„Neklame nás reklama?“, ptají se žáci na Kutnohorsku

středa 7. dubna 2010 ·

Jak správně nakládat s odpady, šetřit energií, vodou nebo jak a proč nepodlehnout reklamě zjišťovali v průběhu podzimních měsíců žáci základních škol na Kutnohorsku v rámci enviromentálních výukových programů občanského sdružení Ekodomov. Nyní si stejný program mohou objednat školy v celé České republice.

Celý projekt pod názvem „Balíček enviromentálních výukových programů pro 2. stupeň základních škol“ začal v květnu 2009, kdy Ekodomov prostřednictvím dotazníku oslovil učitele základních škol, aby vybrali témata enviromentální výchovy, která by ve formě zpracovaného výukového programu doplnila jejich plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Zatímco v minulosti měli kantoři zájem zejména o materiály k tradičním tématům, nyní si vybrali méně obvyklá a tak vznikly čtyři výukové programy: Kam dopadne odpad, Voda na jedno použití?, Energie s námi vždy je a Neklame nás reklama?.

Všechny čtyři programy vyzkoušelo v průběhu prvního pololetí školního roku 2009/2010 12 tříd z 6 základních škol. Obsah programů byl vytvořen podle principů moderních metod vyučování. Žáci tak dostali možnost uplatnit své vědomosti a dovednosti a zároveň učit se třídit informace, diskutovat a prezentovat své názory.

Z reakcí žáků vyplývá, že nejvíce oceňovali možnost být kreativní a aktivní, v dotaznících uváděli často také „že to nebyla nuda“ a dokonce „byla i sranda“. Zároveň si dle výsledků vědomostních otázek rozšířili znalosti a začali se chovat jinak i doma. Mnoho žáků uvedlo, že „začali třídit odpad“, „šetří vodou a energií“ a „více se zajímají o přírodu“.

Programy hodnotí kladně i zapojení pedagogové. „Aktivity jsou interaktivní, podporují žáky v samostatném řešení úkolů“, říká jedna z pedagožek, která se programu zúčastnila a dodává: „Líbí se mi i návaznost materiálů pro naši další činnost.“ Realizace výukových programů ve školách byla totiž jednou z etap projektu, další částí jsou metodické listy, které obsahují náměty, jak daná témata dále zařadit do výuky.

Zatímco projekt „Balíček enviromentálních výukových programů pro 2. stupeň základních škol“ byl určen pro vybrané školy, realizaci jakéhokoli z vytvořených programů si nyní může objednat kterákoliv základní škola. Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách sdružení. Po skončení programu ve škole obdrží kantor i zmiňované metodické listy, které mu usnadní navazující výuku.

Bližší informace: Lucie Sádlová, tel.: 739 592 870, e-mail: infokh@ekodomov.cz


____________

Projekt Balíček environmentálních výukových programů pro 2. stupeň ZŠ podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Město Kutná Hora.0 komentářů: