Digitální hnízda změní školní výuku – rychle a natrvalo

středa 7. října 2009 ·

Intel oznamuje: v řadě českých a moravských škol probíhá průlom do klasického způsobu výuky. Počítačové ostrůvky, pracující v prostředí běžné třídy, takzvaná Digitální hnízda, umožňují lépe integrovat talentované nebo naopak méně disponované žáky do běžného výukového programu.

Pilotní projekt na jedné ze znojemských základních škol přináší výborné výsledky. České školy tak následují vzory z řady dalších evropských zemí, v nichž už podobné systémy fungují.

Digitální hnízda pomáhají učitelům ve výuce efektivně diferencovat žáky podle jejich dispozic. Představte si například dva prvňáčky sedící v jedné lavici. První se zvolna učí slabikovat a číst, druhý už plynule čte a zná abecedu. Jak postihnout jejich rozdílný potenciál? Diferenciace úkolů pomocí digitálních hnízd má význam zejména pro všechny skupiny žáků, kteří nějak vybočují ze základní skupiny. Nadanější žáci s jejich pomocí plní náročnější úkoly nebo zpracovávají rozšířené učivo. Žáci se specifickými potřebami učení mají možnost přijímat vyučovanou látku jinou formou, jiným tempem, s větším důrazem na názornost, interaktivitu apod. (Mezi žáky se specifickými potřebami učení můžeme zařadit například žáky s poruchami učení, žáky se smyslovým handicapem, ale i ty, kteří se do školy vrátili po dlouhodobé nemoci nebo přešli z jiné školy.)

Více v tiskové zprávě ZDE.


10 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
7. října 2009 v 8:28  

Jde o typickou ukázku "sponzorovaného názoru". Autoři tiskové zprávy umným a účelovým způsobem vytrhli informaci z průzkumu ČŠI o využití počítačů ve školách a jednou podařenou akcí ji opticky zvětšili.
Kolegové, jednak ČŠI popisuje na svém webu alarmující stav připravenosti učitelů pro práci s ICT. Nejde jen o uchopení technologie, ale také práce s dětským kolektivem prostřednictvím ICT.
A pak ... Že něco, nebo někdo zlepšuje životy lidí tím, že trénuje postřeh a kognici je průhledná kamufláž snad i pro nekritické čtenáře. Článek je tendenčně zaměřen na dobovou poptávku, sečtenou z demokratických názorů rodičů, kteří jsou rádi, když je dítě neobtěžuje a sedí na internetu. Zaměstnanost budoucnosti bude ex post volat po nápravě věcí, které už napravit nepůjdou. On totiž málokdo ví, že digitální signál internetové sítě v řádu gigahertzů je svou vlnovou délkou přiléhavý k velikosti buněk středního mozku. V době kdy se u dítěte vytvářejí zásadní emoční a sociální zkušenosti je tento mozek vystaven frekvenci, která pozměňuje jádro těchto nervových buněk. Co myslíte, jaké jsou asi výsledky pro život ? Jen se zeptejte senzitivních lidí, co cítí a prožívají blízko počítače nebo v digitalizovaných budovách !!! Stejné je to při užívání moíbilního telefonu.
Mozek člověka je nesmírně tvárný a pod ritem a kulturou okolí podlehne vlastně čemukoliv .. včetně patologické výchovy. Jen si uvědomte, jaké hodnoty vyznávají současné děti vystavené filmům a PC hrám, kde lidský život je "vypnutelný" stejně jako počítač.
Do světa dospělých tento demokratický názor proniká jako po másle ... viz. potraty (20.000 ročně v ČR) .. a pak i dnes moderní eutanázie ... prostě demokratický mord, plný svobody ... a soudnost člověka se chová jako bez svědomí, ve kterém je popraven základní cit - láska. Tu na počítačích nenatrénujete !

Simona CARCY řekl(a)...
7. října 2009 v 22:17  

Předchozí komentář postrádá už jen odborné stanovisko místního proutkaře doplněné pro vyváženost názorem středočeského krajského šamana. Pokud autor komentáře odhalil umné spojení výsledků zprávy s nabízeným řešením, tak toto umné spojování sám postrádá.

Luděk Blaha řekl(a)...
8. října 2009 v 1:05  

Jednoho pošmourného dne se naše slavná civilizace z celé té digitalizace posere. Jen místo pšouku zbude po nás číslo.

Kdyby si ti tiskoví zprávaři aspon pčetavili tu svoji docovskou tvořivost do pédéefu.
Na třech stranách textu je sedmnáct použitých formátování a uživatelem nadefinovaných stylů jsem napočítal skoro třicet.
Pikantně odmezerníkované záhlaví, odentrované zápatí i různě zarovnané odstavce. Plovoucí obrázky, dokonce i textové pole. Ještě že bylí líní odklofat odsazení prvních řádků. To dohnali v kontaktech pro média.
V které skupině specifických potřeb jsou tito mediátoři zahnízděni?
Počítám, ža tak nějak vypadá výsledek integrace IKT do ČJL.

Anonymní řekl(a)...
8. října 2009 v 1:56  

Uklidněte se, pane Blaho, dlouze se nadechněte nosem a velmi pomalu vydechujte pootevřenými ústy. Když kontrakce začíná, zhluboka dýchejte. Když kontrakce probíhá, nadechněte se nosem a ústa mějte zavřená. Počkejte, až uslyšíte hospitujícího školního inspektora říkat: „Tlačte!“ Tlačení není bolestivé. Je to síla, která s pomocí vašich řitních svalů vytlačí inovaci výuky ven. Dýchání vám v tom významným způsobem pomůže. Zadržte dech a tlačte tak, že stáhnete řitní svaly co možná nejdéle. Vzduch ve střevech tlačí na inovaci, která se posouvá směrem ven. Když kontrakce skončí, zhluboka se nadechněte a vydechněte, uvolněte všechny svaly a dýchejte normálně. To budete opakovat při každé kontrakci, tak jak vám řekne školní inspektor. Ostatně ten vás celou dobu povede a bude vám podle situace napovídat, co máte dělat.Jakmile je inovace zčásti venku, ještě trochu na požádání pana inspektora zatlačíte, aby vyšla celá. Pak si odpočinete. Až inovace opustí vaše tělo a spočine v digitálním hnízdě, požádá vás hospitující inspektor, abyste už netlačil, aby se inovace mohla náležitě uvolnit. Maximálně uvolněte všechny své řitní svaly, nadechněte se a pomalu vydechněte. Všechna rizika možného roztržení jsou překonána. Síťová šňůra se nejdříve podváže a pak odstřihne. Od této chvíle je inovace realizována a začíná pro ni nový život.

Anonymní řekl(a)...
8. října 2009 v 8:46  

Digitální hnízda jsou zřejmě naprostá kravina. Právě slabší studenty to patrně úplně odrovná. Ten případ s prvňáčky, kteří se učí číst a "hnízdo" jim pomůže, je tak pitomý, až se mi chce brečet. To mohl napsat jenom někdo, kdo nikdy nikoho neučil číst. Do hnízda usazený takovž prvňák v něm patrně zůstane celý zbytek života. Ta děcka sedí u všelijakých beden už tak od rána do večera, takže je před další bednu posadíme i ve škole, ano? A ještě k tomu už ty nejmenší, ano? Aby jim náhodou nic neuteklo, ano?
Ten článek je nehoráznou snůškou blbostí - autora toho slepence je mi skutečně velmi líto. Pevně věřím, že to nepsal učitel, že je to snad jenom strojem generovaný text.
M.K.

Anonymní řekl(a)...
8. října 2009 v 10:09  

Svým nekvalifikovaným a laickým komentářem, vážený M.K., jste prokázal, že zcela postrádáte základní kompetence k zavádění nových postupů a vlastnímu obohacování schopností a dovedností.
Text, který sepsali nejpokrokovější učitelé světa pod vedením pana Brdičky, si dovolujete označit destruktivními výrazy jako např: "...naprostá kravina..., ...pitomý, až se mi chce brečet..., ...nehorázná snůškou blbostí, apod.

Inovativní učitelé, jako např, Alan November, Blaha, Salda a další, naštěstí nezvolili tento nekonstruktivní postup, ale naopak, díky implementaci a realizaci podobných projektů, které Vy tak neomaleně kritizujete, se vypracovali z řadových učitelů předměstských škol na ředitele alternativních škol, na místa obvodních, okresních či krajských koordinátorů technologií a konzultantů v oboru vzdělávacích technologií. Za tuto svou činnost, získali řadu ocenění a stali se často zvanými řečníky na vzdělávacích konferencích po celém světě.

V současné době např. učitel Salda realizuje své aktivity prostřednictvím vlastní vzdělávací agentury Salda Learning, která kromě jeho přednášek nabízí též konzultace, školeni a online kurzy pro učitele. V pražských ulicích můžete v těchto dnech potkat řadu Saldových bývalých, velmi úspěšných žáků:
http://www.novinky.cz/ekonomika/180986-mel-jsem-se-lip-ucit-nosi-na-trickach-romsti-delnici-v-praze.html

Anonymní řekl(a)...
8. října 2009 v 10:27  

Svým nekvalifikovaným a laickým komentářem, vážený M.K. jste prokázal, že zcela postrádáte základní kompetence k zavádění nových postupů a vlastnímu obohacování schopností a dovedností Text, který sepsali nejpokrokovější učitelé světa pod vedením pana Brdičky si dovolujete označit destruktivními výrazy jako např: naprostá kravina,. pitomý, až se mi chce brečet, nehoráznou snůškou blbostí.

Inovativní učitelé, jako např, Alan November, Blaha, Salda a další naštěstí nezvolili tento nekonstruktivní postup, ale naopak, díky implementaci a realizaci, podobných projektů, které Vy tak neomaleně kritizujete, se vypracovali z řadových učitelů předměstských škol na ředitele alternativních škol, na místa obvodních, okresních či krajských koordinátorů technologií a konzultantů v oboru vzdělávacích technologií. Za tuto svou činnost, získali řadu ocenění a stali se často zvanými řečníky na vzdělávacích konferencích po celém světě.

V současné době např. učitel Salda realizuje své aktivity prostřednictvím vlastní vzdělávací agentury Salda Learning, která kromě jeho přednášek nabízí též konzultace, školeni a online kurzy pro učitele. V pražských ulicích můžete v těchto dnech potkat řadu Saldových bývalých, velmi úspěšných žáků:
http://www.novinky.cz/ekonomika/180986-mel-jsem-se-lip-ucit-nosi-na-trickach-romsti-delnici-v-praze.html

Luděk Blaha řekl(a)...
8. října 2009 v 11:43  

Pravidelná ranní inovace se stala naprosto klíčovou součástí mého žívota.

Josef H. řekl(a)...
8. října 2009 v 21:04  

Novela Ray Bradburyho „451° Fahrenheita“ z roku 1953 nabízí chmurný pohled na šťastné lidstvo, řízené centrálním počítačem. První krok k tomuto štěstí je již tady – už začínáme hnízdit u PC. A další krok? Propustíme 3D (trojrozměrné) učitele a děti posadíme před 2D monitory, před chytrou tabuli nebo jen před plátno a dataprojektor. Vrchní distributor vzdělání národa v pondělí ráno spustí CPVS (Centrální počítačový vzdělávací systém) a Hlavní evaluátor v sobotu dopoledne vyhodnotí –samozřejmě pomocí programu- stav vzdělanosti národa. Dokonce vyřešíme krizi financování školství: učitele propustíme a rozprodáme již zbytečné budovy škol – děti mohou hnízdit kdekoliv!

Anonymní řekl(a)...
16. října 2009 v 23:01  

Dobrý den. Správná firma, správná doba. Motivace intelu je zřejmá, samozřejmě. Logaritmická pravítka a tabulky na psaní dětem v taškách nechybí - schopnosti je použít jim nechybí ani v praxi. Počítačové schopnosti některým ovšem v praxi chybí. Myslím, že whiteboardu utečou jen ti dříve narození z vás. Pojďte do vody, je příjemná.