Kateřina Kostková: Chcete se dostat na lékařskou fakultu, 4. díl – recenze

pátek 28. srpna 2009 ·

Cvičebnice má sloužit především středoškolským studentům při přípravě pro přijímací zkoušky na vysoké školy lékařského, farmaceutického a veterinárního zaměření, ale také jako příprava k maturitě.


FRYŠOVÁ, I. a kolektiv: Chcete se dostat na lékařskou fakultu, 4. díl (cvičebnice). Brno: Sokrates, 2008. ISBN: 978-80-86572-48-2

Přijímací zkoušky na vysoké školy – to je dnes velmi aktuální a hodně diskutovaná otázka. Řada vysokých škol využívá služeb organizace SCIO, jiné si vyhotovují testy vlastní. Problematikou testů se zabývají i autoři této publikace Iveta Fryšová, Lukáš Műller, Jan Nejedlík, Tomáš Vrtný a Ivo Staník.

Publikace se skládá ze tří konzistentních celků obsahujících 500 testových otázek z přijímacích zkoušek z biologie, fyziky a chemie s řešením komentářem. Dále zahrnuje dalších 240 otázek obsažených v souhrnných testech. Svým obsahem má pak charakter cvičebnice, která doplňuje předchozí 3 díly, jež zahrnují teoretické vysvětlení problematiky.

V první části knihy se autoři zaměřili na biologii a to především na kapitoly: obecná charakteristika živých soustav, systematický přehled živých organismů, biologie buňky, biologie člověka a genetika.

Druhá část knihy pojednává o chemii. Jsou zde v menší či větší míře zastoupeny všechny chemické disciplíny. Tvůrci se v obecné chemii zaměřili na teorii kyselin a zásad, v organice na uhlovodíky a hydroxyderiváty a v biochemie na lipidy, sacharidy a bílkoviny. Je zde také zastoupena kapitola chemické znaky živých soustav.

Třetí část knihy je věnována fyzice. Obsahuje kapitoly o fyzikálních veličinách; o mechanice tuhého tělesa, kapalin a plynů; o elektrické vlnění, magnetickém poli a elektrickém proudu a základní pojmy kvantové fyziky a teorie relativity.

V poslední části cvičebnice se setkáte s vysvětlením (včetně testů) problematiky z oblasti názvosloví organických sloučenin, která je považována za jednu z nejtěžších částí organiky.

Celá kniha je psána srozumitelnou formou, občas se však setkáváme s překlepy a v závěru chybí seznam použité a doporučené literatury, jakož i slovníček pojmů.

Cvičebnici jsem mnohokrát využila ve vlastních hodinách chemie a mohu ji proto doporučit hlavně seminaristům, kteří se připravují na přijímací zkoušky z fyziky, biologie nebo chemie.

Mgr. Kateřina Kostková, Gymnázium Olomouc Hejčín


Knihu si múžete objednat ZDE.

0 komentářů: