Projekt celoživotního vzdělávání UNIV 2 – Kraje nabírá obrátky!

úterý 1. prosince 2009 ·

Na 325 škol ve všech krajích se zapojuje do nového projektu celoživotního vzdělávání UNIV 2 – Kraje, který byl oficiálně zahájen v srpnu. Ředitelé zapojených škol se poprvé sejdou ještě do konce roku na úvodní konferenci v Praze. České střední školy se tak stanou centry celoživotního vzdělávání a vedle své tradiční výuky budou provázaně nabízet různé formy vzdělávání dospělých.

Projekt UNIV 2 – Kraje navazuje na první etapu řešení projektu UNIV (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým), která byla ukončena v červnu loňského roku. Tento systémový projekt ministerstva školství vnesl do systému dalšího vzdělávání v ČR nový princip uznávání těch dovedností a znalostí, které uchazeči o zvýšení kvalifikace nabyli sami během života, a to i mimo školu.

Díky nově vytvářeným mechanismům UNIV jsou v sítích zapojených škol tyto dovednosti zájemcům ověřovány a uznávány podle tzv. hodnoticích standardů. Vyškolené týmy pedagogů zároveň vytvářejí modulové vzdělávací programy, které následně uchazečům umožní rychle a levně doplnit jen ty kompetence, které jim chybí k uplatnění na trhu práce.

Druhým cílem projektu UNIV, který byl řešen v osmi krajích ČR, byla příprava programů dalšího vzdělávání. Navazující UNIV 2 – Kraje je už celorepublikovou záležitostí, je realizován ve všech třinácti krajích a zaměří se jak na přípravu programů dalšího vzdělávání, tak na prohloubení profesních kompetencí pedagogických pracovníků zapojených škol potřebných pro kvalitní realizaci dalšího vzdělávání. Navíc bude do realizace projektu zapojeno zbývajících 5 krajů, přibudou tedy kraje Hradecký, Jihomoravský, Plzeňský, Středočeský a Vysočina.


Vzdělávání je nezbytné

Podle vyjádření ministerstva školství bude v ČR vzhledem k rychlému rozvoji technologií celoživotní vzdělávání do budoucna nezbytné. Kvalifikovaných zaměstnanců je už nyní v řadě oborů nedostatek. Účast české dospělé populace na dalším vzdělávání je přitom podle statistik nedostatečná – z dospělé populace se vzdělává pouze 5,7 % dospělých (věková kohorta 25–64 let), zatímco ve „starých" zemích EU činila průměrná účast 11,3 %.

Projekt UNIV 2 – Kraje umožní využít ke vzdělávání dospělé populace materiální i personální kapacity středních škol při očekávaném snižování počtu žáků v počátečním vzdělávání. „Je to jedna z možných „ideálních" variant dalšího rozvoje škol, kterou právě projekty UNIV 2 nabízí," konstatovalo MŠMT.

Již ukončený projekt UNIV tedy nyní obsahově prohloubí a rozvine projekt UNIV 2 – Kraje (Proměna škol v centra celoživotního učení); návazně jej v budoucnu doplní projekt UNIV 3 (Podpora procesů uznávání). Oba projekty budou spolufinancovány z evropských prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu.


Podpora z krajů

Podle Jakuba Stárka, ředitele odboru dalšího vzdělávání MŠMT ČR, má projekt UNIV 2 – Kraje právě ze strany samotných krajů silnou podporu. „Vzhledem k věcnému charakteru a významnému přínosu tohoto tématu je nasnadě, že podpora UNIVům bude v krajích zachována," reagoval Stárek, „i po loňských komunálních volbách, které přinesly zásadní změny ve vedení krajů.“

Ani následná hospodářská recese podle J. Stárka odstartování druhé fáze projektu UNIV neohrozila. „Projekt není výslovnou součástí jakéhokoli protikrizového „balíčku opatření", nicméně z Národního protikrizového plánu vyplývá, že má být dopracována Národní soustava kvalifikací a uplatňován koncept celoživotního učení...," konstatoval Stárek. Projekt UNIV označil za jeden z klíčových projektů, který implementuje některá opatření uvedená ve Strategii celoživotního učení.

Partnerem MŠMT je při realizace projektu UNIV 2 – Kraje Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) Praha. Finanční rámec projektu UNIV 2 KRAJE představuje 300 milionů Kč, zapojeno je celkem 325 škol a doba realizace je 3,5 let.


UNIV 2 – Kraje na internetu

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze, který je partnerem MŠMT ČR při realizaci projektu UNIV 2 – Kraje, zprovoznil webové stránky projektu a také samostatné stránky tzv. regionálních center uznávání a celoživotního učení, která budou v krajích v rámci tohoto projektu další vzdělávání dospělých koordinovat. Aktuality o projektech lze tedy nalézt na adresách www.univcz.cz a www.cucu.cz.


Bližší informace o projektu UNIV 2 – Kraje poskytnou:

PhDr. Jana Bydžovská
, hlavní manažerka projektu UNIV 2 – Kraje, NÚOV Praha, tel: 724 652 223

PhDr. Helena Marinková, PhD., obsahový manažer projektu UNIV 2 – Kraje, NÚOV Praha, tel: 724 652 224

0 komentářů: