Jana Vašťatková: O čem se zatím v souvislosti s autoevaluací nemluví

středa 16. června 2010 ·

Autoevaluace má potenciál pozitivně podporovat rozvoj školy. Bývá přirovnávána k zrcadlu: zrcadlením reality může pomoci udržet či rozvíjet kvalitu fungování určité školy.


Zdroj: Na cestě ke kvalitě, bulletin projektu Cesta ke kvalitě 1/2009, str. 10. NÚOV 2009

Získané výsledky pomohou především v pochopení, PROČ je třeba něco změnit, PROČ se něco daří, a také, JAK zajistit, aby tomu tak bylo i nadále. Přes svou aktuální podobu direktivně danou českou legislativou by měla být spíše než vynucenou aktivitou vlastním „majetkem” škol, který školy chrání a opečovávají, neboť jim toto „vlastnictví“ mnohé umožňuje.

Existuje poměrně široká shoda na tom, že povinné provádění autoevaluace/vlastního hodnocení znamená pro české školy určitou změnu způsobu práce, ať už se týká frekvence, způsobu realizace či podávání zpráv. Je však zapotřebí zdůraznit, že ne každá realizace těchto procesů nutně znamená změnu (v některých školách jsou již delší dobu vnímány jako pevná součást práce) a ne v každé škole představuje změnu pozitivním směrem.

Jak ukazuje řada dosavadních výzkumných šetření, mnozí lidé ve školách vnímají autoevaluaci jako zbytečnou byrokratickou povinnost, jako ohrožení či jako něco, čeho je nutno se bát. Každý český učitel i škola funguje ve specifickém kontextu: jsou ovlivňováni jedinečnou kombinací vnitřních a vnějších faktorů. Je tedy důležité vnímat zásadu, která byla před pár lety vyřčena: „Dobrá práce ve vzdělávání se nedá naklonovat, problémy školy nemohou být vyřešeny za ně, zvnějšku nějakou jinou institucí, ale jen školou samotnou. To by byl v současné rychle se měnící a komplikované době jen jistý druh snu – nerealistického, bez kontextu/lidí/jejich vztahů/hodnot… Protože všechny tyto jevy ovlivňují kvalitu vzdělávání…“ (Posch, 2004). Z uvedeného vyplývá, že pro využití potenciálu autoevaluace je nutno především vnímat skutečné záludnosti „konkrétní situace“.

Celý článek najdete ZDE.

4 komentářů:

Anonymní řekl(a)...
16. června 2010 v 8:08  

Je nabíledni, že lidé, kteří se vyhýbali sebereflexi nebudou mít páru o tom, co je to autoevalauce. A když ji budou muset dělat, tak z těch "fouňovských nosů" nevypadne žádná smysluplnost. Snad jen ta tradiční, jak už to u učitelů bývá, sebereflexe v hmotné nouzi. Ještě hůře je na tom ministerstvo, které se domnívá, že když nařídí to zrcadlo, tak se školy začnou zlepšovat. školy nemají náměstky a sekretážka náměstků a medodická pracoviště, která by s evaluací mohla pracovat průběžně v klidu. Navíc pořád je školám přistrkávána iluze, že děti ze zraněných rodin podají díky evaluaci lepší výsledky vzdělávání. Dokud společnost bude vzývat primitivní materiální hodnoty a ministerstvo a inspekce je bude parafrázovat v indikátorech tzv. kvality, půjde evaluace a tím i školy slepou cestou. Uplyne nějaké to desetiletí, pod schizofrenií různých vlád a republika získá další generaci "cyniků a prý i konkurenceschopnost".

Anonymní řekl(a)...
16. června 2010 v 8:53  

Ve výčtu úskalí postrádám ještě jedno: zneužití autoevaluace Českou školní inspekcí. V okamžiku, kdy ČŠI vloží věty z autoevaluace - vytržené z kontextu - do své inspekční zprávy, škole z toho pro příště plyne poučení: udělat formální autoevaluaci, která školu nepoškodí /ale ani nepomůže/, a je skutečně jen pouhou byrokratickou zátěží.

Anonymní řekl(a)...
16. června 2010 v 9:19  

Ne. Opravdu mi autoevaluace tak, jak je mi vnucována, nijak nepomůže. Opravdu to píšu jenom pro kontrolní orgán. Je to pro mne další kontraproduktivní nástroj (vedle švp a maturitního tance), který mne oddaluje od skutečnosti. Hodiny práce, které musím vzít na úkor hospitací, na úkor péče o kolegy a o jejich (i o mojí) skutečnou pedagogickou práci. Do té patří samozřejmě i sebehodnocení - ale jeho cíle, indikátory, strukturu, časové období, by neměl určovat zákon, ale sám ředitel (popř. zřizovatel) jako jeden z prostředků pro správné vedení školy. Takhle je to špatně. Ať mi to akademici argumentují, jak chtějí, nepřesvědčí mě. Jako já nikdy nepřesvědčím je. (tuším, že jako ředitel školy se ani nemohu podepsat - před inspekcí budu muset předstírat úplně jiný postoj - ostatně jako u švp i maturit)

Anonymní řekl(a)...
16. června 2010 v 11:41  

Autoevaluace je jistě nástrojem ke zlepšení, ale sama se jaksi neudělá a čas nad ní strávený je "vícepráce", která "krade" čas na symsluplnou práci. Pro normálního učitele, na kterého "šikovný" ředitel přesune realizaci této práce jsou to zase úkoly bez peněz.