Hana Jenčová: Učit netradičně – risk s příslibem zajímavých výsledků

středa 26. května 2010 ·

Pedagogové se prostřednictvím tohoto projektu naučí, jak vést výuku moderně a s novými materiály, připravovanými podle výsledků testování žáků příhraničních krajů ČR a SR. Učit netradičně je sice risk, ale slibuje zajímavé výsledky.


Snazší uplatnění absolventů škol na trhu práce si klade za cíl řada evropských projektů. Prostřednictvím zkvalitnění výuky jejím novým pojetím se o to snaží i projekt EU spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR a SR „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků v česko-slovenské příhraniční oblasti se zaměřením na jejich rozvoj“, č. 22410320017. Projekt je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.

Vedoucím partnerem projektu je Metodické a evaluační centrum (MEC), dalšími partnery pak Ostravská univerzita v Ostravě (OU) a Trnavská univerzita v Trnavě. V rámci projektu se uskutečnilo letos v dubnu ve slovenském Trenčíně mezinárodní setkání více než stovky pedagogů a studentů ČR a SR. Setkali se učitelé ZŠ a SŠ Moravskoslezské kraje (zhruba 40) a Žilinského, Trenčínského a Trnavského kraje (cca 80).

Martin Malčík, proděkan pro rozvoj Pedagogické fakulty OU, na setkání uvedl: „V rámci projektu byl zjištěn současný stav znalostí žáků v oblasti mateřského jazyka, cizích jazyků, matematiky a přírodních věd na základních a středních školách. Do dnešního dne jsme diagnostikovali přes 6 000 žáků českých a slovenských ZŠ a SŠ. Po výstupním testování týchž žáků za dva roky budeme moci školám říci, jakého přírůstku znalostí jejich žáci dosáhli“.

Erika Mechlová, předsedkyně správní rady MEC, se ve svém vystoupení zamyslela nad podstatnými rysy projektu. „Žáci 3., 5., 7. ročníku ZŠ a 1. ročníku SŠ dostanou hned po ukončení testu z daného předmětu na obrazovce počítače slovní vyhodnocení. Žák sám se dozví, jak zvládl určité dovednosti a jsou mu nabídnuty úlohy, které by měl dále řešit, aby dosáhl v dané dovednosti lepších výsledků.“ Mechlová dále řekla: „K tomuto hodnocení se může trvale vracet on sám i jeho rodiče. Doposud neměl žák odpovědnost sám za sebe, o všem vypovídala jen jeho známka. V prováděném testování však žák dostane v testu i určité slovo. Nejedná se o memorování vědomostí, ale o praktickou dovednost např. použití synonym.“

Cílem projektu je také větší využívání ICT ve vzdělávání, aby žáci získali za podstatně kratší dobu více znalostí. Učitel ovládající moderní technologie a učení s jejich podporou, se mění v poradce žáka. „Jde o radikální proměnu vnímání učitele. Postoje učitelů k tomuto novému pojetí výuky jsou různé. Někteří jsou vůči všem novinkám odolní, jiní je odmítají, pro mnohé jde o výzvu ke změně, i když to do jisté míry to pro ně představuje risk, ale s příslibem zajímavých výsledků,“ uvedla Mechlová.

V projektu bylo testováno 41 škol z ČR a 35 škol ze SR. Výsledky testování v nižších ročnících ZŠ byly lepší v SR, což znamená, že ČR má výhodnější pozici pro relativní přírůstek znalostí, tedy větší prostor ke zlepšování znalostí žáků. Bylo vytvořeno celkem 21 příruček pro různé předměty a stupně. Jejich obsah má jednotnou strukturu, což pomůže obzvláště učitelům s kombinací předmětů.

Podrobnosti k projektu jsou uvedeny ZDE.
.

0 komentářů: