Co najdete v novém čísle Orbis Scholae

pondělí 15. března 2010 ·

Jde o odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Jeho cílem je přispět k porozumění a rozvoji školního vzdělávání, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky. Otiskuje původní, dosud nepublikované příspěvky. Číslo 3/2009 má téma Výzkum vzdělávacích potřeb a vzdělávací politika.

Orbis Scholae je internetový časopis Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno a Centra základního výzkumu školního vzdělávání. Editory jsou Karel Černý a Martin Chvál.

Najdete ho zde: http://www.orbisscholae.cz/archiv/2009_03.pdf

Z obsahu čísla 3/2009: Výzkum vzdělávacích potřeb a vzdělávací politika

Výzkumná sdělení:
– Dopady demografického vývoje na vzdělávací soustavu v ČR (Vladimír Hulík, Klára Tesárková)
– Školství očima české veřejnosti: percepce současného stavu a vývoje (Karel Černý, David Greger, Martin Chvál, Eliška Walterová)
– Názory českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků (David Greger, Martin Chvál, Eliška Walterová, Karel Černý)
– Testování žáků na konci základní školy a státní maturita – aktuální otázky současné vzdělávací politiky (Martin Chvál, David Greger, Eliška Walterová, Karel Černý)

Přehledové studie:
– Vzdělávací politika a mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání v ČR (Jana Straková)

Esej:
- Soužití z rozumu, nebo nutnosti? Ke vztahům a souvislostem mezi vědou a vzdělávací politikou (Karel Rýdl)

Zprávy:
– SKAV a Kulaté stoly jako reflexe vzdělávací politiky (Věra Ježková)0 komentářů: