Intel: S počítačem je učení zábava

úterý 2. února 2010 ·

Učitelé žádají vlády, aby podpořily příchod digitálního věku do školních tříd. Průzkumu společnosti Intel se zúčastnili i učitelé z ČR. Docela by nás zajímalo, jací učitelé, z jakých typů škol a vyučující jakých předmětů byli v průzkumu osloveni.

Učitelé z celé Evropy, Blízkého východu a Afriky (region EMEA) vyzývají vlády svých zemí, aby se významněji angažovaly v podpoře počítačové gramotnosti. V průzkumu uspořádaném společností Intel v rámci programu Intel Education Initiative bylo osloveno 2 765 učitelů v 15 zemích včetně České republiky: více než tři čtvrtiny z nich (76 %) se domnívají, že vlády jednotlivých zemí by měly výrazněji podporovat dostupnost k počítačům ve školách. Tento názor vychází z bezprostřední zkušenosti učitelů, kteří na vlastní oči vidí, jak inspirativně působí počítačová technologie na výuku ve všech předmětech, jak podporuje zdokonalování praktických dovedností studentů i to, že umožňuje lepší, osobnější přístup ke studentům.


Inspirující výuka, reálné schopnosti pro reálný svět

S příchodem počítačů a digitálního obsahu do třídy získala výuka na zajímavosti a dosáhla podstatně vyšší míry interaktivity. Učitelé uvádějí, že žáci projevují o učení větší zájem (79 %), mají pozitivnější přístup ke škole (65 %) a lépe se soustředí (60 %). To, že počítače dokážou žáky přitáhnout k výuce, je pozorováno napříč spektrem vyučovaných předmětů: od matematiky přes dějepis a jazyky až po zeměpis. Vedle lepších studijních výsledků (63 %) studenti rovněž profitují ze spolupráce se spolužáky na skupinových úkolech: osvojují si praktické schopnosti týmové spolupráce, které v budoucnu jistě využijí v zaměstnání. Například plných 63 % učitelů uvádí, že jejich studenti díky počítačové technice dokážou lépe řešit projekty, 61 % pak poznamenává, že u studentů se výrazně zlepšily schopnosti řešení problémů a týmové spolupráce. Sotva tak překvapí, že plných 98 % učitelů se shoduje v tom, že počítačová gramotnost jejich studenty lépe připraví na budoucí zaměstnání. V obecnější rovině přitom platí, že schopnější a flexibilnější pracovní síla hraje klíčovou úlohu pro ekonomický úspěch, takže dovednosti, schopnosti a přístup k řešení problémů, které si studenti osvojí ve škole, se následně promítnou do větší konkurenceschopnosti země i regionu.


Individuální výuka pro jednotlivé studenty

Technologie rovněž učitelům umožňuje upravit výukový program tak, aby vyhovoval individuálním potřebám studentů (to uvedlo 73 % respondentů). Studentům zároveň umožňuje nezávislejší přístup k učení a učitelé mohou díky počítačům výuku lépe přizpůsobit dětem se speciálními potřebami nebo potížemi s učením (76 %).

„Naši učitelé mohou svým studentům zadat úkoly, vysvětlit jim, co mají dělat, a pak je nechat, aby si vše sami prošli, prozkoumali a vypracovali,“ říká Vít Beran, ředitel Základní školy v Kunraticích v Praze 4. „Mezitím se učitel může věnovat individualizaci výuky a zpětné vazbě od studentů. Studenti se na výuce podílejí výrazně aktivněji a osvojují si návyky samostatného učení, což je dovednost, jež se jim poté hodí v celém životě.“


Je zapotřebí vyšších investic

Zároveň 70 % učitelů uvedlo, že by se kvalita výuky výrazně zlepšila, pokud by každé dítě ve třídě mohlo mít vlastní přenosný počítač a ten používat jako učební pomůcku. Na druhou stranu pouhá 3 % dotázaných učitelů uvádějí, že jejich žáci mají adekvátní přístup k informačním technologiím. I kvůli tomu 76 % dotázaných učitelů požaduje, aby vlády jednotlivých zemí významněji investovaly do potřebných informačních technologií pro školy. Jenže zapotřebí jsou nejen investice do technologií – je totiž zároveň nutné investovat do profesního rozvoje učitelů a do lepších výukových materiálů.

Pavel Kubů, manažer pro vzdělávání společnosti Intel, výsledky průzkumu komentoval: „Je pravda, že je třeba posílit investice do informačních technologií, nicméně je třeba investovat i do odborné přípravy učitelů. Počítače samy o sobě nejsou nic zázračného, zázraky s nimi ale mohou dělat dobře připravení učitelé. I proto jsme vytvořili program Intel Teach, jehož cílem je pomáhat učitelům využívat počítače jako učební pomůcku. Již jsme proškolili 6 milionů učitelů po celém světě a i nadále hodláme do tohoto programu investovat. Kromě toho budeme na širší úrovni úzce spolupracovat s vládami jednotlivých zemí, se vzdělávacími institucemi i s firmami působícími v daných regionech.“


Informace o průzkumu

Elektronický průzkum mezi 2 765 učiteli z 15 zemí uspořádala v dubnu 2009 společnost Redshift Research, jedna z největších britských výzkumných agentur.

Výsledky průzkumu poskytnuté médiím si můžete stáhnout ZDE.


0 komentářů: