Obsah seriálu DOKUMENTY

pondělí 1. ledna 2001 ·


Další díly seriálu:
DOKUMENTY 1. Mozaika pedagogického hnutí
DOKUMENTY 2. První forma aktivit – Občanská fóra
DOKUMENTY 3. Občanská fóra pedagogických pracovníků
DOKUMENTY 4. Zahájení diskuse oborníků a vznik NEMES
DOKUMENTY 5. Pedagogický svaz – myšlenka profesní komory?
DOKUMENTY 6. Pedagogické iniciativy jako „angažované sardinky“
DOKUMENTY 7. Pedagogická unie jako první reprezentace iniciativ
DOKUMENTY 8. Podaří se ovlivnit „rychlonovelu“ školského zákona?
DOKUMENTY 9. Lze zbavit naše školství šedivé uniformity?
DOKUMENTY 10. Pojetí žáka a jeho postavení ve škole
DOKUMENTY 11. V NEMES se pracovalo týmově
DOKUMENTY 12. Šíře problémů zachycená v tezích pracovních skupin NEMES
DOKUMENTY 13. NEMES diskutuje v Brně o reformě vzdělávání
DOKUMENTY 14. Jak nedělat reformu. K metodologii projektu školské reformy z roku 1976
DOKUMENTY 15. Odlišnosti v základu. Náměty k metodologii současných vzdělávacích projektů
DOKUMENTY 16. Reforma školské reformy 1
DOKUMENTY 17. Reforma školské reformy 2
DOKUMENTY 18. Nedorozumění ministra Vopěnky s učiteli
DOKUMENTY 19. Drama vztahů na školách – výměna ředitelů
DOKUMENTY 20. Kdo bude spravovat školy? Boj o odvětvové řízení
DOKUMENTY 21. Demonstrující učitelé
DOKUMENTY 22. Dozvuky demonstrace
DOKUMENTY 23. Studie NEMES „Svoboda ve vzdělání a česká škola“
DOKUMENTY 24. Návrhy transformace vzdělávání
DOKUMENTY 25. Stavební kameny programu IDEA pro české školství
DOKUMENTY 26. Jak si autorské týmy představovaly transformaci 1
DOKUMENTY 27. Jak si autorské týmy představovaly transformaci 2
DOKUMENTY 28. Mají se podílet na přípravě reformy především učitelé?
DOKUMENTY 29. První časopis učitelů – Učitelský list
DOKUMENTY 30. Jak vedl ministr Vopěnka diskusi nad návrhy transformace
DOKUMENTY 31. Vopěnkův První krok – ale kam?
DOKUMENTY 32. Dost bylo Vopěnky!
DOKUMENTY 33. Vyčistit Augiášův chlív se nepodařilo
DOKUMENTY 34. Standa Červenka neznámkuje
DOKUMENTY 35. NEMES se orientuje na transformaci přímo ve školách
DOKUMENTY 36. Vznikl klub Přátel angažovaného učení (PAU)
DOKUMENTY 37. Jak učí (tedy učil) Standa Červenka
DOKUMENTY 38. Jak vypadá naše dnešní škola: jako dříve nebo se mění? Výsledky práce dílny NEMES
DOKUMENTY 39. Pojmy transformace
DOKUMENTY 40. Odlišné představy o transformaci vzdělávání
DOKUMENTY 41. Spor o realizaci transformace a představa NEMES
DOKUMENTY 42. Členové NEMES a PAU se učí a pracují na projektech
DOKUMENTY 43. Klub přátel alternativního školství Olomoucko
DOKUMENTY 44. Standa, Zdeněk a Ondra o minulosti, ale i o současnosti
DOKUMENTY 45. Založení Učitelských listů
DOKUMENTY 46. Angažované učení v praxi
DOKUMENTY 47. Jak si členové PAU představovali standardy?
DOKUMENTY 48. Najít svou cestu. O filozofii otevřeného partnerství, o filozofii NEMES
DOKUMENTY 49. Spor o Obecnou školu
DOKUMENTY 50. Promarněná příležitost
DOKUMENTY 51. Osm stádií procesu, který vede k úspěchu společenského hnutí
DOKUMENTY 52. Anketa „Co oceňuji na NEMES a PAU?“
DOKUMENTY 53. Proč transformovat školu?
DOKUMENTY 54. Jak měnit a rozvíjet vlastní školu?
DOKUMENTY 55. Úvahy o kázni
DOKUMENTY 56. Slovní hodnocení může vrátit škole ztracený smysl
DOKUMENTY 57. Iniciativy k tvorbě zásad školského zákona
DOKUMENTY 58. Alternativní návrh školského zákona
DOKUMENTY 59. Otevřenost, rozmanitost, kvalita. Zásady rozvoje české vzdělávací soustavy
DOKUMENTY 60. Modely školy budoucnosti
DOKUMENTY 61. PAU se osamostatňuje
DOKUMENTY 62. Úzkost ze zkoušení a školní dráha dítěte v režimu tradiční výuky
DOKUMENTY 63. Program zavedení výuky předmětu „Ekologie člověka“ ve školách všech stupňů“ (1. návrh 5. 10. 1994)
DOKUMENTY 64. Hodnocení žáka v kontextu našeho školského systému
DOKUMENTY 65. Měníme vyučování
DOKUMENTY 66. Učitel a změny. Úvaha nad vztahem učitelů k transformaci školy
DOKUMENTY 67. Kvalita a odpovědnost
DOKUMENTY 68. Pokus prosadit základní zákony
DOKUMENTY 69. Výzvy k proměnám učitelské profese
DOKUMENTY 70. Sociální dovednosti učitele
DOKUMENTY 71. Jak dál pracovat na svém učitelství?
DOKUMENTY 72. Standardy nejsou osnovy!
DOKUMENTY 73. Standardy na II. stupni ZŠ očima učitelů
DOKUMENTY 74. Proč děti neprospívají a jak se učí
DOKUMENTY 75. Uspokojuje škola potřebu uznání?
DOKUMENTY 76. Susan Kovaliková: Integrovaná tematická výuka
DOKUMENTY 77. Co dělá vaše PAU ve školství
DOKUMENTY 78.– Jednou dole, jednou nahoře… po dvaceti letech
DOKUMENTY 79. Jak jsem se stala ředitelkou
DOKUMENTY 80. Živá škola
DOKUMENTY 81. Reálná škola
DOKUMENTY 82. Nadace Škola pro děti a Ladislav Čerych
DOKUMENTY 83. Ještě jednou Reálná škola
DOKUMENTY 84. Princip uplatnění pozitivní motivace
DOKUMENTY 85. Tomáš Houška a jeho Škola je hra!
DOKUMENTY 86. Zkouším to jinak aneb o pedagogické tvořivosti
DOKUMENTY 87. Školní inspekce a vnitřní transformace školy
DOKUMENTY 88. Zkušenosti a podněty ze zahraničí
DOKUMENTY 89. Metamorfóza
DOKUMENTY 90. KALIBRO 1995–2015
DOKUMENTY 91. Cesta ke svobodné škole
DOKUMENTY 92. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti
DOKUMENTY 93. Podněty z pedagogiky C. Freineta
DOKUMENTY 94. Projektová metoda
DOKUMENTY 95. Jaroslav Kozlík v Galerii osobností školství
DOKUMENTY 96. Buďte hodní, buďte přísní
DOKUMENTY 97. Utahování opratí
DOKUMENTY 98. Jak zaručit prostupnost v novém českém školství?
DOKUMENTY 99. Cesta k autonomní škole
DOKUMENTY 100. Postup při tvorbě a zavádění standardu vzdělávání na školách ČR
DOKUMENTY 101. Alternativní návrh Standardu základního vzdělávání
DOKUMENTY 102. Jak si udělat školu na míru
DOKUMENTY 103. Horký brambor novel je v Parlamentu
DOKUMENTY 104. Co potřebují učitelé?
DOKUMENTY 105. Vize – první představa o podpůrném systému pro učitele
DOKUMENTY 106. Návrh programu Učitel z roku 1995
DOKUMENTY 107. Proč a jak hodnotit učitele?
DOKUMENTY 108. Inkluzívní škola
DOKUMENTY 109. Co PAU dělalo (nejen) pro změnu vzdělávací politiky
DOKUMENTY 110. Potřebujeme slovní hodnocení
DOKUMENTY 111. Přivolávání druhé vlny
DOKUMENTY 112. Budeme moci vytvářet vlastní vzdělávací programy?
DOKUMENTY 113. Máme nového ministra Pilipa II.
DOKUMENTY 114. Hlavní problémy reformy našeho školství
DOKUMENTY 115. Otevřený dopis poslancům a ministrovi školství
DOKUMENTY 116. Dochází v našem odborném vzdělávání k plýtvání zdroji?
DOKUMENTY 117. Důkaz o kvalitativní změně PAU
DOKUMENTY 118. Ministerstvo bylo včas varováno, leč nedbalo
DOKUMENTY 119. S učitelem na praporu
DOKUMENTY 120. Byla, nebo nebyla transformace školství?
DOKUMENTY 121. Jakou školu potřebujeme?
DOKUMENTY 122. Klíčem je reforma vzdělávání učitelů
DOKUMENTY 123. Krédo NEMES
DOKUMENTY 124. Učitel jako klíčový aktér vize školy příštího tisíciletí
DOKUMENTY 125. Kolik kroků vlastně udělalo naše školství?
DOKUMENTY 126. Nový dokument NEMES ´97: Je naše škola připravena na 21. století?
DOKUMENTY 127. Pedagogické memorandum
DOKUMENTY 128. Čtvrt století od založení Školy Hrou
DOKUMENTY 129. PAU rozjelo vzájemné vzdělávání učitelů
DOKUMENTY 130. Výbor PAU uvažuje o (ne)úspěších
DOKUMENTY 131. Vím já?
DOKUMENTY 132. Klasifikace a slovní hodnocení. Zkušenosti z praxe na ZŠ
DOKUMENTY 133. Mnoho zajíců – čí smrt?
DOKUMENTY 134. Trpělivě a v naději
DOKUMENTY 135. Učitel – vůdčí aktér proměny školy
DOKUMENTY 136. Střídání na ministerstvu
DOKUMENTY 137. Začínající učitel
DOKUMENTY 138. Přiblížit pedagogické fakulty životu
DOKUMENTY 139. Přístupy české vzdělávací politiky po roce 1989: Deprofesionalizace učitelství a učitelského vzdělávání?
DOKUMENTY 140. Jak si udělat školu na míru
DOKUMENTY 141. Pedagogická komora ANO – NE?
DOKUMENTY 142. Diskutujeme na PAU v Brandýse o dalším vzdělávání i o demokracii
DOKUMENTY 143. První představy o projektu Učitel
DOKUMENTY 144. Pětkrát hurá demokracii. O demokracii v každodenní praxi školy
DOKUMENTY 145. Program Učitel
DOKUMENTY 146. Můžeme nějak čelit vzniku deprivantů?
DOKUMENTY 147. Psychologické minimum pro učitele
DOKUMENTY 148. První pomoc při řešení výchovných problémů. Poradenské minimum pro učitele
DOKUMENTY 149. Konečně přichází podpora vzdělávacích programů
DOKUMENTY 150. Jaké jsou neduhy obsahu našeho vzdělávání?
DOKUMENTY 151. Rada moudrých také ve školství?
DOKUMENTY 152. Jak se žije absolventům pedagogické fakulty?
DOKUMENTY 153. Co přinese vaše škola budoucnosti? Část první
DOKUMENTY 154. Nuda při češtině? Ani nápad!
DOKUMENTY 155. II. stupeň základní školy z pohledu asistenta učitele
DOKUMENTY 156. Početí státní maturity
DOKUMENTY 157: Skupina CZ-21 – Alternativa k návrhu reformy maturitní zkoušky
DOKUMENTY 158. Nekonečný příběh státní maturity?
DOKUMENTY 159. Metoda týmového vyučování
DOKUMENTY 160. Proč často selhávají ve škole i tzv. "normální" děti?
DOKUMENTY 161. Každý potřebuje naději
DOKUMENTY 162. Jak se žije na školách? Interview jako součást výzkumu školního klimatu
DOKUMENTY 163. Změna stylu vyučování na II. stupni ZŠ pomocí daltonského plánu
DOKUMENTY 164. Přijdou absolventi pedagogických fakult učit do škol?
DOKUMENTY 165. Na jaké potíže obvykle narážejí reformní učitelé?
DOKUMENTY 166. Co bude ovlivňovat vzdělávací sféru v příštích 10 letech?
DOKUMENTY 167. Čím žiji a oč se snažím
DOKUMENTY 168. Očekávaný vývoj světa do roku 2010
DOKUMENTY 169. Lidskost 2000. Poznámky k dílně NEMESu 7. 6. 1997
DOKUMENTY 170. Centra pozitivní infekce
DOKUMENTY 171. Projekt Objevování neznámé krajiny. Námět na školu v přírodě
DOKUMENTY 172. Učitel a jeho univerzitní vzdělávání na přelomu tisíciletí
DOKUMENTY 173. Hry pro tvořivé vyučování. Zásobník 146 her a cvičení pro rozvoj osobnosti
DOKUMENTY 174. Přiblížit se k žákům. Ze zkušeností učitele ZŠ a SŠ
DOKUMENTY 175. Projekt „Řeka"
DOKUMENTY 176. První vysvědčení Učitele naživo
DOKUMENTY 177. Pokus o analýzu SWOT českého vzdělávacího systému v roce 1998
DOKUMENTY 178. Co můžeme očekávat od nového ministra?
DOKUMENTY 179. Dokážeme využít prostor pedagogické autonomie škol?
DOKUMENTY 180. Požadavek doby – inovativnost
DOKUMENTY 181. Sebehodnocení školy. Jak hodnotit kvalitu školy
DOKUMENTY 182. Podporujte svého šerifa!
DOKUMENTY 183. Role PAU v inovačních změnách ve školství
DOKUMENTY 184. V Kroměříži 1998 se diskutovalo o dalším vzdělávání učitelů
DOKUMENTY 185. Strategie pro zlepšování školy a další vzdělávání učitelů
DOKUMENTY 186. Jak podpořit inovativní školy?
DOKUMENTY 187. Návrh systému podpory tvůrčí práce škol
DOKUMENTY 188. Jak byl přijat první návrh Kariérního růstu z roku 1998?
DOKUMENTY 189. Založení Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV)
DOKUMENTY 190. Kotrmelce školské reformy. Úvodníky Učitelských listů 1993–1999
DOKUMENTY 191. Jaké jsou ve skutečnosti metody výuky na našich školách?
DOKUMENTY 192. Otevřené dveře boleslavského okresu. Celostátní setkání PAU 17.–18.4. 1999
DOKUMENTY 193. Jak je to s normativy a honbou za penězi? Poznámka k referátu dr. Vašutové – Změna profesních požadavků na učitele
DOKUMENTY 194. SKAV má dvacáté narozeniny!
DOKUMENTY 195. SKAV komentuje návrh školského zákona
DOKUMENTY 196. SKAV si vyjasňuje statut, strukturu a programové teze

0 komentářů: