Jakub Mlynář: Nové internetové stránky Centra vizuální historie Malach

čtvrtek 3. června 2010 ·

Naleznete zde řadu informací o CVH Malach i Archivu vizuální historie Institutu USC Shoah Foundation, odkazy na připravené materiály pro využití ve vzdělávání a mnoho dalšího. Naším cílem je, aby se nové webové stránky staly živým a pravidelně aktualizovaným médiem o všem, co souvisí s činností CVH Malach a také s vědeckým i vzdělávacím využitím unikátního materiálu, který je zde přístupný.

Stránky vznikly při Matematicko-fyzikální fakultě Univezity Karlovy v Praze a nacházejí se na adrese http://ufal.mff.cuni.cz/cvhm.

Oficiální spuštění webu CVH Malach proběhlo ve dnech 65. výročí osvobození a konce druhé světové války. Při této příležitosti jsme pro vás připravili krátký sestřih z filmových výpovědí lidí přeživších holocaust, jejichž svědectví se s mnoha dalšími nacházejí v digitálním archivu Institutu USC Shoah Foundation. Ve videoklipu naleznete úryvky ze svědectví pěti pamětníků, týkající se sklonku druhé světové války a osvobození ghetta v Terezíně. Sestřih je spolu s dalšími informacemi ke stažení na našich webových stránkách v sekci "Pro školy a pedagogy". 

Centrum Malach je otevřeno návštěvám skupin i jednotlivců – badatelů, pedagogů, studentů a nejširší veřejnosti, a to každý den kromě pondělí. K dispozici je 52 000 digitalizovaných filmových svědectví přeživších a svědků holocaustu, což z Archivu vizuální historie činí jeden z největších souborů historického audiovizuálního materiálu svého druhu na světě. Naprostá většina těchto svědectví byla katalogizována, indexována a digitalizována, aby je bylo možné pomocí archivu prohledávat a sledovat.

Jde o jedinečný, specifický, ale o to silnější materiál, který nachází využití nejen v řadě oborů historických, společenských a humanitních věd, ale lze jej uplatnit např. také v rámci výuky jazyků (k dispozici jsou zde rozhovory celkem ve 32 jazycích).

Výhodou jistě je i to, že jednotlivé rozhovory prošly jen zcela minimální dodatečnou úpravou, což uživatelům poskytuje značnou volnost v jejich využití a zpracování. V případě zájmu lze pro pedagogy, autory vzdělávacích materiálů a koordinátory vzdělávacích programů uspořádat v CVH Malach semináře, kde budou s používáním archivu a vyhledávacích nástrojů obeznámeni.

Těšíme se na vaši návštěvu přímo v centru i na nových webových stránkách!

Mgr. Jakub Mlynář, koordinátor CVH Malach
e-mail: malach@knihovna.mff.cuni.cz
tel.: 221 914 391
http://ufal.mff.cuni.cz/cvhm


0 komentářů: