Den otevřených dveří Dětského krizového centra

středa 28. dubna 2010 ·

Občanské sdružení Dětské krizové centrum, které se věnuje týraným, zanedbávaným a zneužívaným dětem, pořádá ve čtvrtek 29. dubna Den otevřených dveří.

Návštěvníci se od 9 do 16 hodin dozvědí informace o poskytovaných službách a komplexní péči, kterou DKC nabízí. Seznámí se se statistikami z uplynulých let a výsledky činnosti sdružení. Dozví se informace o tom, co je Syndrom CAN, syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. V rámci dne bude možné prohlédnout si specializované prostory centra včetně místnosti s jednocestným zrcadlem. Pracovníci centra nabídnou návštěvníkům mnoho nových informací, které se týkají nejen odborné práce, ale i akcí centra pro veřejnost.

Dětské krizové centrum naleznete na adrese: V Zápolí 1250/21, Praha 4 – Michle. Podrobnosti získáte na www.dkc.cz.

Den otevřených dveří je součástí projektu www.darujtesebe.cz

Dětské krizové centrum, o. s. (DKC) se zabývá již od roku 1992 jako specializované pracoviště odbornou pomocí týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem v ČR (syndrom CAN). DKC zajišťuje komplexní psychosociální pomoc dětem, dospívajícím a jejich rodinám. Na základě pověření MPSV z roku 2000 vykonává sociálně právní ochranu dětí. Od roku 2007 má v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách registrované tyto sociální služby: krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a telefonická krizová pomoc.

Nonstop linka důvěry: 241 484 149

Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz

Skype on line hovory: ld_dkc (Linka důvěry Dětského krizového centra)
pondělí a středa: 18–21 Skype hovory

Chat: www.elinka.iporadna.cz
pátek: 15-18 Chat

www.dkc.cz

Dětské krizové centrum o. s., V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle
Tel.: 241 480 511, 777 664 672, fax: 241 483 853, e-mail: ambulance@ditekrize.cz


0 komentářů: