Hana Jenčová: Učitel v sukních

úterý 15. prosince 2009 ·

Graham C. Gibson, Skot žijící už více než 16 let v ČR, je učitelem angličtiny na Soukromém gymnázium a SZŠ v Havířově. Skotskou sukni nejen příležitostně nosí, ale také v ní tančí ve vlastní taneční skupině The Kilts na „Skotských tancovačkách“. Lidé by se podle něj vedle angličtiny a španělštiny měli učit i arabsky a čínsky. Jako rodilý mluvčí má pro angličtinu přirozený cit. Dokáže své studenty rychleji a lépe naučit nejen anglicky rozumět, ale především mluvit. Svůj věk nám neprozradil, ale zato přiznal, že Češky jsou podle něj nejkrásnějšími ženami na světě.

Po příchodu do ČR před více než 16 lety jej nejvíc překvapilo: jak velké jsou u nás rodinné domy a zahrady, kolik lidí stále chová zvířata a pěstuje zeleninu, i nízké mzdy. Odlišnosti našel i ve školství. Ve třídách v jeho vlasti bývá kolem 32 žáků, což není právě optimální, studenti tam nosí uniformy. Čeští studenti jsou podle Gibsona proti těm anglickým méně disciplinovaní a nemají úctu k učitelům a respekt ke škole.

Největší rozdíl ve výuce jazyků u nás a v Anglii vidí Gibson v tom, že v Anglii vyučují cizí jazyky zejména rodilí mluvčí. Ne cizinci, kteří se cizí jazyk naučili ve škole. Proto mu připadá naprosto přirozené, že i on učí na Soukromém gymnáziu a SZŠ v Havířově angličtinu: „Jako rodilý mluvčí mám pro angličtinu přirozený cit. Dokáži správně odpovědět i na záludné otázky a také vysvětlit do hloubky, co se za jednotlivými výrazy a frázemi skrývá, odkud pocházejí, tak jako čeští učitelé mají cit pro češtinu.“

Gibson si je jistý tím, že žáci, kteří mají za učitele rodilého mluvčího, se naučí tímto jazykem mnohem dříve a lépe mluvit: „Protože slyší jazyk v originále a správně, a současně se naučí používat angličtinu tak, jako rodilí mluvčí. Seznámí se i s hovorovými výrazy nebo výslovností, prostě se živým jazykem, což jim většina českých učitelů angličtiny nemůže nabídnout.“ Lidé by podle něj měli vedle angličtiny a španělštiny, které jsou v dnešní době nejpoužívanějšími jazyky, zvážit i učení se arabštině a čínštině. Protože těmito jazyky mluví jako rodným anebo prvním cizím jazykem mnohem víc lidí než anglicky.

Od dětství rád oblékal kilt a tančil skotské tance. Tento způsob tance není podle Gibsona v Česku moc známý a lidé mají zájem naučit se něco nového. Kdo si zkusí, jak se tančí ve Skotsku, většinou zjistí, že je to zábavné a velmi snadné. „Moje taneční skupina The Kilts naučí tančit každého, kdo má zájem na našich pravidelných zkouškách v Háji ve Slezsku, ovšem nejčastěji učíme na Skotských tancovačkách, které sami organizujeme, na plesech a festivalech,“ řekl dále Gibson.

Gibsonova rodina pochází ze Skotska, ale žil v Anglii. Jeho ženou je Češka, má s ní šestnáctiletého syna a šestiletou dceru. Mluví s nimi anglicky a česky. Pracoval v medicíně a také v jiných oborech. Má rád procházky v lese, letní stanové tábory, festivaly a výstavy, rád jezdí na kole, plave, tančí a učí skotské tance. Češi si podle Gibsona dovedou poradit lépe bez peněz a raději se dokáží obejít bez věcí, které si nemohou dovolit, než aby se zadlužili. Jsou také velice zruční a obecně velmi zdvořilí i k úplně cizím lidem. Překvapilo jej, jak jsou Češi muzikální, kolik jich umí zpívat anebo hrát na hudební nástroje. České ženy považuje za nejhezčí na celém světě. Jen v Anglii se muži k ženám na rozdíl od Česka chovají podle něj s mnohem větším respektem.

Bližší informace:
Hana Jenčovou, tisková mluvčí SG a SZŠ Havířov, tel.: 776 498 294, hana.jencova@seznam.cz

0 komentářů: