Podmínek tendrů se školy bát nemusí, zaznívá z úřadů práce

úterý 20. dubna 2010 ·

Obory, v nichž budou na středních a vyšších odborných školách stavěny programy celoživotního učení pro 1. vlnu projektu UNIV 2 KRAJE, jsou v těchto dnech postupně představovány ve všech třinácti zapojených krajích ČR. Třiadvacet středních odborných škol Vysočiny je např. představilo 1. dubna na jihlavské poradě s řediteli okresních úřadů práce a představiteli kraje.

Do projektu se v celé ČR zapojuje od loňského srpna 325 škol. Z EU a státního rozpočtu do něj míří 300 milionů Kč. Každá škola vytvoří během tří let tři vzdělávací programy celoživotního učení, kantoři se proškolí v projektování, lektorování dospělých, marketingu atd. To má školám pomoci prosperovat i při očekávaném poklesu počtu dětí a řešit také konkrétní potřeby trhu práce v místě.

Projekt ministerstva školství řeší Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) Praha. Ředitelé škol Vysočiny se začátkem dubna sešli na pracovní poradě na SŠ obchodu a služeb v Jihlavě s managementem projektu, představiteli kraje a řediteli okresních úřadů práce. Představeny tu byly programy pro 1. vlnu projektu, která poběží do konce března 2011.

Celkem má být v 1. vlně na Vysočině vytvořeno 23 programů v délce 20–280 vyučovacích hodin (průměr 130 hodin). Devatenáct z 23 škol chce programy už v 1. vlně i pilotně ověřit s konkrétními uchazeči o doplnění vzdělání. Podle projektové metodičky kraje Ivety Nemjové bude deset programů zaměřeno technicky a na řemesla, sedm na gastronomii a sociální sféru, tři na zemědělství a lesnictví a tři na ekonomiku a administrativu (viz tabulka).


Vysočina má „náskok“

Vysočina je jedním z pěti krajů, které se nezapojily do předchozího tříletého projektu UNIV a principy projektu jsou tedy pro ni novinkou. Podle Petra Polívky z NÚOV, který vyhodnotil statistická vstupní data škol, však přesto mají školy Vysočiny určitý náskok ve zkušenostech se vzděláváním dospělých oproti průměru v ČR.

Ve školním roce 2008/09 například na Vysočině jen 15 procent škol, které jsou dnes zapojeny v UNIV 2 KRAJE, nevytvářelo žádný vzdělávací program pro dospělé, zatímco celorepublikový průměr byl v tomto ohledu 29 procent. Naproti tomu 80 procent škol vytvořilo v daném období 1 až 5 programů, zatímco republikový průměr byl jen 60,4 procenta. V letošním školním roce jsou čísla obdobná (25 procent na Vysočině oproti 38,9 procenta v ČR, respektive 70 procent oproti 55,8 procenta). „Školy Vysočiny tedy mají pro zásadnější přechod na vzdělávání dospělých dobře našlápnuto,“ konstatoval P. Polívka.

Nadprůměrná je přitom na Vysočině i spolupráce škol se sociálními partnery. Více než polovina zapojených škol s podniky už nyní spolupracuje v jednom až pěti vzdělávacích programech, 25 procent škol dokonce v šesti až deseti programech.


Úřady práce mají zájem

Vysokou podporu kraje vůči projektu na jednání deklarovali radní Marie Kružíková a projektový mentor za Vysočinu Kamil Ubr, vedoucí Oddělení rozvoje vzdělávání. Velká diskuze vznikla kolem výběrových tendrů úřadů práce na rekvalifikace dospělých, v nichž se prý školám často nedaří uspět. Nízkou cenou jim totiž konkurují soukromé agentury, které si pak ale paradoxně najímají právě prostory ve školách i jejich odborné učitele.

„Problémem bývá i široké spojování témat v zakázkách, které pak škola nemůže obsáhnout,“ uvedl ředitel SŠOS Jihlava Fr. Číhal. „To bylo v tom prvním šoku, teď se už úřady práce naučily dělit tendry do bloků a soutěží se zvlášť. Školy se také mohou spojit, aby obsáhly celý požadavek,“ odpověděl ředitel brodského úřadu práce.

Podle hlavní manažerky UNIV 2 KRAJE se také soukromí vzdělavatelé zaměřují hlavně na tzv. „měkké dovednosti“ v managementu a byznysu. Školám tedy vzniká prostor nabízet odborné vzdělávání dospělých v řemeslech a sáhnout si pro tyto peníze. Podle Bydžovské z jihlavské diskuse vyplynula i potřeba proškolit v rámci UNIV 2 KRAJE metodiky projektu na školách v dovednostech pro úspěšné nabídkové řízení.

„O ty peníze školy zbytečně přicházejí, my o jejich nabídku zájem máme, vysloveně je vítáme… Pro nás byste jako stabilní instituce s kamennou budovou byli často lepší dodavatelé než soukromí komerční vzdělavatelé,“ shodli se v reakci ředitelé úřadů práce Vojtěch Vymětal z Třebíče, Martin Kouřil z Havlíčkova Brodu a Věra Kovářová z Pelhřimova.

Podle Vymětala je však pro rekvalifikaci podstatný reálný výsledek: „Bojím se, aby pro školy rekvalifikace nekončila úspěšným složením zkoušky uchazečem, tedy papírem. Pro nás končí až v momentu, kdy ho někdo skutečně zaměstná.“

Úřady práce také volají po schopnosti škol stavět vzdělávací programy rychle a jen pro malou skupinku uchazečů. „To pro nás není problém, ale cena je daná kalkulací a zůstává stejná, tedy na jednoho uchazeče bude vyšší,“ reagovali ředitelé škol.

Podle Kovářové z ÚP Pelhřimov vzniká např. nyní poptávka po proškolování lidí na údržbu zeleně, na práci se sekačkami apod. „Dřív tuhle práci dělali lidé sociálně nepřizpůsobiví, teď v době krize ji ale nabízíme i lidem, kteří by jinak chtěli pracovat a práci pro ně nemáme. Můžeme je ale zatím posílat jen na klasické úklidy.“

Podle reakce ředitele SOŠ Třešť je taková informace nová a překvapivá, neboť tuto možnost sondoval a se zájmem se nesetkal. „To jste mě trošku nasměrovala…,“ naznačil, že se této poptávky chopí.


Diskuze pokračují v krajích

Jihlavská diskuze, kterou jako velmi přínosnou vyhodnotily všechny zapojené strany, potvrdila řadu motivů, názorů i přetrvávajících obav z oblasti celoživotního učení, které zaznívají i v ostatních krajích. Představování vzdělávacích programů pro 1. vlnu UNIV 2 KRAJE totiž pokračuje i v dalších třinácti regionech.


Přehled programů pro 1. vlnu UNIV 2 KRAJE – kraj Vysočina

Havlíčkobrodsko: OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod – Obory kuchař a číšník. A – VOŠ, G a SOŠ UMPRUM Světlá nad Sázavou – Výtvarné a řemeslné techniky pro drobné podnikání (ve spolupráci s věznicí). G, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou – Účetnictví a aplikace na PC.

Pelhřimovsko: VOŠ a SOŠ hotelová SČMSD Pelhřimov – Příprava pokrmů. SŠ SČMSD Humpolec – Informační gramotnost veřejnosti. Česká zemědělská akademie v Humpolci, SŠ – Základní svářečský kurz. SŠ Pelhřimov – Strojírenské minimum.

Jihlavsko: SŠOS Jihlava – Nové trendy ve školním stravování. SZŠ a VOŠ zdravotnická
Jihlava – Zdravotník pro organizace. SŠ automobilní Jihlava – Školení pracovníků stanic pro měření emisí spalovacích motorů. SPŠ Jihlava – Konstruování ve strojírenství – CAD systémy. SŠ technická Jihlava – Programování a obsluha CNC strojů (systémy SINUMERIK a HEIDENHEIM). SOŠ a SOU Třešť – Základy technologie přípravy teplých pokrmů.

Třebíčsko: VOŠ a SŠ veterinární, zem. a zdr. Třebíč – Kurz pro pečující o dlouhodobě nemocné v domácím prostředí. SPŠ Třebíč – Senzorika a pneumatické systémy ve výrobě. Hotelová škola Třebíč – Gastronomie včera a dnes. SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice – Svařování.

Žďársko: SOŠ Nové Město na Moravě – Těžba dřeva. VOŠ a SOŠ zem.–tech. Bystřice nad Perštejnem – Zemědělské činnosti. SŠ řemesel a služeb Velké Meziříčí – Základy chovu skotu – výroba mléka a ošetřování. VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – Účetnictví s využitím výpočetní techniky. SŠ technická
Žďár nad Sázavou – Elektrikář 26 – 51 – H/001. SŠ obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou – Obchodně administrativní pracovník.


UNIV 2 KRAJE na internetu

Bližší informace o projektu UNIV 2 KRAJE poskytnou:
PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel.: 274 022 312
Ing. Jarmila Halouzková, manažer pro PR a propagační kampaň k projektu UNIV 2 KRAJE, NÚOV Praha, tel.: 274 022 307

Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111
www.nuov.cz/univ0 komentářů: