Simona Weidnerová: Prezentace projektu Odstranění nerovností v přístupu k vysokoškolskému studiu

úterý 9. února 2010 ·

Prezentace autorky ze semináře v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pořádaného ve spolupráci s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové 1. 2. 2010.

Prezentaci si můžete stáhnout ZDE.

V prezentaci najdete:
– Informace o projektu
– Zapojení veřejnosti do přípravy návrhů reforem ve 4 stupních
– Stanovisko expertů OECD
– Vymezení osob se speciálními vzdělávacími potřebami
– Druhy financování handicapovaných studentů
– Podpora jednotlivcům
– Potřeba odstranění věkové hranice 26 let
– Definice handicapovaného studenta
– Vícezdrojové financování handicapovaných studentů
– Základní studijní grant
– Doplňkové studijní granty
– Základní studentská půjčka
– Spoření na vzdělání
– Příspěvek zaměstnavatele
– Placená praxe v době studia
– Cílový stav

Více informací ZDE.

0 komentářů: