Hana Bumbová: Univerzita třetího věku na Jihočeské univerzitě

čtvrtek 27. května 2010 ·

Dne 27. května 2010 bude na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity (v budově fakulty Uran) ukončen obhajobami závěrečných prací další šestisemestrový studijní program Univerzity třetího věku v oboru Člověk ve zdraví, nemoci a tísni.

Celkem 64 účastníků celoživotního vzdělávání bude po slavnostním zahájení ve skupinách po pěti obhajovat před komisí své závěrečné práce. Promoce bude následovat 2. července 2010 v DK Metropol od 13 hodin.

Univerzita třetího věku (U3V) je jedním z programů celoživotního vzdělávání. Je zaměřena zejména na zájmové vzdělávání. Výuka je organizována po semestrech – základní ucelený program U3V má 6 semestrů.

Absolventem Univerzity třetího věku se stává účastník, který úspěšně absolvuje stanovený rozsah daného oboru studia, obhájí závěrečnou práci a na slavnostním aktu získá osvědčení.

Organizaci činnosti Univerzity třetího věku stanovuje na JU Organizační řád, který schvaluje Rada celoživotního vzdělávání. Celoživotní vzdělávání je druhem vzdělávání, které doplňuje, prohlubuje, obnovuje nebo rozšiřuje vědomosti, dovednosti a kvalifikaci účastníků a je poskytováno v rámci nebo mimo rámec akreditovaných studijních programů univerzity.

"Zájem o studium na Univerzitě třetího věku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích rok od roku roste. V tomto akademickém roce máme celkem 1 075 studentů v 30 programech, informuje prorektorka JU pro celoživotní vzdělávání doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc., jejíž zásluhou U3V na Jihočeské univerzitě úspěšně působí již osmnáctým rokem. "U3V poskytuje seniorům systematické vzdělávání na univerzitní úrovni, seznamuje je s nejnovějšími poznatky vědních oborů. Seniorským týmům umožňuje také účast v národních a evropských vzdělávacích programech a projektech," doplnila prorektorka JU pro CŽV doc. Jana Šemberová.

V předchozím roce absolvovalo U3V v 33 vzdělávacích kurzech celkem 1 125 účastníků, z toho 961 účastníků v 29 kurzech vzdělávala Zdravotně sociální fakulta JU, 3 programy nabídla Teologická a jeden Ekonomická fakulta JU. Filozofická a Zemědělská fakulta JU nabídku vzdělávacích příležitostí pro seniory obohatily o možnost zapojení se do výběrových vzdělávacích modulů (přednášky, kurzy).

0 komentářů: