Co se to děje v Brně?

pátek 6. listopadu 2009 ·

Z informačního servisu Protext přicházejí v posledních dnech znepokojivé zprávy z Brna, které zaslouží pozornost, i když provozovatelé upozorňují, že jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.


Zdroj:
Protext, www.protext.cz


Nepochopitelné odvolání úspěšného ředitele GML Petra Kovače

Brno 1. listopadu: Dne 29. října 2009, v době školních podzimních prázdnin, Rada Jihomoravského kraje odvolala ředitele brněnského Gymnázia Matyáše Lercha, Mgr. Petra Kovače. Tisková zpráva o Jednání rady hovoří o závažném porušení právních předpisů především v oblasti rozpočtové kázně, kterou zjistila veřejnoprávní kontrola.

Případ vyvolal velkou nevoli pedagogů, studentů, rodičů studentů, absolventů a příznivců GML, kteří jí dali průchod v internetové petici . K protestu proti odvolání se připojují stovky lidí.

Za všechny jejich komentáře uveďme slova absolventa GML a studenta Oxford University Petra Bouchala:

1) Petr Kovač byl a je dobrý ředitel, škola by bez něj nebyla tím, čím je: gymnáziem s výbornou pověstí poskytujícím skvělé vzdělání, kde vládne dobrá atmosféra v životě studijním i nestudijním. Těžko věřit, že toto mohou převážit nesrovnalosti v účetnictví (pokud kdy nějaké byly).

2) Způsob, kterým byl Petr Kovač odvolán, je nepřijatelný.

3) Rada JMK své rozhodnutí nezdůvodnila konkrétními informacemi a nezveřejnila závěry kontroly, na jejichž základě jednala. Souhrnem: Rada JMK se vystavuje podezření, že nejednala v zájmu gymnázia a lidí, kteří jej tvoří, a že její jednání je motivováno jinými pohnutkami než starostí o účetnictví gymnázia. Navíc: bez ohledu na nepřípustný postup Rady JMK je prostým faktem, že Petr Kovač řídil školu dobře a měl by ředitelem zůstat.

Silné pochybnosti vyvolává jednak chvat, s nímž Rada o věci rozhodla (jednání o odvolání ředitele GML ani nebylo zařazeno mezi plánovaných 113 bodů programu této 45. schůze Rady), jednak fakt, že Kovačovi nebyla dána možnost při jednání vystoupit, především však věcná a právní rovina problému – ukazuje se, že zmíněné nedostatky jsou velmi diskutabilní samy o sobě, natožpak jako příčina tak tvrdého postihu schopného ředitele.

V pondělí 2. listopadu se sejde pedagogický sbor GML, který projedná protest proti rozhodnutí Rady a další nutné kroky.

Ředitel Kovač svojí prací a vůlí dokázal prosadit po někdejší restituci původní budovy gymnázia na Lerchově ulici stavbu nové školy pod Kraví horou, která byla dokončena v r. 1996. Za třináct let existence nového GML vznikla instituce, která poskytuje studium čtyřleté, osmileté a šestileté (toto s výukou některých předmětů ve francouzštině). GML se stalo jednou z nejžádanějších středních škol na Moravě a její absolventi studují na univerzitách po celém světě včetně těch nejprestižnějších. Proto vyvolává velké pobouření nepochopitelné odvolání člověka, který se o tento status školy nejvíce zasloužil.

PhDr. Stanislav Zajíček, učitel na GML a iniciátor Petice proti odvolání ředitele GML Petra Kovače (zajicek@gml.cz, 608 406 498)


Hejtmanovi Jihomoravského kraje: Nevzdáme se Kovače ani zdravého rozumu

Brno 5. listopadu: Dne 4.11. zástupci všech petičních výborů proti odvolání Mgr. Petra Kovače z místa ředitele Gymnázia Matyáše Lercha v Brně předali jihomoravskému hejtmanovi Mgr. Michalu Haškovi příslušné listiny. Hašek spolu s několika členy Rady Jihomoravského kraje zástupce signatářů zdvořile přijal a vyměnil si s nimi názory na celou věc.

Hejtman se nebrání přezkumu oponentury, kterou Krajskému úřadu předal Kovač (tuto viz http://kovac.nazory.cz), a novému jednání Rady o této věci. Rozhodně však odmítá názor, že v případě zpochybnění závažnosti závěrů kontrolního řízení by měla Rada revokovat své usnesení o Kovačově odvolání. Podle jeho tvrzení to Rada ani udělat nemůže.

Nechápeme proč – ostatně celé odvolání je i procedurálně pochybné (viz právní rozbor na http://kovac.nazory.cz).

Celou kauzu podle Haška způsobil pouze Kovač, který:
1) podal pozdě námitku proti kontrolnímu protokolu,
2) podal proti kontrolnímu protokolu námitku pozdě,
3) pozdě podal proti kontrolnímu protokolu námitku.

Petiční zmocněnci podpořeni nesčetnými komentáři signatářů (viz http://kovacgml.cz, aktuálně 2390 signatářů) dál trvají na základním názoru, že administrativní pochybení ředitele Kovače (nedodržení pětidenní lhůty pro zpochybnění kontrolních závěrů – ačkoli kontrolní úřad mohl podat
Kovačovi zprávu dříve, vyčkal nepochopitelně do 3. září, kdy začíná školní rok: ředitel např. řeší poprázdninový nápor devíti set studentů, opravné maturity a nově i drastická snížení krizí snižovaných rozpočtů) nemůže převážit jeho profesní, řídící a lidské schopnosti, které osvědčil při vybudování GML.

Gymnázium je podle našeho mínění místo, kde mají mladí lidé získat všestranné schopnosti pro rozvíjení svých osobností. A stovky rozhořčených komentářů úspěšných absolventů GML, kteří se staví za svoji školu a jejího ředitele, nás posilují v mínění, že musíme využít všech demokratických prostředků, aby se jádro věci nerozmělnilo v procedurálních kličkách a nerozplynulo v čase. Aby GML mělo i nadále ve svém čele schopného muže, ředitele Petra Kovače. (Podporu svému řediteli chtějí krátkým happeningem
vyjádřit studenti před GML ve čtvrtek 5. 11. v 9,40 hod.)

PhDr. Stanislav Zajíček, učitel na GML a iniciátor Petice proti odvolání ředitele GML Petra Kovače (zajicek@gml.cz, 608 406 498)


Brno čeká řetěz demonstrací: děti probudily rodiče: průvod 10. 11. 2009 v 16 hodin

Brno 6. listopadu: Odvolání Mgr. Petra Kovače po 19 letech úspěšného budování jednoho z nejlepších českých gymnázií, nekvalitní, místy až absurdní zpráva, na jejímž základě byl odvolán, a nepodložené výroky hejtmana Michala Haška o stavu této školy, to byl první významný krok, po kterém si mnozí Brňané uvědomili, že pan hejtman ovlivňuje také život města.

Postup Rady JmK kritizují osobnosti z řady oblastí společenského života města Brna, napříč politickým spektrem. Způsob, jakým odvolání proběhlo a následná vyjádření Michala Haška – to vše vyvolává podezření z účelovosti, ze snahy převzít významnou instituci, na kterou jsou Brňané pyšní, podle
připravovaného scénáře Na podporu školy se zformovalo Občanské sdružení Kruh rodičů, absolventů a přátel Gymnázia Matyáše Lercha.

Seznámili jsme se s právními analýzami, podle kterých je i samo odvolání ředitele neplatné. Nechceme ale čekat, až bude škola a pan ředitel očištěn cestou práva. Je v zájmu našich dětí, abychom všemi dostupnými prostředky přiměli Radu JmK jednat zodpovědně a dále školu nepoškozovat.

Pan hejtman tvrzením, že ve škole byl mimořádný nepořádek, postupuje podle pravidla, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Důsledky tohoto neslušného jednání musíme napravit. Nevím, jak bychom dopadli v očích našich dětí, kdybychom tomuto jednání úřadu ustoupili, nebo kdybychom ústup studentům doporučili. Nemůžeme rezignovat.

Studenti i absolventi bleskově pochopili podstatu situace, nebezpečí pro budoucnost školy, pokud nebudou důslední a zásadoví. Školu a ředitele brání a bránit budou. Umějí se vyjadřovat, ovládají moderní média i technologie, jsou pracovití a zodpovědní.

Škola je i pro tuto situaci připravila dobře. Vlastně bychom měli panu hejtmanovi poděkovat. Ukázal našim dětem, že skvělá škola a náročné, ale demokratické podmínky, které na ní panují, nejsou nikdy samozřejmostí, že i dnes musíme být připraveni je bránit.

Studenti zvou rodiče a absolventy do průvodu od budovy školy k budově úřadu JmK v úterý 10. 11. v 16 hodin. Občanské sdružení naváže řetězem demonstrací a setkání, na které zve také významné osobnosti města.

Děti probudily rodiče.


Přípravný výbor Občanského sdružení Kruh rodičů, absolventů a přátel Gymnázia Matyáše Lercha

Kontakt:
Mgr. Josef Morávek, Tábor 42D, 602 00 Brno
www.kruhgml.cz, tel.: 603 840 072

4 komentářů:

Josef Moravek řekl(a)...
7. listopadu 2009 v 18:36  

Jsem rodičem studentky GML. Náročná atmosféra, zaujetí celé třídy pro studium ( i Facebook používají ve velké míře pro komunikaci o učivu ), spousta dalších školních aktivit. Pedagogové - výtečný tým. Tak jsem se o školu téměř nestaral. Po odvolání ředitele jsem potřeboval ověřit souvislosti - jsou těžko uvěřitelné. Účelová zpráva, absurdní výhrady. Řídil jsem v minulosti vyšší odbornou školu - i tak si dokáži stěží představit, jaké nasazení vyžaduje 19 let řízení velkého gymnazia. Stručně: odvolání je zvůle s temným pozadím. Studenti z nejvyšších ročníků a absolventi si sami ověřili důvody k odvolání u úředníků JmK, vystoupili na jednání zastupitelstva - a pořádají demonstrační průvod.

Anonymní řekl(a)...
7. listopadu 2009 v 20:43  

Dobrý den,
jsem studentka Gymnázia Matyáše Lercha. Mohu Vám, Učitelským listům, nabídnout podrobné informace o současném dění ohledně vedení školy, neboť jsem do situace zasvěcena.
Kontakt na mne je pospisilovazuzka@seznam.cz
Nejpovolanější osobou je ovšem profesor našeho gymnázia, který se věcí aktivně zabývá, a to profesor Stanislav Zajíček. Kontakt na něj je zajicek@gml.cz
Děkuji,
nashledanou,
Zuzana Pospíšilová

Anonymní řekl(a)...
7. listopadu 2009 v 20:54  

Shrnuti současných událostí
Kruhem rodičů, absolventů a přátel GML

Osmnáct let platil ředitel Gymnázia Matyáše Lercha Mgr. Petr Kovač za úspěšného a schopného muže, který přinesl škole prestiž a uznání. Ve čtvrtek jej ale krajská rada na hodinu odvolala. Důvod? Podle radních porušil závažným způsobem rozpočet.

Pan ředitel obdržel protokol o výsledku kontroly hospodaření konané na GML na přelomu května a června letošního roku až 3. 9. 2009. Tyto výhrady k hospodaření dorazily na začátku školního roku, kdy je extrémní administrativní zátěž. „Na odpověď v pětidenní lhůtě jsme neměli prostor,“ napsal Mgr. Kovač na svých internetových stránkách, kde zároveň zveřejnil výtky, které vedly k jeho odvolání. Na těchto stránkách jsou také uveřejněna zdůvodnění a vysvětlení ze strany školy. Odpověď neměli členové rady kraje, kteří rozhodli o odvolání, k dispozici, protože byla doručena v den odvolání ředitele, tj. 29. října 2009.

Mgr. Petr Kovač vede Gymnázium Matyáše Lercha od listopadu 1990. Za jeho vedení se postavila nová budova gymnázia na Žižkově ulici, vzniklo osmileté gymnázium, nová tělocvična a hala na squash. Připravoval stavbu haly pro curling, ve škole vznikla česko-francouzská sekce, studenti vyjíždí na zahraniční stáže.GML je jednou z mála škol, kde je možné získat Deutsche Sprachdiplom (maturita z německého jazyka) a patří mezi nejlepší gymnázia u nás. Absolventi tohoto ústavu mají 93% úspěšnost v přijetí na vysoké školy.

Proti odvolání ředitele se okamžitě zvedla vlna odporu a učitel Stanislav Zajíček založil na internetu petici, pod níž je již více než dvatisícepětset podpisů. Mezi těmi, kteří podepsali jsou učitelé, rodiče, studenti i absolventi GML a všichni o Kovačovi mluví v superlativech. Hodně lidí v ní tvrdí, že školu pro své děti vybrali právě kvůli němu a vynikající atmosféře, ve které se odvíjí výuka i život celého gymnázia.

Právním podkladem pro doručení krajskému úřadu budou však originální podpisové archy, které lze podepsat na vrátnici GML, Žižkova 55.

Celé současné dění dalo podnět ke vzniku Občanského sdružení „Kruh rodičů, absolventů a přátel Gymnázia Matyáše Lecha“, které podporuje GML v oblasti občanské společnosti, vyvíjí informační, prezentační a další aktivity potřebné k udržení vysokého standardu gymnázia. (další informace na /http://www.gml.cz/)

Ing. arch. Yvona Geržová, členka petičního výboru

Ing. arch. Petra Matoušková, členka Občanského sdružení „Kruh rodičů, absolventů a přátel Gymnázia Matyáše Lecha

Brno, 5. 11. 2009

Helena Foltýnková řekl(a)...
12. listopadu 2009 v 23:28  

Jsem bývalou studentkou Gymnázia matyáše Lercha. Pana ředitele jsem měla možnost vídat po 4 roky studia a jsem vděčná, že jsem mohla být součástí neustále se zlepšujícího prostředí ke studiu.

Moje následná studia na vysokých školách stavěla na pevných základech GML a s hrdostí jsem se ke škole vždy hlásila.

Bez pana ředitele Kovače by nikdy nebyla tam, kde je nyní. Odvolávat člověka, který pro školu dýchá a který by se pro ní rozdal je bez pevných základů a opodstatnění rozhodně špatné.

Ing. Helena Foltýnková