Bioodpad není odpad

středa 3. února 2010 ·

Projekt „Bioodpad není odpad“ běží naplno v pěti středních školách. Jejich studenti mají v Čechách zatím ojedinělou možnost převést své teoretické znalosti o ekologicky odpovědném nakládání s bioodpady do praxe. Od občanského sdružení Ekodomov dostali vybavení, které umožňuje snadný sběr bioodpadu, sledování jeho přeměny v kompost a přínosu pro životní prostředí.

Projekt „Bioodpad není odpad“ vznikl v Ekodomově jako jedna z osvětových kampaní, které upozorňují na problém příliš vysokého podílu organické hmoty v směsném komunálním odpadu a možnosti jeho řešení. V srpnu 2009 ho zahájil vstupní odborný seminář pro učitele, v září na něj navázaly přípravy na výběr vhodného řešení separace bioodpadů na jednotlivých školách. Každá ze zapojených škol musela za pomoci odborníků z Ekodomova nejdříve posoudit svou výchozí situaci, velikost školy resp. počet studentů, velikost pozemku, množství vyprodukovaného bioodpadu apod. Na základě toho pro ně Ekodomov vymyslel řešení kompostéru na míru, nakoupil materiál a spolu se studenty a pedagogy kompostér instaloval.

„Ve vynášení sáčků s bioodpadem a péči o nový kompostér se střídají všechny třídy vždy po jednom týdnu. Díky činnosti studentského ekotýmu vnímají studenti třídění organického odpadu jako společný boj za dobrou věc spíš než nepříjemnou povinnost,“ komentuje realizaci projektu Bioodpad není odpad Alena Fraitová z Vyšší a Střední zemědělské školy v Benešově, která se projektu účastní.

Zásadní přidanou hodnotou projektu je, kromě praktické environmentální výchovy a aktivního zapojení studentů, pozorování přeměny bioodpadu v organické hnojivo, také zpracování bioodpadů přímo v místě vzniku. Školy nemusí bioodpady nikam odvážet, šetří náklady a jsou nezávislé na systému svozu odpadů v dané obci.

Projekt doplňuje výstava Miss kompost a Nulový odpad. Studentům, rodičům a další veřejnosti vysvětluje význam separace bioodpadů a kompostování a ukazuje netradiční cesty jejich využití. Více informací najdete ZDE.

Projekt Bioodpad není odpad na webových stránkách kutnohorského gymnázia:
www.cgym-kh.cz/s/bioodpad-neni-odpad
Školy, kde byl zatím realizován projekt Biodpad není odpad: www.ekodomov.cz/index.php?id=skoly_zapojene_bono
Pomůcky usnadňující separaci bioodpadu a manipulaci s ním: www.ekodomov.cz/index.php?id=jak_oddelovat_bioodpad

Pro více informací kontaktujte Ivu Vopěnkovou, tel.: 739 304 156, e-mail: iva.vopenkova@ekodomov.cz

Projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí, dále ho podpořila Nadace Partnerství v programu Partnerství pro Kolínsko, generálním partnerem programu je společnost TPCA.


0 komentářů: