Kateřina Kostková: Matematika v kostce pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií – recenze

pátek 14. srpna 2009 ·

V českých knihkupectvích mě zaujala kniha Jaroslava Eislera Matematika v kostce pro základní školu a nižší ročníky víceletých gymnázií. Knihu vydalo nakladatelství Fragment v roce 2006.


EISLER, J.: Matematika v kostce pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Praha: Fragment, 2006. ISBN: 80-253-0197-4.

Už název publikace „Matematika pro ZŠ v kostce“ napovídá, že v této matematické příručce najdete rady, řešení a vhodná doporučení, jak snadno pochopit, naučit se i užívat v praxi celý rozsah matematiky daný osnovami druhého stupně základní školy, jak uvádí autor.

Kniha obsahuje matematickou látku, přehled znaků a symbolů, řešení matematických příkladů, rejstřík pojmů, seznam použité literatury a volné stránky na vlastní poznámky.

Matematických kapitol je zde 23, podkapitol 61, z nichž některé jsou ještě dále členěny na několik částí. Učebnice obsahuje kapitoly: přirozená čísla, desetinná čísla, rovinné obrazce, trojúhelníky, tělesa, úhel a jeho velikost, podobnost, goniometrické funkce ostrého úhlu, středová souměrnost, zlomek, racionální čísla, procenta, úrok, mocnina, postupný poměr, trojčlenka, výrazy, smysl zlomku, výpočet neznámé ze vzorce, řešení slovních úloh, soustava rovnic, hodnota lomeného výrazu, funkce. Jsou seřazeny podle toho, jak se postupně učí od páté do deváté třídy.

Klasické učivo doplňuje autor i kapitolou o diagramech, ve které uvádí sloupkový, obdélníkový a kruhový diagram, důležité hlavně pro orientaci žáků v dnešních médiích, které je dosti často používají. Zajímavá je také kapitola o předponách, násobcích a dílech jednotek, kde autor zmiňuje 11 nejdůležitějších (giga, mega, kilo, hekto, deka, deci, centi, mili, mikro, nano, piko). V kapitole dělitelnost přirozených čísel – pravidla a znaky dělitelnosti autor popisuje dělitelnost čísly 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 25, 50, 100, 1000. Netypické je uvedení čísel 6, 11, 12, 15, která neuvádí řada učebnic pro základní školu, naopak by zde bylo dobré pro přehlednost uvést 7 a vysvětlit, proč uvádíme jen některá čísla.

Grafická úprava stránek v knize je netradičně pojata. Stránky vypadají jako otevřená okna v počítačovém programu Microsoft Windows. Vždy vlevo nahoře je nadpis kapitoly, pod ním následují podkapitoly se základním vysvětlujícím textem, řešené příklady a popisky k nim. Text je doplněn přehlednými tabulkami. Dále byste zde našli menší otevřená okna a v nich příklady k procvičení, poznámky, vysvětlivky nebo zajímavosti. Tyto vedlejší okna jsou označena obrázkovými symboly k snadnějšímu pochopení a utříbení vysvětlované látky.

K přehlednosti učiva pomáhá i barevná koncepce knihy. Obal je ostře žlutý s modrým a bílým textem, na přední straně je vyobrazena krychle v prostoru, na zadní straně je ukázka grafického zpracování učebnice i se symboly. Stránky v knize jsou pro oči pěkně sladěny v bílo-modro-černé kombinaci. Pozadí je bílé, nadpisy kapitol, podkapitol i pozadí oken jsou modré, písmo černé.

Za kapitolami vysvětlujícími učivo je přehled 68 znaků a symbolů, které se v matematice používají. Autor zde uvedl, na rozdíl od většiny ostatních, poloměr Zeměkoule, délku i rovníku, rychlost světla, hmotnost 1 l vody. Tyto hodnoty jsou potom využity i ve fyzikálně-matematických výpočtech v různých kapitolách. Nemá zde uvedená pouze základní písmena řecké abecedy.

Následují stránky s výsledky příkladů z různých kapitol, zadaných vždy k procvičení, abecední rejstřík pojmů, seznam použité literatury a prázdný poznámkový blok, určený na zápisky pro uživatele knihy.

Kniha je dalším pomocníkem ve studiu matematiky. Učebnice splňuje svoji úlohu přinášet souhrn matematické látky pro základní školu. Je vhodná k procvičování v hodinách matematiky nebo opakování základní látky k přijímacím zkouškám.


Mgr. Kateřina Kostková, Gymnázium Olomouc Hejčín0 komentářů: