Konference projektu „Cesta ke kvalitě“

pondělí 19. října 2009 ·

Od 14. 10. do 3. 12. 2009 probíhají krajské konference o vlastním hodnocení škol. Učitelé, zřizovatelé škol a zástupci České školní inspekce budou mít příležitost vyměnit si zkušenosti a seznámit se také s tím, jak jim může pomoci projekt Cesta ke kvalitě.

Krajské konference dávají účastníkům možnost seznámit se podrobněji s problematikou vlastního hodnocení a zjistit, jak tyto procesy dnes na různých školách probíhají a jak by se daly zlepšit. „Velký význam má i to, že se ředitelé škol mohou na konferencích osobně setkat se zástupci České školní inspekce i zřizovateli. Společně se mohou zamyslet nad tím, jak co nejlépe zajišťovat kvalitu škol v regionu i obecněji v České republice,“ říká hlavní manažer projektu Cesta ke kvalitě Martin Chvál.


Proč se školy mají samy hodnotit

K tomu, aby učitelé mohli ve školních vzdělávacích programech zformulovat, jakým směrem se má jejich škola vyvíjet, je třeba sebekriticky zhodnotit její dosavadní výsledky. To pak slouží jako základ k případným změnám. Provést toto vlastní hodnocení (autoevaluaci) ale není nic jednoduchého a samy školy to vnímají jako velký problém. Přitom v dotazníkovém šetření uskutečněném po zahájení projektu, odpověděly tři čtvrtiny respondentů z řad ředitelů či jejich zástupců, že si neumějí představit zkvalitňování práce školy bez dobře provedeného vlastního hodnocení.

V průběhu projektu Cesta ke kvalitě proto bude vytvořena řada pomůcek, které dnes při vlastním hodnocení chybí, učitelům budou nabídnuty vzdělávací programy v této oblasti a budou moci konzultovat své konkrétní problémy, ať už v call centru nebo s terénními poradci. Pomoci by mělo také to, že si školy mezi sebou budou vyměňovat zkušenosti a vzájemně se inspirovat. K přímé spolupráci na projektu se už přihlásilo více než 500 škol z celé České republiky.


Krajské konference právě začínají – přijďte se podívat!


Program je plánován od 9–16.00 hod.
Můžete mluvit s učiteli i řediteli škol, se zřizovateli i zástupci ČŠI.

14.10. Olomouc: Národní institut pro další vzdělávání, Wellnerova 25, přednáškový sál 114
15.10. Ostrava: Střední škola elektrotechniky a informatiky, Kratochvílova 7, Moravská Ostrava – aula
19.10. Jihočeský kraj – České Budějovice
20.10. Zlínský kraj – Zlín
20.10. Jihomoravský kraj – Brno
22.10. Kraj Vysočina – Jihlava
02.11. Královéhradecký kraj – Hradec Králové
04.11. Liberecký kraj – Liberec
05.11. Ústecký kraj – Ústí nad Labem
11.11. Plzeňský kraj – Plzeň
12.11. Karlovarský kraj – Karlovy Vary
25.11. Pardubický kraj – Pardubice
02.12. Středočeský kraj
03.12. Praha

Přesná místa konání budou průběžně zveřejňována na www.nuov.cz/ae, kde najdete i podrobnější informace o projektu.

Rádi odpovíme na Vaše případné dotazy.


Kontakty

PhDr. Martin Chvál, Ph.D. (hlavní manažer projektu)
e-mail: martin.chval@nuov.cz, tel: 274 022 415
Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař, tel.: 274 022 111

Ing. Stanislav Michek (zástupce hlavního manažera projektu)
e-mail: stanislav.michek@nuov.cz, tel.: 274 022 413
Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař, tel.: 274 022 111

PhDr. Ivana Shánilová (manažerka pro vzdělávání )
e-mail: shanilova@nidv.cz, tel: 257 327 852
Národní institut pro další vzdělávání
Učňovská 100/1, 190 00 Praha 9 – Jarov, tel.: 266 106 307

______________

Cesta ke kvalitě je národní projekt MŠMT s plným názvem „AUTOEVALUACE – Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“. Realizuje ho Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání, je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.
0 komentářů: