Zoja Franklová: Nepotřebujete Europass?

neděle 28. června 2009 ·

Školy letos rozdají více než 70 000 dodatků k maturitnímu vysvědčení či výučnímu listu, které srozumitelně popisují vzdělání absolventů v češtině či v některém cizím jazyce. Dodatky jsou součástí Europassu a pomáhají těm, kteří chtějí hledat zaměstnání či další studium v zemích Evropské unie.


V dokumentech Europassu jsou údaje o vzdělání, znalostech a pracovních zkušenostech v takové formě, která je srozumitelná ve všech evropských státech. Díky tomu je pak možné kdekoli v Evropě snadno doložit, zda má člověk pro vybranou práci dostatečnou kvalifikaci. Uplatnění v Evropě sice Europass nezaručí, může však pomoci při hledání práce nebo s uznáním odborné kvalifikace.

Europass lze získat v Národním centru Europass ČR (NCE ČR). Pořízení všech jeho součástí je bezplatné a každý člověk si může vybrat, zda bude využívat všechny nebo jen některé jeho části. Jádrem celého souboru je životopis, který si vyplňuje každý sám, podobně jako jazykový pas, kam se zapisují údaje o znalosti cizích jazyků na základě sebehodnocení.

Absolventi škol mohou získat ke svému závěrečnému vysvědčení dokument, který se oficiálně nazývá Europass – dodatek k osvědčení. Automaticky ve škole ho dostanou v případě, že si škola o to požádá v Národním centru Europass ČR, které je součástí Národního ústavu odborného vzdělávání. Smyslem dodatku je popsat kompetence nabyté během studia tak, aby si zaměstnavatel v zahraničí udělal obrázek o tom, co absolvent daného oboru z České republiky umí. „Dodatek k osvědčení ale není jen pro čerstvé absolventy, mohou ho získat i lidé, kteří střední školu dokončili již dříve – až po absolventský ročník 1970,“ zdůrazňuje Pavel Petrovič z Národního ústavu odborného vzdělávání. Absolventi vysokých a vyšších odborných škol zase mohou získat dodatky k diplomu, vydat jim je ale musejí jejich školy.

Další důležitou částí Europassu je tzv. mobilita. Sem se zaznamenává absolvování studijního pobytu na zahraniční vysoké škole, školní praxe i stáže ve firmách nebo v neziskových organizacích. Zájemci mohou o tento doklad před odjezdem požádat Národní centrum Europass ČR, po návratu pak obdrží již kompletní dokument, který slouží jako doklad o pracovních a studijních zkušenostech, které zahraniční stáží získali.


Europass v číslech

Národní centrum Europass ČR dosud poskytlo 141 773 dodatků pro středoškolské obory vyučované v současnosti i v minulých dekádách. Z toho jen letos to bylo 72 238. Zajistilo podklady pro 4 434 dodatků k diplomu absolventa VOŠ, z toho 297 letos. Bylo vydáno 7 989 dokumentů zvaných Europass – mobilita, z toho 740 letos

Formuláře jednotlivých částí Europassu a mnoho dalších informací je možné získat v klientském centru a na stránkách www.europass.cz. Zde také zájemci najdou okénko pro dotazy, které zajišťuje rychlé řešení problémů žadatelů o Europass.

Národní centrum Europass ČR lze kontaktovat:
telefonicky: 274 022 347
e-mailem: europass@nuov.cz

Osobní návštěva je možná každý pracovní den od 9.00 do 15.00 hod.
na adrese:
Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6, Praha 10 – Hostivař
Tel.: 274 022 111

Další informace rádi poskytnou:
Pavel Petrovič, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce v NÚOV,
e-mail: pavel.petrovic@nuov.cz, tel.: 274 022 341
PaedDr. Miroslava Salavcová, odborná pracovnice Národního centra Europass ČR, e-mail: miroslava.salavcova@nuov.cz, tel.: 274 022 342

Více informací na www.europass.cz, www.nuov.cz

0 komentářů: