Pavlína Nakládalová: Jak se učí učitelé? – recenze

pátek 14. května 2010 ·

Autor publikace nabízí praktické rady a pomůcky, které umožňují efektivnější vzdělávání a zvládání pracovních povinností učitelů. Předkládané „know how“ je formulováno tak, aby bylo použitelné v jakékoliv pedagogické situaci, bez ohledu na věk či úroveň žáků.


Vogel, W.: Jak se učí učitelé?: Tipy a triky pro každodenní život učitelů. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2009. 111 s. ISBN 978-80-7238-851-6.

Kniha německého pedagoga si klade za úkol zlepšit pracovní život učitelů prostřednictvím nenáročných doporučení a pokynů. V úvodní části publikace autor zdůrazňuje význam celoživotního učení a neustálého vzdělávání, zejména pedagogů. Svými praktickými tipy chce ulehčit zkušeným i začínajícím učitelům přizpůsobení se soudobým celospolečenským změnám.

Počáteční dvě kapitoly jsou věnovány teoretickému základu procesu učení se. Seznamují čtenáře s různými modely lidské paměti a systémem jejich funkce. Autor uvádí jak faktory ovlivňující proces učení a zapamatování, tak principy a zásady účinného a trvalého uchování informací v paměti. V závěru teoretické části je poukázáno na význam motivace a souvislosti lidských emocí s učením.

Třetí kapitola, nesoucí název „Ve škole“, seznamuje čtenáře s jednoduchým obrazovým systémem kódování, který umožňuje efektivní zapamatování určitého množství informací. Prostřednictvím obrazů a stupňovitých schémat autor demonstruje ověřené způsoby zapamatování obličejů, jmen, čísel a dalších poznatků. Veškeré osvojování probíhá v souladu se „třemi zlatými pravidly výuky“, které korespondují s didaktickou zásadou přiměřenosti, trvalosti a postupu od jednoduchého ke složitému.

Ve čtvrté kapitole jsou předkládána témata domácí přípravy učitele, způsoby plánování a jeho produktivity. Jedna z podkapitol se věnuje systému organizace a archivace důležitých dat. Pořádkový systém „ORKI“ je autorem prezentován jako nejlepší způsob organizace materiálů. Užitečným se jeví i podrobně popsaný způsob uspořádání elektronického archivu dat. Veškeré činnosti jsou opět regulovány oblíbenými „zlatými pravidly“ a tipy autora.

Závěrečná část obsahuje přehledný třicetidenní program pro vyučující, který slibuje celkové zlepšení schopnosti učení. Publikaci uzavírá seznam literatury zahraničních i českých autorů.

Prostřednictvím pozitivního přístupu, humoru a jednoduchých aktivit se autor snaží usnadnit a zefektivnit proces zapamatování a uchování informací. Často využívá netradiční způsoby motivace, mnemotechnické pomůcky nebo učení pomocí obrazů, které se často vyskytují zejména na primární škole. Hierarchizováním cílů a klíčových témat vkládá informacím logický systém a tím zvyšuje efektivitu učení. Příručka je doplněna obrazovým materiálem vycházejícím z pedagogické praxe a odborných seminářů pořádaných autorem. Čtenář má možnost osobně si vyzkoušet praktické testy demonstrující vlastní pamětní schopnosti. Vzhledem k přenosnosti poznatků do jiných oborů je možné knihu doporučit nejen učitelům a pedagogickým pracovníkům.

Mgr. Pavlína Nakládalová, Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


Knihu si můžete objednat ZDE.

0 komentářů: