Markéta Dvořáčková: Rozumíme penězům

pátek 2. října 2009 ·

Kniha Rozumíme penězům je nová učebnice finančního vzdělávání, kterou představilo občanské sdružení AISIS a GE Money Bank jako metodický materiál stejnojmenného projektu. Unikátní učebnice slouží jako pomůcka při výuce finanční gramotnosti na základních školách.


V letošním školním roce bude projekt finančního vzdělávání Rozumíme penězům pokračovat na 23 zapojených školách ve Středočeském a Plzeňském kraji. Ke konci kalendářního roku 2009 jím projde dva tisíce dětí a 500 učitelů. Cílem projektu je zvýšit úroveň finančního vzdělání školáků. Jeho realizátorem je občanské sdružení AISIS, odborným garantem a jedním z myšlenkových autorů je GE Money Bank.

Projekt Rozumíme penězům si klade za cíl přispět ke zvýšení finanční gramotnosti obyvatel České republiky. Primárně je zaměřen na učitele a žáky základních škol. Nová učebnice je velkým krokem kupředu a zajisté pomůže rozšířit základy finanční gramotnosti nejen mezi školáky, ale i do jejich domácností,“ říká Roman Frkous, ředitel Komunikace GE Money v ČR. „Kniha Rozumíme penězům je unikátní tím, že nabízí kompletně zpracované lekce finančního vzdělávání, které podporují metodiku vyučování celého projektu. Mysleli jsme také na názorné příklady z domácností, které jsou zpracované do podoby komiksu. Učebnice tak zábavnou formou řeší mnohdy složité finanční operace, se kterými se školáci budou v dospělosti potýkat,“ dodal Roman Frkous.

Učebnice Rozumíme penězům je navržena tak, aby její používání ve výuce bylo co nejjednodušší, a proto finanční vzdělávání učí prostřednictvím běžných životních situací. Kniha je rozdělena do deseti samostatných metodických lekcí, přičemž pořadí lekcí není závazně dané, ale pouze doporučené a tvoří tedy samostatné celky.

Základní témata výukových lekcí byla navržena již v pilotní fázi projektu. Patří mezi ně Hospodaření domácnosti, Dovolená, Auto, Peníze, Náklady na bydlení, Nové bydlení, Zodpovědné zadlužování, Spoření a investice, Výhodné nakupování a Smlouvy. Tyto situace pak školáci aplikují na vytvořenou modelovou domácnost a řeší konkrétní situace spojené s finančním rozhodováním. „Projekt je vystavěn jako dlouhodobé a systematické směřování k vytvoření Domácího finančního rádce – užitečného produktu určeného ke každodennímu užití. Jeho základ si žáci vytvářejí v průběhu jednotlivých lekcí jako tematické portfolio. Naučí se s ním pracovat, používat ho k řešení konkrétních finančních situací a odnáší si ho z projektu jako trvalý produkt, který mohou dále rozšiřovat,“ říká Jitka Kašová, autorka učebnice a odborná garantka občanského sdružení AISIS.

Kniha vychází v nákladu 400 ks určených především pro školy zapojené do projektu Rozumíme penězům. Ukázkové sešity budou od října 2010 rovněž volně ke stažení z webových stránek projektu http://www.rozumimepenezum.cz. Konečná podoba učebnice, jejíž rozsah převyšuje 300 stran, vznikala ve spolupráci se šesti základními školami, které se zapojily do pilotní fáze projektu. Kniha vznikla díky finanční a odborné podpoře GE Money Bank, a.s., která projekt Rozumíme penězům v roce 2006 iniciovala a od té doby jej i financuje. Od roku 2008 projekt Rozumíme penězům spolufinancuje Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR.


Pokračování projektu Rozumíme penězům

Ve školním roce 2009/2010 budou lekce finanční gramotnosti již s využitím nové učebnice pokračovat na 23 zapojených základních školách ve Středočeském a Plzeňském kraji. Učitelé ve spolupráci s odborníky z projektu Rozumíme penězům zde v průběhu září zahájí systémový rozjezd výuky finanční gramotnosti a povedou semináře pro celé pedagogické sbory a koordinátory finančního vzdělávání. Letos také budou spuštěny webové stránky projektu Rozumíme penězům s praktickými informacemi jak pro učitele, tak pro jejich žáky, ale i širokou veřejnost.

Projekt Rozumíme penězům od svých počátků kontinuálně rozšiřuje základnu proškolených učitelů, ale i žáků. Ve školním roce 2006–2007 bylo v pilotní fázi projektu proškoleno 20 učitelů na šesti zapojených školách a výuky finančního vzdělávání se účastnilo 350 dětí. Ke konci roku 2009 školením projde již 500 učitelů a 2000 dětí na 23 základních školách. Především nárůst v počtu proškolených učitelů je markantní a představuje dobrou základnu pro výuku finanční gramotnosti i v budoucnu. Odhad množství žáků, kteří projdou finančním vzděláváním v roce 2010–2012 je více než 4000, počet škol, které se do projektu Rozumíme penězům zapojí, je 36 a proškolených pedagogů bude ke konci roku 2012 více než 800.

Projekt Rozumíme penězům se z Plzeňského a Středočeského kraje dle očekávání rozšíří také do dalších krajů České republiky. Občanské sdružení AISIS předpokládá, že v listopadu roku 2009 se projekt rozeběhne též v Libereckém kraji. „Logickým vyústěním našich snah a aktivit v rámci projektu Rozumíme penězům, je získat další kraj a školy, které se do finančního vzdělávání zapojí. Naším cílem je každý školní rok získat do našeho projektu jeden kraj v České republice,“ říká Martin Ježek, finanční ředitel občanského sdružení AISIS a manažer projektu Rozumíme penězům.


O projektu

Záměrem projektu Rozumíme penězům je seznámit děti ve školním věku s principy hospodaření s penězi a základní nabídkou finančních produktů a služeb. Důležitým bodem finančního vzdělávání je také zprostředkování základů zodpovědného rozhodování. Cílovými skupinami projektu jsou především žáci základních škol (11–15 let) a mladé rodiny.

O smysluplnosti projektu Rozumíme penězům svědčí také podpora Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které mu udělilo svou akreditaci. Doporučující posudek k používání materiálů ve výuce získal také od pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického a Národního ústavu odborného vzdělávání. Do projektu se v posledních dvou letech mělo zájem zapojit více než 80 základních škol, což je též důkazem kvality výuky finančního vzdělávání.

Kontakt v případě zájmu o další informace:
Markéta Dvořáčková, mobil: 724 356 358, tel.: 224 442 120, e-mail: marketa.dvorackova@ge.com


0 komentářů: