Barbora Grečnerová: IT Fitness – test IT dovedností zdarma

čtvrtek 8. dubna 2010 ·

Dům zahraničních služeb MŠMT nabízí zdarma školám i široké veřejnosti IT FITNESS test, který hodnotí úroveň dovedností a znalostí v oblasti počítačů a dalších moderních informačních a komunikačních technologií.

Test byl představen jako součást celoevropské kampaně Evropský týden IT dovedností 2010 (e-Skills Week 2010) iniciované Generálním ředitelstvím Evropské komise pro podniky a průmysl, jejíž hlavní aktivity probíhaly v týdnu od 1. do 5. března. V České republice koordinuje aktivity kampaně Dům zahraničních služeb MŠMT.

Test IT FITNESS obsahuje 32 otázek z teorie i praxe ICT, po jejichž vyplnění obdrží každý účastník hodnotící certifikát s procentuální úspěšností, který je možné vytisknout a uložit.

Test je výjimečný především v tom, že je zdarma a že současně probíhá v několika zemích střední Evropy. Na Slovensku, kde test běžel od 1. února do 5. března 2010, se otestovalo více než 55.000 Slováků a slovenský průměr úspěšnosti testu byl 39 procent. V ČR, kde je test k dispozici od 1. března
do 15. dubna 2010, si ho zatím vyzkoušelo téměř 9000 lidí.

Hlavní cíl IT Fitness spočívá v možnosti otestování si IT dovedností, test se ale také snaží rozpoutat diskusi o nezbytnosti tzv. e-Skills pro kvalitnější život v 21. století.

Více informací naleznete na www.dzs.cz/itfitness a www.dzs.cz/eskills


0 komentářů: