Týdny vzdělávání dospělých v České republice

pátek 7. srpna 2009 ·

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. (AIVD) pořádá letos již patnáctý ročník celostátní akce s názvem Týdny vzdělávání dospělých (TVD), jejímž hlavním cílem je motivace potenciálních účastníků celoživotního vzdělávání, vzdělavatelů a zaměstnanců k účasti na vzdělávání dospělých.

TVD se ve světě konají již mnoho let. Mezi státy, které se zapojují do aktivit na podporu vzdělávání dospělých, patří Rakousko, Německo, Norsko, Švýcarsko, Rusko, Japonsko, ale také Island, Madagaskar, Filipíny, Jihoafrická republika, Arábie, Austrálie či Nový Zéland. Jedná se tedy o skutečně významnou akci, která má široký mezinárodní záběr a je významně podporována představiteli jednotlivých států.

V České republice jsou TVD podporovány pouze ministerstvem práce a sociálních věcí, které u vědomí důležitosti vzdělávání dospělých pro zaměstnanost a zvýšení zaměstnatelnosti podporuje TVD menší částkou na zajištění centrální koordinace. Tím podpora státu končí, vzdělávání dospělých je sice v programech snad všech politických stran, ale tento sektor nemá tak silnou lobby, která by zajistila větší prosazení jeho zásadních myšlenek.

Aktivity konané v rámci TVD jsou centrálně řízeny AIVD a na krajské úrovni koordinovány krajskými zástupci asociace. Cílem je, aby co nejvíce vzdělávacích i poradenských institucí uspořádalo alespoň jednu akci na podporu vzdělávání dospělých – může se jednat o otevřenou přednášku či seminář, konferenci, ukázkovou hodinu, happening ve městě, dny otevřených dveří ve vzdělávacích institucích, vydání letáku na podporu vzdělávání v dospělosti apod.

Mottem letošního ročníku TVD je heslo Zvyšování kompetencí – větší šance na trhu práce. „Zvláště v právě probíhající ekonomické krizi je průběžné prohlubování a rozšiřování kompetencí nezbytnou součástí rozvoje každého z nás. Jedině neustálou adaptací na měnící se podmínky jsme schopni udržet tempo s dobou, v níž žijeme – tedy s dobou všudypřítomných změn a nejisté budoucnosti“ tvrdí PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., prezident AIVD. Jednou z cest, jak požadavkům doby dostát, je právě vzdělávání dospělých.

TVD budou letos slavnostně zahájeny na Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2009 v září v Olomouci a jejich ukončení je naplánováno na závěrečné konferenci AIVD v listopadu v Praze.

Letošní patnáctý ročník TVD jednoznačně dokazuje, že vzdělávání dospělých má své nezastupitelné postavení i v České republice a nezbytnost dále se vzdělávat je širokou veřejností vnímána stále intenzivněji.

Kontakty:
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D., prezident, tel.: 607 643 819, e-mail: aivd@aivd.cz
Mgr. Tomáš Langer, výkonný ředitel, tel.: 739 445 930, e-mail: aivd@aivd.cz


0 komentářů: