Zaměřeno na vzdělání: volby 2010 v ČR a VB

pátek 21. května 2010 ·

Problematika vzdělání je významnou nebo méně významnou součástí volebních programů všech politických stran. V následujícím přehledu připraveném společností SCIO porovnáme, jak se této problematice věnují volební programy politických stran, které budou nebo by mohly být zastoupeny v Parlamentu ČR, a stran, které budou zastoupeny v parlamentu ve Velké Británii.


Ve srovnání ČR a Velké Británii se projevuje nevyrovnanost a roztříštěnost programů většiny českých stran a také výrazně větší podíl velmi obecných a nekonkrétních cílů (podporovat moderní výukové trendy, posilovat inkluzivní vzdělání, zkvalitnit přípravu učitelů, zvyšovat společenskou prestiž kvalifikovaných dělnických a technických povolání apod.), aniž by byl předložen nějaký postup. Britské strany se naproti tomu často opírají o konkrétní programy a iniciativy, některé již schválené legislativou či reálně fungující (např. Teach First, Mathematics Specialist Teacher, statut Akademie a Trust School apod.).

Podrobné srovnání ČR a stran ve Velké Británii najdete ZDE.


1 komentářů:

marie dubanova řekl(a)...
9. června 2010 v 2:24  

Podíl osob s vysokoškolským vzděláním v České republice byl druhý nejnižší po Rumunsku a dosáhl ve 4. čtvrtletí 2009 pouhých 18,0 % (v EU 27 to bylo 32,6 %).. v EU bylo ve 4.Q.2009 26,4 % vysokoškolsky vzdělaných lidí a v ČR pouze 16.5 % to je pátý nejnižší podíl z 27 zemí EU..Ale Jan Koucký sdělil světu, že máme příliš vysokoškoláků a že jsou zbyteční, protože za pár let budou nezaměstnatelní. Ale jak může vědět, jestli se z mnohých nestanou zaměstnavatelé?