Jana Schovajsová: Učebnice pro ekologickou výchovu na 1. stupni

čtvrtek 25. června 2009 ·

Učitelé, kteří už environmentální výchovu realizují delší dobu, i ti, kteří se o to teprve pokoušejí, zajásali, když se na trhu objevila učebnice ekologické výchovy pro 1. stupeň ZŠ. Už jméno autora je zárukou kvality. Když se k němu přidá ještě jméno akademické malířky, která se ujala ilustrací, vzbuzuje učebnice s pracovním sešitem v jednom nemalé očekávání.


Kulich, J., Bittmanová, K. S Martinem a Petem širým světem. Učebnice a pracovní sešit pro ekologickou výchovu na 1. stupni ZŠ. Praha: Arsci, 2007. ISBN 80-86078-76-2.


Jedná se o první učebnici z řady učebnic ekologické výchovy pro 1. stupeň ZŠ. Zabývá se šestnácti tématy, jež na sebe navazují. Poslední kapitola je věnována závěrečnému opakování. Publikace začíná problematikou životního prostředí jako prostředím, kde žijeme, a pokračuje klasifikací životního prostředí na různá společenstva, kterým se víc věnují jednotlivé kapitoly.

Na publikaci je možné ocenit mnoho aspektů: předně obrazový materiál – obrázky, které jsou dětem tohoto věku blízké, hezké a přitom rozhodně ne kýče. Autoři se zároveň nebojí používat černobílé obrázky a s barvami pracují systematicky – např. modrým písmem jsou zadány úkoly a otázky. Také se setkáme s obrázkem sovičky, která děti provází a upozorňuje na nové pojmy.

Publikace je skutečně ekologickou také tím, že předkládá dětem i úkoly, které mají plnit v přírodě. Často odkazuje na nejbližší prostředí dítěte, což je nejen ve shodě se zásadami vzdělávání v mladším školním věku, ale také velmi praktické, protože děti si vytváří vztah ke svému prostředí a učí se ho znát, mít rádi a chránit.

Dětem se jistě budou líbit jejich průvodci učebnicí – kluk Martin se psem Petem. Jako nit se táhnou celou učebnicí a nachází se na místech, kde by je mohly děti potkat.

Zaujala mě mj. moudrá drobnost – autoři také upozorňují děti na bezpečnost práce. Je jistě správné, že to děti slyší nejen od svých rodičů a učitelů, ale přirozeně se s tímto setkávají i v učebnici.

Učebnice nabízí různorodé aktivity – děti mohou třeba navrhnout park nebo si zahrát kvarteto s rostlinami, živočichy a houbami. Mohou tedy také rozvíjet kreativitu. Žáci se také mohou stát lékaři stromů – což je jistě zajímavá nabídka.

V neposlední řadě se děti mohou zdokonalit ve svých přírodovědných znalostech – například se učí poznávat různé vodní živočichy – a autoři se nebojí dětem prezentovat jejich rodová i druhová jména. Mohli bychom v této souvislosti mluvit o jisté náročnosti autorů (ale náročnost v pozitivním slova smyslu).

Učebnice je doplněna také metodickou poznámkou, takže i začínající učitelé budou hravě zvládat práci s učebnicí.

Myslím si, že samotná kombinace učebnice s pracovním sešitem je velmi vhodná pro danou věkovou skupinu. Publikace navíc koresponduje s obsahem Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v oblasti průřezového tématu Environmentální výchova. Tak nezbývá než ji doporučit pro práci nejen učitelům ale třeba i rodičům, kteří chtějí své děti vést k lásce k přírodě, a popřát všem mnoho radosti při záslužné činnosti s touto publikací.


Mgr. Jana Schovajsová, Katedra primární pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

0 komentářů: