Vyšlo nové číslo časopisu Studia paedagogica

čtvrtek 15. října 2009 ·

Tento odborný časopis vydává Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Titul navazuje na pedagogickou řadu Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity vydávanou v letech 1996–2008. Tradice časopisu je však mnohem starší, neboť pedagogicko-psychologická řada uvedeného sborníku vycházela již v letech 1966–1995.

Studia paedagogica přinášejí původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Jde o stati teoretického, ale především empirického charakteru – cílem časopisu je publikovat výsledky výzkumů realizovaných na českých i zahraničních vědeckých pracovištích. Charakteristickým rysem časopisu je interdisciplinární otevřenost – usiluje o postižení aktuálních témat pedagogického výzkumu, nabízí však prostor rovněž studiím zakotveným v jiných sociálních vědách.

Studia paedagogica vycházejí dvakrát ročně. První číslo daného roku je vždy monotematicky zaměřeno, ve druhém jsou publikovány příspěvky nevztahující se k jedinému zastřešujícímu tématu.

Letošní první číslo je věnováno tématu „Lidé ve škole a jejich vztahy“. Na příští rok je plánováno monotematické číslo s pracovním názvem „Fenomén času ve výchově a vzdělávání“.


Z obsahu čísla 1/2009

Ondrej Kaščák: „…daj mi rúčku, ty sa usmej, budeme sa spolu hrať“
Klára Šeďová: Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami
Dejan Stankovič: Kolegiální vztahy a zapojení učitelů do rozvoje školy
Hana Kasíková, Michal Dubec: Spolupráce učitelů: od větší k menší neznámé
Roman Švaříček: Pomluvy jako mikropolitická strategie učitelů základní školy
Milan Pol a kol.: Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol
Josef Lukas: Vztahy mezi učiteli a řediteli na základních školách

Více
ZDE.

0 komentářů: