Integrace rodilých mluvčích do výuky

pondělí 17. srpna 2009 ·

Angličtina s rodilými mluvčími jako běžná součást výuky – to bude od září realita v základních a mateřských školách, jež se zapojily do programu integrace rodilých mluvčích. Ten je dílem společnosti Wattsenglish a je realizován za podpory Ministerstva školství a Evropské unie. Podle zástupců škol se jedná o „revoluci“ v jazykovém vzdělávání v České republice.

Metoda Wattsenglish vytvořená ve spolupráci s předními lingvisty a psychology je již několik let s velkým úspěchem uplatňována v mnoha kurzech a čtyřech speciálních česko-anglických školkách. Od září se do projektu „Integrace rodilých mluvčí do výuky“ zapojí na 70 mateřských a základních škol z celé České republiky, v následujícím školním roce se počítá s dalším rozšířením.

„Díky spolupráci s pedagogy ze základních a mateřských škol umožňujeme zapojení rodilého mluvčího do vzdělávacích programů a tím jeho kontakt se všemi dětmi. Tyto programy jsou navíc finančně dostupné skutečně všem. Rodilí mluvčí budou pracovat s dětmi, ale i s českými pedagogy tak, aby došlo k přirozenému zapojení angličtiny do denního programu školy,“ vysvětluje Marek Kadlec, ředitel společnosti Wattsenglish.

Projekt by se měl do budoucna rozšiřovat i do dalších vzdělávacích subjektů. Zájem vedení škol stále stoupá. „Je nutné změnit pohled na výuku jazyka – nejít cestou učení se slovíček a pravidel, ale začít jazyk rovnou přirozeně a aktivně užívat. Vybavenost dětí a práce s jazykem, zejména v konverzaci, se musí zlepšit a jsem bytostně přesvědčen, že rodilý mluvčí to může zařídit. Komerční kurzy Wattsenglish mají u nás na škole obrovský ohlas, proto jsme se také rozhodli zapojit se do projektu a zpřístupnit tak Wattsenglish všem. Prolnutí s ostatními předměty je naprosto unikátní. Náš učitel sladí témata s rodilým mluvčím – například v prvouce tak mohou děti využívat např. tu samou slovní zásobu jako v angličtině,“ uvádí Martin Ševčík, ředitel pražské základní školy Londýnská. Zoufat si ovšem nemusí ani rodiče dětí, jejichž škola se prozatím do projektu nezapojila. Mimoškolní kurzy Wattsenglish probíhají i nadále po celé republice.


Wattsenglish: angličtina hrou

Nejedná se samozřejmě o klasickou školní výuku a biflování slovíček. Naopak, angličtina se stává jen prostředkem, jak si společně hrát a bavit se. „Metoda Wattsenglish využívá přirozeného jazykového prostředí bilingvní rodiny, kde jeden z rodičů mluví jiným jazykem než druhý. Děti vnímají učitele – rodilého mluvčího – při hrách, ale i ostatních činnostech jako výzvu pro komunikaci,“ vysvětluje Marek Kadlec, sám otec šestileté Elišky a tříletého Františka. „A je až s podivem, jak rychle jsou i ti nejmenší schopni porozumět a dokonce sami začít v angličtině komunikovat.“

O tom, že metoda Wattsenglish je vysoce efektivní a má podporu z řad odborníků, svědčí i fakt, že nejenže získala akreditaci Ministerstva školství, ale Ministerstvo dokonce tuto metodiku (jako jedinou!) vydalo knižně a distribuuje ji do sítě mateřských škol.


Kvalifikovaní rodilí mluvčí

Velkou předností společnosti Wattsenglish jsou vynikající kvalifikovaní lektoři – rodilí mluvčí ze všech koutů světa. Jejich výběru a proškolení je věnována skutečně maximální pozornost, ne všichni sítem náročných a přísných požadavků projdou. „Jsme si vědomi, že alfou a omegou úspěchu naší výuky jsou dobře vybraní lektoři, kteří to s dětmi „umí“ a dokážou si je získat na svoji stranu,“potvrzuje Marek Kadlec. „Proto jsou kritéria výběru velmi přísná.“

Tým zahraničních lektorů je již prověřený několikaletou praxí z desítek jazykových kurzů a mateřských školek po celé republice. Děti tyto lektory milují, a je zase práce s nimi nesmírně baví. Zářným příkladem je Dexter Kendricks z liberecké česko-anglické školky: „Učím snad odnepaměti. Prožil jsem společně s dětmi asi 20 letních táborů, učil jsem velké i malé, v Koreji i Thajsku. V Česku už jsem sedm let, působil jsem na univerzitě v Ústí nad Labem, na mezinárodním jazykovém gymnáziu v Liberci a na International School v Praze. Dětem bych rád vzkázal: Učení může být velká zábava a já se vynasnažím, aby opravdu byla.“


A co na to psychologové?

Podle nejnovějších lingvistických a psychologických výzkumů je právě předškolní a raný školní věk ideální dobou k osvojování si jakéhokoliv jazyka vůbec. Dítě je vlastně „naprogramováno“ učit se řeč, a to přirozenou, nenásilnou cestou. Pokud si v této době dítě vytvoří v mozku další řečové centrum (vedle rodného jazyka), je to dar, který bude zužitkovávat a oceňovat po celý svůj další život. „Pokud tento biologický věk překročíme,“ doplňuje slavista Prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc., „začínáme se učit dalšímu jazyku už jako systémovému, tzn. neřeči, neboť řečová centra jsou obrazně řečeno obsazena.“


Zdroje informací

O tom, jak je metoda Wattsenglish skutečně efektivní a jak moc děti baví, se můžete přesvědčit na webových stránkách www.wattsenglish.cz.

Mnoho videí z výuky je také k dispozici na youtube, doporučujeme např. http://www.youtube.com/watch?v=m8e2UfF4IMQ&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Ewattsenglish%2Ecom%2Fkurzy%2Danglictiny%2Dpro%2Ddeti%2Flektori%2F10%2Dwesley%2Dgreenwood%2F%3Fodkurzy%3D24&feature=player_embedded

0 komentářů: