Rafaela Drgáčová: Setkání ve Slavonicích v duchu Carla Orffa podesáté

čtvrtek 6. května 2010 ·

Pozvánka k „Setkání“ v duchu Carla Orffa, které se bude konat ve dnech 27. července až 1. srpna 2010 ve Slavonicích již podesáté a přivede do nich řadu učitelů ze všech stupňů škol, vedoucích sborů, terapeutů, vychovatelů, sociálních pracovníků a studentů výše jmenovaných oborů z Čech, Rakouska i hostů z dalších zemí. Termín odevzdání přihlášky je 31. května 2010


Slavonice jsou malebné městečko přímo na hranicích blízko historického kamene Trojmezí Čechy – Morava – Rakousko, brána do chráněné přírodní oblasti Česká Kanada, leží na bývalé obchodní stezce z Prahy do Vídně. Okouzluje své návštěvníky zachovalými skvosty gotické a renesanční architektury, patří ke klenotům jižních Čech a jižní Moravy. Slavonice slaví 750 let od první písemné zmínky o městu."

Tento text si lze přečíst nejen na informačních materiálech pro řadu českých i zahraničních turistů, které toto nádherné městečko navštíví, ale také na pozvánce k „Setkání“ v duchu Carla Orffa, které se bude konat ve dnech 27. července až 1. srpna 2010 ve Slavonicích již podesáté a přivede do nich řadu učitelů ze všech stupňů škol, vedoucích sborů, terapeutů, vychovatelů, sociálních pracovníků a studentů výše jmenovaných oborů z Čech, Rakouska i hostů z dalších zemí.

Ti všichni budou mít možnost pracovat v dílnách a výběrových ateliérech českých a rakouských lektorů (Ernst Wieblitz, Christiane Wieblitz, Lenka Pospíšilová, Jana Žižková a Ludmila Battěková), ale také se zúčastnit konference „Dialog – Most spojující historické a kulturní rozdíly“, která bude ohlédnutím za deseti lety česko-rakouské spolupráce mezi oběma zeměmi i společnostmi C. Orffa v nich, a také další inspirací.

Pedagogický odkaz skladatele Carla Orffa se tak zcela přirozeně rozšíří mezi všechny účastníky a hosty ze zemí Evropské unie i mimo ni, což je jistě také jedním ze záměrů organizátorů, kterými jsou Městské kulturní středisko Slavonice a Občanské sdružení Kulturbrücke Fratres. Partnery a spoluorganizátory tohoto „Setkání“ jsou pak Nadace Carla Orffa v Diessen am Ammersee, Česká Orffova společnost, Rakouská Orffova společnost „Förderer des Orff-Schulwerks“, Studio 49, výroba orffovských nástrojů, Inspirace Slavonice, o. s. a Besídka Slavonice.

Celé setkání je podpořeno z Fondu malých projektů – Cíl 3, Evropská územní spolupráce – spolupráce Jihočeského kraje s Dolním Rakouskem, a díky P. Corethovi ze sousedního Fratres dostane i velmi osobní rovinu, neboť se v samotném závěru uskuteční na jeho statku (a v prostorách Musea Humanum) integrativní projekt pod názvem „Ticho zní v hudbě, umění a literatuře”, který má přispět k vlastnímu sebevyjádření a poznání překračujícímu jazykové, zeměpisné, historické i kulturní hranice.

Přesnou náplň seminářů a další organizační pokyny najdete na webových stránkách České Orffovy společnosti ZDE.

Termín odevzdání přihlášky je 31. května 2010 a je potřeba odeslat ji na adresu orff@seznam.cz.

Je věcí každého účastníka posoudit, co bude pro něj ve Slavonicích a Fratres nejvíce inspirující a co z toho předá dál, Jisté je, že neopakovatelná atmosféra tvůrčí práce uprostřed stejně naladěných lidí z mnoha zemí může být počátkem chuti začít se pořádně učit cizí jazyky či nalezením nového pohledu na svou profesi i na sebe sama. Může být také objevením toho, jak je pro nás všechny důležitá lidská důvěra i spolupráce, kterou může jako jemný duhový most spojovat hudba i ticho zároveň…


0 komentářů: