Jana Hrubá: Co bude se standardem?

úterý 1. září 2009 ·

Učitelé zpočátku nebyli myšlenkou standardu profese učitele nijak nadšeni. V první fázi diskuse se mnozí nechali slyšet, že ho nepotřebují. Pak se začalo doopravdy diskutovat. Nejen o standardu samém jako o důležité součásti systému profesního růstu učitele, ale diskuse poskytla jako jakýsi „by product“ i mnoho dalších vyjádření pedagogů k podmínkám, v nichž vykonávají svoji profesi.

Ještě nikdy nebyla diskuse vedena tak profesionálně a tak důkladně analyzována. Může být dobrým východiskem pro tvorbu první verze standardu i změny celého systému. Tedy mohla by být. Kdyby…

Kdyby se mezi pedagogy nezačaly šířit zprávy, že byl projekt standardu zastaven. Oficiálně nebylo nic publikováno a nijak zdůvodněno. Ale řada vysokoškolských pedagogů i členů asociací, s kterými jsem hovořila, vyjadřovalo velké politování, že by se snad dobře rozběhnutá aktivita měla zastavit.

Na tiskové konferenci 27. 8. 2009 padla z úst ministryně Kopicové jen malá zmínka: standard byl na krátkou dobu dvou až tří měsíců pozastaven, protože na celý projekt bylo alokováno 200 milionů, většinou na implementaci. Nejdříve je podle ministryně nutno připravit malý projekt na zpracování koncepce profesního růstu, pak teprve by se mělo rozhodnout o implementaci. Zpracování koncepce je povinností pracovníků ministerstva školství.

Co to znamená? Dvě stě milionů nebyl samozřejmě původní rozpočet jen na projekt standardu. Tam šlo v roce 2008 a 2009 celkem o 1,7 milionu korun, z toho 1,2 milionu bylo určeno na web a vedení + analýzy diskuse. Doposud bylo spotřebováno 800 000 korun. Manažeři pěti ministerských projektů, které jsou součástí tvorby systému podpory profesního rozvoje pedagogů, se začali letos na jaře scházet a hledat možnosti koordinace a spolupráce na systémové podpoře profesního růstu učitelů. Kromě standardu šlo o projekty Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (40 milionů), Klíč – rozvoj klíčových kompetencí + Podpora učitele – mentoring učitelů (dohromady 130 milionů) a Atestační systém včetně nového systému financování + Standard profese učitele (30 milionů). Sdružení prostředků (celkem cca 200 milionů), koordinace prací, sdílení odborného personálu a vzájemné využívání dat a výstupů jednotlivých projektů mohou umožnit komplexní řešení problematiky i masivní informační kampaň. Takový přístup je určitě hoden podpory, i když samozřejmě vyžaduje kvalitní řízení a vzhledem k výši prostředků přísnou průběžnou kontrolu.

Jak se zdá, ne všude panuje důvěra. Důvěra v manažery, v jejich schopnost pracovat koncepčně a opravdu kooperovat, v zapojení lidí mimo ministerské struktury, ve využitelnost názorů pedagogické praxe. Ale to je právě to, čeho si mnozí pedagogové na dosavadním přístupu ministerstva cení. Když se konečně objevila možnost vytvořit systém a jsou k dispozici dokonce i peníze, neměla by se tato příležitost promarnit.

Řada pedagogů se podílela na tvorbě návrhů standardu (a nebylo to poprvé), půldruhého tisíce lidí věnovalo svůj čas diskusi na webu nebo na regionálních seminářích. Po předcházející diskusi se kladně vyjádřilo 24 asociací a 20 fakult připravujících učitele. Všichni v naději, že jejich názor bude slyšen a vzat v úvahu. Že diskuse povede ke zlepšení situace učitelů. Tady nejde jen o standard, ale o vytvoření systému profesního růstu učitele, jehož součástí a základem by mělo být pojmenování základní i vyšší úrovně profesních znalostí a dovedností.

Zdržení kvůli sepsání koncepce se dá pochopit i tak, že o celém systému by se mělo rozhodnout až po volbách, kdy vítězná strana jistě bude mít jako prioritu zlepšení kvality vzdělávání (jako ostatně pokaždé). Ale pokud by se celý slibný projekt tiše smetl se stolu, vložená energie lidí by se nevyužila a peníze rozdrobily, žádný učitel už nikdy neuvěří, že má s ministerstvem školství smysl o něčem diskutovat a na něčem spolupracovat. S aktivitou a iniciativou lidí by se nemělo hazardovat. S tím by určitě žádný ministr nechtěl spojit své jméno. Dvacet let čeká učitelská profese na zásadní úpravu podmínek své stále obtížnější práce. Návrhů a vln naděje už bylo řada. Na realizaci podpůrného systému včera bylo pozdě.

Ministryně Kopicová řekla na zmíněné tiskové konferenci: „ Úkolem ministerstva není jen přicházet s koncepcemi, ale i pomáhat učitelům s jejich realizací. Domnívám se, že MŠMT by mělo do budoucna výrazně zesílit metodickou podporu pedagogům.“ Určitě zesílit metodickou podporu, ale mělo by konečně dát celé profesi novou perspektivu.

Současná ekonomická situace není příznivá. Ale čas a evropské peníze by měly být využity na přípravu systému, který může být zrealizován v okamžiku příznivějším.

___________

Analýzu příspěvků z druhého kola diskuse o standardu si můžete přečíst ZDE.


0 komentářů: