Dana Filipová: Wattsenglish nabízí školám kvalifikované rodilé mluvčí

středa 27. ledna 2010 ·

Každý pátý angličtinář nemá potřebnou kvalifikaci. Ze sboroven téměř zmizeli rodilí mluvčí. V MŠ učí angličtinu externisté, kterým chybí kvalifikace pro vzdělávání malých dětí. Tyto závěry zveřejnila nedávno Česká školní inspekce. Projekt „Integrace rodilých mluvčí do výuky“, který odstartoval v září 2009, se snaží tento nepříznivý trend změnit. A nabídnout školám skutečně kvalifikované lektory angličtiny, navíc právě rodilé mluvčí.

„V současné době již spolupracujeme s více než 150 mateřskými a základními školami po celé ČR,“ uvádí Marek Kadlec, ředitel společnosti Wattsenglish, která celý projekt včetně proškolování lektorů realizuje. „Naši lektoři se zapojují do vzdělávacích programů škol, často vstupují přímo do hodin angličtiny a s dětmi pracují maximálně efektivní metodou Wattsenglish.“ Ta byla vyvinuta ve spolupráci s psychology, pedagogy a lingvisty a je založena na osvojování si řeči přirozenou cestou, podobně jako se učíme mateřštinu.


Profesionální přístup

Celá metodika je založena právě na vytvoření bilingvního prostředí ve výuce, proto společnost zaměstnává výhradně rodilé mluvčí. Už jejich výběr je velmi přísný, procházejí několikakolovým výběrovým řízením. „Nejenže musí splňovat všechny předpoklady pro práci s dětmi a mít dosažené VŠ vzdělání, pravidelně také musí absolvovat školení Wattsenglish pod vedením našich metodiků,“ vysvětluje Marek Kadlec. „Tím je ovšem zaručena jejich naprostá profesionalita a neustálý růst.“


Zájem škol roste


V samotné Praze je do projektu „Integrace rodilých mluvčích“ zapojeno více než 30 mateřských a na 15 základních škol, s rodilými mluvčími se děti setkávají také ve školách v kraji Karlovarském, Plzeňském, Ústeckém, Libereckém, Pardubickém, Moravskoslezském či Olomouckém. A zájem škol neustále roste.

Zapojení rodilých mluvčí přímo do hodin angličtiny přitom není zase tolik finančně náročné, jak by se na první pohled zdálo. V pražské ZŠ Londýnská platí rodiče například 250 Kč za měsíc, přičemž kvalifikovaný rodilý mluvčí pracuje s dětmi vždy jednu hodinu týdně.

S přímou integrací rodilého mluvčího do výuky má i velmi dobré zkušenosti liberecká ZŠ Husova. „Jde o konverzační chvilky v hodinách angličtiny a v první třídě i ostatních předmětů, právě tam máme ty nejlepší zkušenosti,“ upřesňuje ředitelka Mgr. Blanka Reindlová. „Děti za velmi krátkou dobu získaly výborné fonetické návyky, rozumí příkazům a instrukcím, řada z nich se snaží i o přirozenou odpověď v angličtině.“ Rodilý mluvčí podle ní dokáže významně posunout kupředu jazykové i sociální kompetence dětí. Jeho přímé zaměstnávání ve školách však naráží na problém financí. Z hlediska zařazení do stupnice platových tříd je tato varianta prakticky nereálná. „Proto volíme spolupráci právě s Wattsenglish. Je pro nás zárukou kvality personálního výběru, metodického vedení a v neposlední řadě administrativního zjednodušení,“ dodává Reindlová.


Jediná metodika pro předškoláky

Společnost Wattsenglish je také tvůrcem ucelené metodiky výuky angličtiny pro předškolní děti, kterou (jako jedinou) vydalo Ministerstvo školství a distribuuje ji do sítě mateřských škol. A přibývají další metodické a didaktické materiály: interaktivní výuková DVD, plakáty, obrázkové karty, interaktivní počítačové hry…


0 komentářů: