Marcela Holubová, Zdenka Filipová: Podíl zoologických zahrad při enviromentálním vzdělávání

středa 13. ledna 2010 ·

Pod názvem „Podíl zoologických zahrad při enviromentálním vzdělávání, výchově a osvětě“ se konala dne 10. 12. 2009 odborná konference pořádaná Zoologickou zahradou Ostrava ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR. Tento 3. ročník konference pro pedagogické i další zájemce se uskutečnil v Ostravě.

V dopoledním programu, který se konal v zasedací místnosti Radnice města Ostravy, byly příspěvky prezentující aktivity, které naplňovaly poslání moderních zoologických zahrad přispět k zachování biologické rozmanitosti. K těmto aktivitám patří zapojení ostravské zoo do projektu „Návrat orla skalního do ČR“ nebo poskytnutí odchovaných mláďat supa hnědého a orlosupa bradatého pro vypuštění do volné přírody ve francouzských Alpách. Proběhla také participace do projektu „Návrat rysů do volné přírody“ realizovaného na území Slovenska. Byl zde zařazen i příspěvek o konkrétních možnostech zapojení škol do aktivit na podporu záchranných projektů.

V odpolední části se účastníci konference přesunuli do Zoologické zahrady Ostrava, kde pod vedením Mgr. Šárky Bartákové (spoluorganizátorky tohoto setkání) proběhla exkurze (návštěva výukového centra, nahlédnutí do zákulisí zoo).

Konference byla plně hrazena pořadatelem za finanční podpory Ministerstva životního prostředí.

Celá tato akce byla pro účastníky velmi zajímavá, přinesla mnoho nového a inspirativního pro další práci. Doporučujeme všem vyučujícím MŠ, ZŠ a SŠ se zúčastnit 4. ročníku konference , která se bude konat opět za rok.

Děkujeme organizátorům a přejeme jim mnoho úspěchů v započatých aktivitách.

Mgr. Marcela Holubová a Mgr. Zdenka Filipová, pedagožky ZŠ Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín


Užitečné odkazy
www.zoo-ostrava.cz (Zoologická zahrada Ostrava)
www.env.cz (Ministerstvo životního prostředí České republiky)
www.kr-moravskoslezsky.cz (Krajský úřad Moravskoslezského kraje)
www.ostrava.cz (Statutární město Ostrava)
www.csopnj.cz (ZO ČSOP Nový Jičín – Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě)
www.carnivorecampaign.eu (kampaň evropských zoologických zahrad na záchranu evropských šelem)
www.orelskalni.cz (projekt Návrat orla skalního do České republiky)
www.navratrysov.sk (projekt Návrat rysů probíhající na Slovensku)

0 komentářů: