Jana Hrubá: Potřebujete pomoc při vlastním hodnocení školy?

středa 24. června 2009 ·

Potom právě pro vás je připravena nabídka účasti v národním projektu Cesta ke kvalitě, který realizují za přispění ESF Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Tuto pomoc mohou využít mateřské školy speciální, základní školy, základní umělecké školy, všechny střední školy i konzervatoře.


Co můžete získat?

Chceme, aby projekt školám výrazně pomohl, aby už vlastní hodnocení nevnímaly jako problém nebo jako formální práci,“ říká Martin Chvál, hlavní manažer projektu. Projekt bude trvat tři roky – od května 2009 do dubna 2012 – a je na něj vyčleněno cca 77 milionů.

Řídící tým vycházel z výzkumů, které zjišťovaly potřeby a požadavky škol. V projektu bude pro školy postupně připravena metodická pomoc při vlastním hodnocení, nabídka evaluačních nástrojů s využitím zahraničních i tuzemských zkušeností, softwarová podpora zpracování výsledků, vzdělávání koordinátorů a poradců, call centrum s on-line poradenským servisem, terénní poradci pracující přímo ve školách, pracovní semináře škol s předáváním dobrých zkušeností, vzájemné návštěvy škol, minikonference pro odbornou veřejnost v krajích, bulletin a internetové stránky. Bude vytvořena elektronické databáze s recenzovanými příklady řízení kvality ve školách a tištěná metodická příručka.

Důležitou součástí projektu budou i pracovní schůzky zástupců škol, školní inspekce a zřizovatelů, kde se budou hledat společné přístupy při posuzování vlastního hodnocení a vazby mezi externím a vlastním hodnocením. Měly by odstranit obavy učitelů z kontroly a z postihu při zjištění nedostatků.

Své místo si v projektu jistě najdou i školy velmi pokročilé v autoevaluaci, které budou moci předávat své zkušenosti a inspirovat se zkušenostmi ostatních. Ideální by bylo, kdyby vznikla síť vzájemně se učících škol. Ty školy, které přispějí příklady dobré praxe nebo se zapojí do standardizace některých evaluačních nástrojů, mohou počítat i s určitou přímou finanční podporou.


Co pro to můžete udělat?

Vyplnit dotazník a přihlašovací formulář, který jste dostali přímo do škol e-mailem 12. 6., nebo ho najdete vložený v Učitelských novinách č. 26, nebo elektronicky na webu projektu http://www.nuov.cz/ae/jak-se-zapojit. Řídící tým projektu chce dotazník využít jako východisko a zjistit, jaký je stav vlastního hodnocení na školách a co školy právě nyní nejvíce potřebují. V přihlašovacím formuláři si můžete označit, do kterých aktivit byste se chtěli zapojit.

Těšíme se na vaše přihlášky a na spolupráci s vámi!

1 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
24. června 2009 v 15:51  

Takových peněz a již při otevření dotazníku ve FireFoxu se text zobrazí nečitelně.
Dotazn�kov� �et�en� projektu Cesta ke kvalit�
V�en� pan� �editelko, v�en� pane �editeli,
což je základ validace každé www stránky, kterou dělá každý webdesigner nebo kodér. V Exploreru i Opeře je to v pořádku, ale nejsou jediné používané.