Projekt letos vybaví přes 700 mateřských škol reflexními vestami

pátek 25. září 2009 ·

Druhým rokem pokračuje v České republice a na Slovensku projekt nazvaný „Goodyear – Bezpečná školka“, který je zaměřen na zvýšení bezpečnosti dětí z mateřských škol v rámci silničního provozu. V prvním roce své existence byl velmi kladně přijat, a tak se v roce 2009 rozrůstá o další aktivity. Navíc se mateřské školy nyní budou moci do projektu také aktivně zapojit.

Výrobce pneumatik značky Goodyear je známý svým přístupem k bezpečnosti řidičů pomocí inovací, nejnovějších technologií a materiálů. V loňském roce se rozhodl udělat pro podporu bezpečnosti v silničním provozu ještě více a zaměřil se na jeho nejzranitelnější, a často i nejohroženější účastníky, děti z mateřských škol. V rámci projektu „Goodyear – Bezpečná školka“ obdrželo v roce 2008 přes 600 vybraných mateřských škol v České republice sadu reflexních vest pro děti a dospělé; každá sada obsahovala 20 dětských vest a 3 vesty pro dospělé. Projekt současně probíhal i na Slovensku, kde bylo vybráno téměř 400 mateřských škol. Celkem bylo distribuováno 24 500 kusů reflexních vest.

Distribuované reflexní vesty děti nejen pasivně chrání tím, že zvyšují jejich viditelnost, ale zároveň jsou dobrým nástrojem, který jim ilustruje a připomíná, že silnice není hřiště a že se v jejím okolí mají pohybovat s maximální ostražitostí a dodržovat určitá pravidla. V rámci projektu proto byla také vytvořena nová stolní hra pro děti s názvem „Bezpečně do školky“, která zábavnou formou učí děti-chodce, jak se pohybovat v okolí silnic a jak je přecházet. Hra již byla testována v několika mateřských školách s velmi pozitivními výsledky.

Autoři projektu Bezpečná školka jsou si vědomi faktu, že dopravní výchovu je nutné brát jako komplexní proces, se kterým je nutné začít již v předškolním věku v rodinné i školní výchově. Děti mají v tomto období již velmi rozvinutou schopnost dedukovat a dokáží pomocí takové dedukce dojít ke správné úvaze. Společenská hra bude distribuována do letos zaregistrovaných mateřských škol spolu s reflexními vestami, kterých je pro Českou republiku a Slovensko připraveno 15 000 kusů.

Veškeré informace týkající se projektu, včetně formuláře pro registraci školek do druhé vlny distribuce sad reflexních vest, informací o bezpečnosti pro rodiče dětí v předškolním věku, ale i her a omalovánek pro děti, jsou od konce května k dispozici na internetové adrese www.bezpecnaskolka.cz. Tento portál bude také důležitou součástí připravovaných soutěží pro mateřské školy. Ty budou moci na podzim soutěžit na poli výtvarném a hudebním a o jejich úspěchu rozhodnou svým hlasováním právě návštěvníci webových stránek. Pro vítěze bude připraveno několik atraktivních cen.


0 komentářů: