Karel Černý, David Greger, Eliška Walterová, Martin Chvál: Školství očima české veřejnosti

středa 21. dubna 2010 ·

Zajímavý výzkum byl uveřejněn v časopisu Orbis Scholae číslo 3/2009, jehož tématem byl „Výzkum vzdělávacích potřeb a vzdělávací politika“. Zaměřil se na otázky, jaké názory zastává česká veřejnost ve věci hodnocení stavu a vývoje školství, jaké faktory ovlivňují tyto názory, zda je školství prioritou a kdo by měl přispívat k jeho rozvoji.


Celý text studie najdete
v Orbis Scholae číslo 3/2009 ZDE (strana 25–50).

V závěru autoři píší: „ Za jednu z významných bariér rozvoje školství v ČR pokládáme dlouhodobý stav veřejného mínění. Česká veřejnost je se stavem školství dlouhodobě a relativně vysoce spokojena. To však není nové zjištění našeho výzkumu, spíše jde jen o další potvrzení výsledků výzkumů předchozích… Podle provedených analýz nic nenasvědčuje, že by si některá z hlavních parlamentních politických stran v současné době mohla „udělat“ ze školství klíčové téma, na které by nalákala svůj elektorát. Problematika školství se nejeví jako téma, na kterém by se vyhrávaly či prohrávaly volby…

Veřejnost je také spokojena s vývojem českého školství: od listopadu 1989 i v posledních pěti letech. Zajímavý výsledek analýz představuje zjištění, že celá čtvrtina veřejnosti si v oblasti školství v posledních 20 letech nevšimla žádných změn (přímo deklaruje, že se „v podstatě nic nezměnilo“). V posledních pěti letech se dokonce údajně nic nezměnilo v pohledu celé třetiny české veřejnosti. Nic z analyzovaných dat nenasvědčuje tomu, že by snad v české společnosti – mimo úzkou komunitu výzkumníků – probíhala jakákoli obdoba německého „PISAšoku“. Tedy zděšení ze zhoršujících se výsledků dosahovaných českými žáky… Tyto skutečnosti poukazují na poměrně vysokou neinformovanost , která je v rozporu se stavem a vývojem školství. Na tomto místě si snad můžeme položit kritickou otázku do vlastních řad: do jaké míry jsou za tento stav veřejného mínění spoluodpovědni také odborníci a výzkumníci z řad akademiků.“

0 komentářů: