Jaromír Coufalík: Celostátní seminář v Kroměříži

úterý 2. června 2009 ·

V Kroměříži se již od 1. poloviny 90. let každoročně v květnu konají celostátní semináře zabývající se odborným vzděláváním a celoživotním učením. Účastníky těchto celostátních seminářů bývají ředitelé a učitelé z odborných škol, pracovníci podniků odpovědní za vzdělávání zaměstnanců a ředitelé úřadů práce. Taková struktura účastníků totiž umožňuje posuzovat a projednávat téma semináře z různých hledisek a o to pak bývá jednání semináře zajímavější.


Letos se ve dnech 13. a 14. května konal již 16. ročník kroměřížských celostátních seminářů. Hlavními pořadateli bylo Město Kroměříž a Hospodářská komora ČR. Záštitu mu poskytl mj. Výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nebo hejtman Zlínského kraje. Partnery semináře byla 4 ministerstva a další organizace včetně Národního vzdělávacího fondu. Zúčastnilo se jej přes 120 odborníků z většiny krajů ČR a letos také zahraniční hosté z CEDEFOPu, Slovenska a Rakouska.

Tématem semináře byla Realizace strategie celoživotního učení ve firmách, vzdělávacích institucích a úřadech práce, a proto se jednání zabývalo zejména různými hledisky týkajícími se Implementačního plánu Strategie celoživotního učení, který byl vypracován loni a je dostupný např. na webových stránkách MŠMT.

V průběhu semináře vystoupili se svými referáty např. viceprezident Hospodářské komory ČR RNDr. Zdeněk Somr, ředitel Úřadu práce v Jihlavě Ing. Jiří Hrdlička, ředitel odboru dalšího vzdělávání MŠMT Mgr. Jakub Stárek nebo ředitel SOU a. s. Škoda Auto v Mladé Boleslavi doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. Průběh semináře obohatila vystoupení zahraničních hostů. Z Evropského centra pro podporu rozvoje odborného vzdělávání (CEDEFOP) vystoupila Mária Hrabinská, ze slovenské Academie Istropolitany RNDr. Ľuba Slaboňová a z rakouské Burgenländische Forschungsgesellschaft Alfred Lang. V diskusi vystoupila například poslankyně Ing. Michaela Šojdrová, radní Zlínského kraje odpovědný za vzdělávání Mgr. Josef Slovák, ředitel SOŠ-COP v Sezimově Ústí Ing. František Kamlach, PhDr. Jiřina Šiklová, ředitel IOSŠ v Chebu Ing. J. Kot a přes 20 dalších účastníků.

Jednání celostátního semináře na jedné straně ukázalo, že ve více resortech organizace usilují o realizaci strategie celoživotního učení a že v posledním období se podařilo v realizaci této strategie pokročit. Na druhé straně jednání přispělo k identifikaci problémů a bariér, které by se měly eliminovat. Prezentace řečníků, jakož i další informace o celostátním semináři, budou co nejdříve k dispozici na webové stránce www.celozivotniuceni.cz, kde zájemci také mohou najít i údaje o předcházejících ročnících.

V závěru celostátního semináře účastníci vždy projednávají dokument nazvaný Memorandum, v němž jsou jednak shrnuty základní informace o semináři a jednak se postupuje odpovědným ministerstvům s náměty a požadavky na zlepšení stávající situace. Letos například účastníci doporučili zavést motivační nástroje ke zvýšení účasti dospělých na celoživotním vzdělávání a ve větší míře zainteresovat školy na jeho realizaci, podporovat spolupráci škol a podniků apod. Úplný text Memoranda je rovněž dostupný na výše zmíněné adrese.

Jaromír Coufalík, Národní vzdělávací fond

0 komentářů: