O čem je totalita, zjistily děti z hry nazvané KOM-KOM

pondělí 24. května 2010 ·

Žáci nejvyšších tříd základních škol v Praze 6 se 18. 5. 2010 přenesli z demokracie do totality. V rámci zážitkové hry si vyzkoušeli, jak by se rozhodovali za situací, které jsou běžné pro každodenní život v nedemokratické společnosti. Bylo jen na nich, zda si za svůj cíl stanoví maximální životní standard nebo nepokřivený hodnotový systém. Z Prahy se projekt Futurama vypraví za studenty do Bratislavy, Budapešti, Krakova a Berlína.

Projekt FUTURAMA se zaměřuje na totalitní – komunistickou minulost států Evropské unie a její vliv na vytváření evropské identity. Zážitkovou formou seznamuje studenty s jednotlivými aspekty života v totalitě v přímém srovnání se současností. „Studenti nejprve shlédnou krátké dokumenty z cyklu Báječná léta bez opony, kde středoškolští studenti zpovídají mladé české osobnosti, které prožily půlku života v komunismu a půlku v demokracii. Na film naváže diskuze a zážitková hra KOM-KOM,“ přibližuje průběh projektu na školách Kateřina Riley z Opony.

Ve hře KOM-KOM aneb Totalita v kostce jsou hráči rozděleni do pěti skupin na studenty, lidi snažící se emigrovat, umělce, vědce a agenty Státní bezpečnosti (případně jejích protějšků v jiných zemích). Se svou rolí projdou sedm kol simulujících situace běžné v totalitě např. spolupráci s tajnými službami, organizovaný způsob trávení volného času, omezenou svobodu vyjadřování i pohybu, nedostatek zboží nebo neustálý tlak na přizpůsobení hodnotového systému oficiální politické doktríně.

„Hra odkazuje na projekt Trenažér totality, plánovaný interaktivní zážitkový prostor, který bude simulovat život v době mezi roky 1945 a 1989. Studenti si budou moci prostudovat detailní model Trenažéru totality, na jehož realizaci se podíleli známí čeští umělci. Model je doplněn popisky, které studentům představí základní rysy života ve východním bloku,“ dodává Kateřina Riley.

Ojedinělost FUTURAMY je v jejím zážitkovém a mezinárodním charakteru, který umožní srovnat rozdíly v nazírání nedávné minulosti a jejího kontrastu se současností podobně starými dospívajícími lidmi v sousedních státech, které spojuje členství v Evropské unii. „Bude zajímavé srovnat, v čem a z jakých důvodů se názory a přístup dětí liší a co mají naopak společné. Rádi bychom poznatky použili jak v dalších mezinárodních projektech, kde by se přímo setkávali studenti z různých zemí, tak i v Trenažéru totality, protože podobný projekt se v okolních státech zatím neplánuje,“ vysvětluje motivaci Opony k realizaci mezinárodních projektů Riley.

Na rozdíl od předcházejících projektů Opony se FUTURAMA obrací více k současnosti a k přímému srovnání rozdílu života v demokracii a totalitě a odráží tak současný směr činnosti, kterou je kromě osvěty o otevřeného přístupu ke komunistické minulosti prosazování demokratických principů a důležitosti občanského dialogu.

FUTURAMA: Zrcadlení minulosti v perspektivách budoucnosti
květen a červen 2010
Praha – Bratislava – Budapešť – Varšava – Berlín

Projekt je financován z komunitárního programu „Evropa pro občany“ a školám je poskytován zdarma. Dále jej podpořilo Ministerstvo kultury ČR, společnost ČEPRO a BeKa s. r. o., stěhovací společnost.

Více informací: www.oponaops.eu


0 komentářů: