly začít dobrovolně učit v prvních a šestých třídách ZŠ od září 2025, povinně v těchto třídách od září 2027.

 

Na konci veřejné debaty podle Beka nepochybně zůstanou otázky, které bude potřeba nakonec rozhodnout politicky. Zmínil například to, zda bude povinný další cizí jazyk nebo jaký bude přístup k výchovám. Debata o dalším cizím jazyce by podle Beka neměla být o tom, kolik je v regionech učitelů cizích jazyků ale o tom, jaké dovednosti budou žáci v budoucnu potřebovat.

 

Jakým způsobem budou školy s novými učebními plány pracovat a jak jim budou rozumět, ukáže podle Dominika Dvořáka z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pilotní testování ve školách. Revize je podle něj zásadní i pro Cermat a ČŠI pro tvorbu externích zkoušek. Je podle něj tedy potřeba zjistit, zda například Cermat nebo inspekce na základě nových učebních plánů dokážou udělat testy.

 

0 komentářů: