Linda Švrčinová, Stanislava Hoferková: Soubor úloh s klíčem

čtvrtek 14. ledna 2010 ·

Informace o textovém materiálu ke studijní disciplíně Náhradní výchovná péče v České republice, který vzniká v rámci projektu Fondu rozvoje vysokých škol, č. 648/2009/G5.

Důvodem vytvoření souboru úloh s klíčem je reakce na současný stav odborné literatury. Existují publikace odborné i populárně naučné, které se problematikou náhradní péče zabývají, například od autorů Matějčka, Koluchové, Dunovského aj., ale tyto publikace nejsou určeny pro aktivní využití v rámci výuky. V pedagogické praxi nejsou dostatečně zastoupeny teoretické a praktické úlohy k dané problematice.

Záměrem řešitelů je vytvoření aktuálně potřebného textu, kterým bude obohacena výuka. Text bude nejen ověřoval vědomosti a informovanost studentů, ale také nabízet možnost doplnění informací, případně odkazovat na další zdroje informací. Proto je vytvářen soubor úloh, který obsahuje nejen úlohy, ale také jejich řešení rozšířené o doplňující informace. V řešitelském týmu projektu jsou Mgr. Linda Švrčinová, doc. PhDr. Drahomíra Holoušová, CSc., Mgr. Jarmila Šťastná a Mgr. Stanislava Hoferková.

Texty budou zveřejněny na webových stránkách projektu: http://ulohy-nrp.webz.cz0 komentářů: