Věra Ježková: SKAV a Kulaté stoly jako reflexe vzdělávací politiky

úterý 16. března 2010 ·

V čísle 3/2009 časopisu Orbis Scholae byla publikována zpráva o výzkumu, který se věnoval reflexi vzdělávací politiky na kulatých stolech SKAV za posledních šest let.

Studii najdete v Orbis Scholae číslo 3/2009.

V úvodu se píše: „Kulaté stoly patří k nejdůležitějším a nejznámějším aktivitám, které dlouhodobě organizuje občanské sdružení Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV). SKAV je jedním z nejvýznamnějších sdružení v České republice působících v oblasti školství. Kulaté stoly představují veřejnou platformu pro diskusi o zásadních otázkách vzdělávací politiky. Následující studie přináší reflexi české vzdělávací politiky v kulatých stolech pořádaných za posledních téměř šest let. Tuto reflexi jsme učinili prostřednictvím výzkumu. Ve studii nejprve krátce představujeme jeho metodologii. Dále podáváme stručnou charakteristiku SKAV a kulatých stolů. Těžiště studie tvoří výsledky výzkumu. Poskytují pohled na aktuální témata vzdělávací politiky, která byla hlavním předmětem zájmu hlavních vystupujících na kulatých stolech a diskusí, jichž se zúčastnili zástupci decizní sféry, odborníci, učitelé a představitelé pedagogické veřejnosti z celé ČR i médií. Studii uzavírá „případová studie“ shrnující pohled účastníků kulatých stolů na problematiku kurikula.“

Výzkumný problém byl formulován takto: Která témata byla předmětem kulatých stolů ve sledovaném období a jaký byl jejich vývoj? Hlavní metodou výzkumu byla obsahová analýza kulatých stolů v období 2003–2008 na základě dvou sborníků SKAV s výstupy a příspěvky panelistů. Byla sledována i návštěvnost kulatých stolů z hlediska jejich témat.

Výzkum vymezil sedm tematických okruhů:
1. Kurikulum
2. Evaluace škol a hodnocení žáků
3. Škola
4. Učitel
5. Budoucnost škol(ství)
6. Financování školství
7. Ostatní

Témata Kulatých stolů byla porovnána s aktuálními tématy vzdělávací politiky ve sledovaném období, která byla formulována ve výročních zprávách a dlouhodobém záměru MŠMT.

Podle výsledků ankety, kterou organizátoři zaslali účastníkům kulatých stolů v lednu 2008, hodnotili respondenti obsah i formu Kulatých stolů velice kladně. „S odvoláním na tyto výsledky i na základě vlastních zkušeností se domníváme, že můžeme konstatovat, že kulaté stoly k uspokojování potřeb pedagogické praxe v oblasti vzdělávací politiky významně přispívají,“ píše se v závěru studie.

Sborníky SKAV si můžete stáhnout ZDE.
Kulaté stoly ke vzdělávací politice (duben 2003–říjen 2005)
Kulaté stoly ke vzdělávací politice (listopad 2005–červen 2008):


0 komentářů: