Petr Pasek: Sloučí se stávající asociace jazykových škol v ČR?

středa 16. prosince 2009 ·

Sloučí se stávající asociace a vznikne jedna reprezentující všechny jazykové školy v ČR? Zatím asi ne. Minulý týden spolu nicméně obě asociace jednaly. V Praze se setkali zástupci Asociace jazykových škol a agentur ČR (AJŠA) a Asociace jazykových škol (AJŠ).

Cílem setkání bylo zjistit, zda obě asociace mohou spolupracovat do té míry, kdy by v budoucnu vznikla asociace jen jedna. Společným pojítkem obou asociací je snaha o zlepšení situace jazykových škol v České republice, úprava daňových a legislativních předpisů, a tím zlepšení přístupu k jazykovému vzdělávání široké veřejnosti.

Pokud by došlo ke spojení obou asociací, vznikla by organizovaná skupina 55 jazykových škol a agentur (s celkovým ročním obratem přesahujícím 1,5 miliardy Kč). Toto by znamenalo výrazné posílení vyjednávací pozice vůči státu a všem orgánům státní správy.

A co bychom společně rádi vyřešili:
– zrušení DPH na jazykovou výuku (při zachování možnosti odpočtu DPH na vstupu),
– administrativní zjednodušení zaměstnávání rodilých mluvčích ze zemí mimo EU,
– zavedení možnosti nahradit státní maturitu z cizího jazyka některou z mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek – toto již úspěšně funguje na Slovensku – a tím více podpořit jazykové vzdělávání,
– převedení jazykového vzdělávání na živnost vázanou, a tím zajištění větší kvality všech poskytovatelů jazykového vzdělávání,
– návrh státní koncepce jazykového vzdělávání pro dospělé občany – toto stát zatím neřeší apod.

AJŠA zastupuje 29 jazykových škol a agentur z celé České republiky. Svým konsolidovaným ročním obratem (více než 1,1 miliardy Kč za rok 2008) je největší asociací v ČR. AJŠ je nepoměrně menší asociací. V současné době reprezentuje pouhých 16 škol, převážně pražských.

Více informací podá:
Petr Pasek, viceprezident Asociace zodpovědný za styk s médii, e-mail: petr.pasek@slune.cz, tel.: 777 758 631
Karla Bauerová, prezidentka Asociace, e-mail: karla.bauerova@sophia-cb.cz, tel.: 608 112 992

Asociace jazykových škol a agentur České republiky, o. s.
Hroznová 28
370 01 České Budějovice
tel.: 387 415 415
fax: 387 415 414
www.ajsa.cz

0 komentářů: