Vladimír Zelinka: Byl to šotek Janota

pondělí 1. června 2009 ·

Na tiskové konferenci 25. 5. 2009 po jednání vlády prohlásil ministr financí Eduard Janota na otázku redaktorky E15, že nebude určovat další limity do rozpočtu na rok 2010. Prohlásil, že na základě zkušenosti s rozpoutaným mediálním rozruchem okolo návrhu snížení či zrušení dotacím soukromým školám, nebude žádné komodity určovat.

Celou tuto mediální kauzu vyvolala tisková zpráva exministra Kalouska, kde se toto navrhovalo s úsporou 3,7 mld. Kč. Na to pružně reagovalo Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, které ve snaze uklidnit rodičovskou veřejnost při probíhajícím přijímacím řízení jednalo s MŠMT.

Ministerstvo školství nesouhlasilo se záměrem Ministerstva financí (MF) snížit či úplné zrušit dotace soukromým středním školám. Realizace návrhu MF by nejen ohrozila samotnou existenci řady těchto škol, ale rovněž by značně zkomplikovala život téměř 80 tisícům žáků, kteří na nich studují. Podobným způsobem by záměr MF poškodil i velmi nedostatkové soukromé mateřské školy. Záměr MF radikálně snížit v příštím roce finanční podporu státu soukromým školám tedy nesměřoval k dosažení reálné úspory výdajů veřejných rozpočtů. Jeho realizace by fakticky pouze omezila stávající míru svobodné volby cesty ke vzdělání v ČR. Stávající podpora soukromým školám a školským zařízením je stanovena přímo zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. Dotace soukromým školám má tedy mandatorní charakter – nelze ji snížit bez změny příslušné zákonné normy (a případně i školského zákona).

To si ve svém materiálu do vlády MF neuvědomilo a řešilo pouze úspory administrativně bez souvislostí. Ministr Janota konstatoval, že to byl pouze „ mediální šotek“. Bohužel, pane ministře, byla tímto silně ovlivněna „ veřejná soutěž “ – přijímací řízení na střední školy. Zveřejněním MF, že budou soukromé školy ekonomicky likvidovány od roku 2010, došlo k ovlivnění stovek a i tisíců rodičů a přihlášených žáků do prvních ročníků od 1. 9. 2009. Rodiče stahovali své přihlášky, a tak byly ekonomicky poškozeny stovky soukromých středních škol v České republice.

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska nyní řeší otázku, jak se bránit těmto obvykle zveřejňovaným zprávám v průběhu přijímacího řízení na střední školy.

PaedDr. Vladimír Zelinka, předseda Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska o. s.
www.soukromeskoly.cz

0 komentářů: