Prohlášení ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslavy Kopicové

pondělí 29. června 2009 ·

25. 6. 2009 bylo publikováno prohlášení, kterým se ministryně Miroslava Kopicová přihlašuje k pokračování reformy terciárního vzdělávání.


Cíle MŠMT v oblasti terciárního vzdělávacího sektoru a výzkumu, vývoje a inovací

Ačkoli jsem si vědoma překážek, které uskutečňování mnoha jiných naléhavých výzev klade hospodářská krize a její neblahý vliv na veřejné rozpočty, chci, aby vzdělání a věda zůstaly hlavními prioritami této vlády a aby se všeobecné snižování veřejných výdajů těchto oblastí dotklo co nejméně. Právě vysoké školství, resp. terciární sektor vzdělávání a výzkum, vývoj a inovace se totiž musí stát hybnou silou obnovy konkurenceschopnosti a prosperity naší země. Na nic jiného vsadit nemůžeme. V tomto smyslu může být výsledkem krize i pozitivní změna.

Proto se v souladu s doporučením evropských ministrů školství chci v této poměrně složité době soustředit v prvé řadě na zvýšení efektivity terciárního systému vzdělávání, na vytvoření podmínek pro jeho dynamiku a na posilování rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání. To bude v prvé řadě vyžadovat důkladnou analýzu efektivity současného systému fungování a financování vysokého školství. Tato analýza umožní příští vládě zvolit optimální strategii pro zvyšování výdajů na tuto strategicky důležitou oblast.

Rozhodně hodlám pokračovat v reformě vysokého školství a postupně uskutečňovat změny navržené v Bílé knize terciárního vzdělávání. Za zvlášť důležitý cíl považuji urychlení práce na přípravě moderního systému finanční pomoci studentům.

V rámci probíhající diskuse k reformě vysokého školství bude Bílá kniha terciárního vzdělávání posouzena mezinárodním týmem expertů OECD a významnými odborníky, kteří se jako poradci vlád podílí na přípravě reforem terciárního vzdělávání v řadě zemí. Výsledky tohoto „auditu" naší reformy budou představeny na konferenci, kterou plánuji uspořádat v říjnu tohoto roku.

Celý text prohlášení najdete ZDE.


1 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
29. června 2009 v 15:21  

Zajímalo by mne kolik slovenských studentů studuje v ČR a zda si studia hradí a naopak, kolik českých studentů ve v SR. Zdá se mi, že nárůst slovenských spolužáků je větší než býval za dob jednotného státu. Kdo hradí jejich studium na středních a vysokých školách?