Čeští vítězové stipendijního programu Scholar-Leaders Nadace GE

středa 23. června 2010 ·

Nadace GE a Institut mezinárodního vzdělávání (IIE) oznámily jména českých vysokoškolských studentů, kteří získají stipendium v rámci regionálního programu Scholar-Leaders, jenž v České republice běží již šestým rokem v řadě. Deset českých studentů získá stipendium ve výši celkem 3 000 eur (1 500 euro ročně po dobu dvou let). O stipendium mohou žádat studenti druhého ročníku studia v oborech ekonomie, managementu, strojírenství a technologie z vybraných univerzit v České republice, Maďarsku, Polsku a Rumunsku.

Kromě stipendia se tito studenti budou moci zúčastnit doplňkových aktivit, jako je každoroční mezinárodní letní seminář zaměřený na rozvoj manažerských dovedností nebo „stínovací den“, kdy studenti stráví jeden den po boku manažera GE. Očekává se, že v rámci stipendia se studenti budou angažovat v dobrovolnických projektech ve svých komunitách. Žadatelé o stipendium byli hodnoceni nezávislou komisí nominovanou IIE, která brala v potaz zejména jejich studijní výsledky, mimoškolní aktivity a dalších faktory, jako například účast na studentských aktivitách, účast na dobrovolnických komunitních projektech a řídící schopnosti jednotlivých uchazečů.

„Společnost GE pokládá vzdělání za jednu z nejdůležitějších věcí, neboť kvalita vzdělání představuje příležitost pro celý život a umožňuje vybudovat silnou a rozmanitou pracovní sílu. Naše inovativní vzdělávací iniciativy, k nimž patří i stipendijní program Scholar-Leader organizovaný Nadací společnosti GE ve čtyřech zemích střední a východní Evropy, představují investici do vůdčích osobností regionu. Společnost GE – jakožto jeden z nejvýznamnějších investorů v regionu – tak přispívá k větší konkurenceschopnosti těchto zemí. Ve společnosti GE se domníváme, že když se během letních seminářů a dalších setkání budeme moci podělit o svou kulturu, hodnoty a metody řízení, pomůžeme tak položit základ budoucí kariéry těchto studentů,“ podotkl generální ředitel GE pro střední Evropu Leslaw Kuzaj.

„Cílem programu je rozvíjet sebevědomí a nové schopnosti, aby tito talentovaní lidé mohli v maximální míře využít příležitostí, jaké jim střední a východní Evropa může nabídnout. Rovněž se je snažíme nasměrovat k tomu, aby se stali občany, kteří budou přispívat i ke společenskému rozvoji regionu,“ dodal Kuzaj.

„Kromě individuální podpory studentům v České republice a dalších zemích podporuje Nadace GE svým stipendijním programem též rozvoj a utváření středoevropské sítě mladých intelektuálů, což je fenomén, jenž má klíčový význam pro další rozvoj a integraci regionu,“ zdůraznila zástupkyně ředitele evropské pobočky Institutu mezinárodního vzdělávání Wagaye Johannesová ve svém úvodním projevu.

„Kvalita vzdělání rozhoduje o konkurenceschopnosti země. Mimoškolní programy, jakým je právě program Nadace GE Scholar-Leader, nabízejí příležitosti mimo stávající systém vzdělání, konkrétně možnost přístupu k mezinárodním manažerům. Velmi mě těší, že GE nejen tyto inovativní programy sponzoruje, ale že je ochotná se prostřednictvím svých místních manažerů se středoevropskými nadanými studenty podělit o své jedinečné know-how. Tento program je mnohem víc než tradiční stipendium a hraje klíčovou úlohu v rozvoji regionu. Doufáme, že příkladu GE budou následovat i ostatní firmy, že i ony podpoří české studenty a tím přispějí k obnově vztahů mezi univerzitami, průmyslem a podnikatelskou sférou,“ prohlásil výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice Weston Stacey.

David Gainer, kulturní atašé velvyslanectví Spojených států, k programu řekl: „Společnost GE nastavila velice vysoký standard v oblasti společenské odpovědnosti v České republice. Již samotný název tohoto programu – Scholar-Leaders – odráží význam, jaký má podpora vůdčích, výrazných osobností pro další rozvoj komunit, v nichž tito lidé žijí.“

Program byl úspěšně zahájen v Maďarsku v roce 2002 a za posledních osm let se rozšířil po celém regionu. V České republice běží pošesté, v Polsku posedmé, v Maďarsku poosmé a v Rumunsku počtvrté. Program je financován z prostředků štědrého grantu poskytnutého Nadací společnosti GE. Stipendia poskytovaná v rámci tohoto programu dosud využilo 82 studentů z České republiky a 366 studentů z regionu, včetně studentů vybraných v letošním ročníku. Program je prvním stipendijním projektem svého druhu ve střední Evropě. Nejlepší vysokoškolští studenti z regionu byli osloveni a následně vybíráni v rigorózním soutěžním výběrovém řízení, které zajistil Institut mezinárodního vzdělávání.

„Stipendijní program Nadace GE Scholar-Leaders byl prvním významným úspěchem v mé kariéře a – což jsem tehdy ještě netušila – skvělým nakročením do budoucnosti. Překonat všechny překážky v náročném výběrovém řízení a pak najednou gratulace od amerického velvyslance, to byl úžasný okamžik, kdy jsem si pomyslela: Lucie, něco bys mohla dokázat. Ten pocit ve mně od té doby zůstal a pomáhá mi vypořádávat se s všemi výzvami, které mě na cestě potkávají, jako je například práce v Evropském středisku pro jaderný výzkum (CERN) v Ženevě. Žiji rušným a barvitým životem, nicméně stále více oceňuji jiné sdělení, které mi vtisknula Nadace GE, totiž že život není jen kariéra a peníze. Služba komunitě, k níž jsem po celá ta léta byla vedena, mě naplňuje štěstím, neboť vidím, že i malá pomoc, i trocha dobré vůle něco udělat, může vést k úžasným výsledkům. Za tento hřejivý pocit jsem obzvláště vděčná a jsem přesvědčena, že v těchto aktivitách budu pokračovat i do budoucna, aniž by mě o to někdo žádal,“ říká absolventka stipendijního programu Lucie Fleková.


Čeští vítězové programu Scholar-Leaders Nadace GE v roce 2010

Patrik Bordovský, Technická univerzita v Ostravě, Strojní inženýrství
Miroslav Brumovský, Masarykova Univerzita v Brně, Věda
Petra Cabálková, Masarykova Univerzita v Brně, Věda
Jan Dražka, Vysoké učení technické v Brně, Strojní inženýrství
Miroslava Jarešová, Masarykova Univerzita v Brně, Informatika
Barbora Kadlečková, Masarykova Univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta
Petr Kunc, Masarykova Univerzita v Brně, Informatika
Petr Stadlbauer, Masarykova Univerzita v Brně, Věda
Karolina Vocetková, České vysoké učení technické v Praze, Biomedicíncké inženýrství
Jakub Voňka, Vysoké učení technické v Brně, Strojní inženýrství


Kdo se může přihlásit?

O stipendium mohou žádat studenti druhého ročníku studia v oborech ekonomie, managementu, strojírenství a technologie z vybraných univerzit v České republice, Maďarsku, Polsku a Rumunsku.

Studenti ucházející se o stipendium musejí podat vyplněnou přihlášku s esejem o rozsahu 1 000 slov, 2 doporučující dopisy (přičemž alespoň jeden musí být od profesora), životopis a opis studijních výsledků dosažených v prvním roce studia s anglickým překladem (úředně ověřený překlad není nutný). O stipendium mohou žádat studenti v druhém roce magisterského nebo bakalářského studia, pokud je toto studium jejich prvním vysokoškolským studiem. 


Více informací o programu i o univerzitách, které se na něm podílejí, najdete na adrese www.iie.eu/ge_cz


O Nadaci GE


Nadace GE je filantropickou organizací společnosti General Electric a usiluje o řešení palčivých problémů současného světa. Ve spolupráci se svými partnery podporuje vzdělání ve Spojených státech i celém světě, ovšem stejně tak působí v oblastech jako zdravotnictví, ochrana životního prostředí, veřejný život, lidská práva a humanitární pomoc při katastrofách. Nadace GE podporuje charitativní projekty současných i bývalých zaměstnanců GE a angažuje se v divizích koncernu GE po celém světě. V roce 2009 celá rodina GE – včetně firem, zaměstnanců, bývalých zaměstnanců a Nadace GE – poskytla na komunitní a vzdělávací programy přes 220 milionů amerických dolarů, přičemž přes 100 milionů dolarů poskytla přímo Nadace GE. Více informací najdete na adrese www.gefoundation.com.


O společnosti GE

Společnost GE je globální diverzifikovaná společnost působící v oblasti infrastruktury, financí a médií. Cílem společnosti je reagovat na základní potřeby lidstva. Společnost svým klientům nabízí řešení pokrývající širokou škálu odvětví od energetiky, přes vodohospodářství, dopravu, zdravotnictví až po přístup k penězům a informacím. GE nabízí své služby ve více než stovce zemí světa a zaměstnává celkem přes 300 000 lidí.
Další informace najdete na adresách www.ge.cz a www.ge.com.


O Institutu mezinárodního vzdělávání


Institut mezinárodního vzdělávání je agentura specializující se na vyšší vzdělávání a výměnné pobyty odborníků. Tato nezávislá nezisková organizace disponuje značnými zkušenostmi a je světovým leaderem v zajišťování výměn a odborníků a předávání myšlenek. Celosvětově institut funguje již od roku 1919. Každoročně navrhuje a realizuje přes 250 studijních programů pro studenty, pedagogy, mladé odborníky a praktikanty ze všech koutů světa. Nadace je financována z vládních a soukromých zdrojů. První vzdělávací programy uspořádal institut v Evropě v roce 1919 a na svou činnost znovu navázal roku 1990, kdy byla v Budapešti založena jeho pobočka. Agentura se zaměřuje na oblast vyššího vzdělání, řízení stipendijních programů a na jazykové zkoušky z angličtiny. Působí ve 30 zemích světa. Další informace najdete na adresách www.iie.org a www.iie.eu

Další informace: Ivana Střílková, ivana.strilkova@grayling.com, tel.: 224 251 555

0 komentářů: